Dokument & lagar (44 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1081 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1081 av Maud Ekendahl m till arbetsmarknadsministern om a-kassa i samband med elektronisk övervakning den 9 september Under ett besök på Frivårdsenheten i Kristianstad framkom att en lokal arbetsförmedling ställt sig tveksam till att dömda som avtjänar straff med elektronisk övervakning har rätt att erhålla

Inlämnad: 1998-09-09 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1035 av Andersson, Elving (c)

Fråga 1997/98:1035 av Elving Andersson c till arbetsmarknadsministern om flyttningsbidraget den 21 augusti Enligt ett pågående forskningsprojekt som har redovisats framgår att folkomflyttning inte ökar möjligheterna att lösa sysselsättningskrisen i landet. Bl.a. säger forskarna Mats Johansson och Lars Olof Persson

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1011 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1011 av Inger René m till arbetsmarknadsministern om a-kassornas service till icke fackligt anslutna den 13 augusti A-kassan betalas till största delen med statliga medel men administreras av facket. Nu har det visat sig att i alltför många fall får de som inte är medlemmar i facket vänta orimligt länge

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:996 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:996 av Margitta Edgren fp till arbetsmarknadsministern om rätt till a-kassa i väntan på antagningsbesked den 7 augusti En ung människa med arbete och ansluten till a-kassa vill förkovra sig och studera. Han slutar sitt jobb och läser tekniskt basår. Därefter söker han till ingenjörsutbildning. Under tiden

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:987 av Hökmark, Gunnar (m)

Fråga 1997/98:987 av Gunnar Hökmark m till arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadsåtgärder den 5 augusti Under inledningen av mandatperioden hävdade den dåvarande arbetsmarknadsministern följande: För att jag ska vara nöjd med det jobb vi har gjort måste vi ha åstadkommit minst 400 000 nya jobb till 1998.Expressen

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:965 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:965 av Sten Tolgfors m till arbetsmarknadsministern om a-kassan den 29 juli I Örebro har flyttfirmorna svårt att få tag på den arbetskraft de behöver, trots den fortsatt höga arbetslösheten. Företrädare för en flyttfirma menar att arbetsförmedlingen är inkompetent när den inte kan anvisa arbetssökande

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:943 av Svenson, Karl-Gösta (m)

Fråga 1997/98:943 av Karl-Gösta Svenson m till arbetsmarknadsministern om försäkringsskydd för personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder den 17 juli Personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder saknar ett fullgott försäkringsskydd. Det har också visat sig att arbetsanordnare inte är

Inlämnad: 1998-07-17 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:871 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:871 av Gullan Lindblad m till arbetsmarknadsministern om Norge I ett TV-program den 7 juni framkom det som åtminstone vi i Värmland redan visste, nämligen att vårdpersonal utbildas här i Sverige men genast efter avslutad utbildning flyttar till Norge, där de får fast arbete och mycket bättre betalt. Samma

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:831 av Bäck, Laila (s)

Fråga 1997/98:831 av Laila Bäck s till arbetsmarknadsministern om generationsväxling I slutet av maj hade bara 80 personer lämnat sina arbeten till förmån för unga arbetslösa. Målsättningen har hela tiden varit att betydligt fler, upp till 10 000 äldre, skulle ta tillfället i akt och använda sig av generationsväxlingen.

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:814 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:814 av Inger Lundberg s till arbetsmarknadsministern om ekonomin för vuxenstuderande Flertalet vuxna studerande förefaller ha goda möjligheter till sommarvikariat. Ändå finns en liten grupp studerande, som genom den mer strikta tillämpningen av a-kassebestämmelserna känner oro för att de helt kan komma

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:806 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:806 av Tomas Eneroth s till arbetsmarknadsministern om företagshälsovården Svensk företagshälsovård har i många år varit framstående när det gäller att kartlägga riskfyllda arbetsmiljöer och att arbeta förebyggande för att förbättra arbetsmiljön. Under senare år har det däremot inkommit alltfler rapporter

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:767 av Björne, Eva (m)

Fråga 1997/98:767 av Eva Björne m till arbetsmarknadsministern om volymmakt i arbetsmarknadspolitiken Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen gjort en intern utvärdering av hur personalen vid arbetsförmedlingarna klarat sina arbetsuppgifter. I utvärderingen visas att af-personalen i Västernorrlands

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker fp till arbetsmarknadsministern om datorteken För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra på andra platser mindre bra. Vad som nu diskuteras

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:670 av Erik Hedlund, Carl (m)

Fråga 1997/98:670 av Carl Erik Hedlund m till arbetsmarknadsministern om initiativ för arbetslösa I västra Sverige har inom Stiftelsen NU-Näringsliv i Utveckling några arbetslösa personer utarbetat en programmodell för hur arbetslösa i samarbete med myndigheter och företag skulle kunna skapa riktiga jobb och därmed

Inlämnad: 1998-04-23 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:655 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:655 av Eva Flyborg fp till utrikesministern om översättning av bok om Förintelsen I samband med regeringens informationskampanj Levande historia har en bok om Förintelsen sammanställts Om detta må ni berätta Boken är ett, i sin saklighet, skakande dokument om vad människor är i stånd att göra när demokratins

Inlämnad: 1998-04-17 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:640 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:640 av Chatrine Pålsson kd till arbetsmarknadsministern om ledighet för AMU-elever Ett gammalt krav från arbetarrörelsens tidiga historia är att löntagarna skulle ha 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars sömn. Den grundsyn som säger att en människa måste ha en bra balans mellan aktivitet och

Inlämnad: 1998-04-08 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:631 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:631 av Sten Tolgfors m till arbetsmarknadsministern om EU:s sysselsättningsrekommendationer Den svenska regeringen har som mål att göra EU till en s.k. sysselsättningsunion. Genom en samordning av EU-ländernas strategier för att minska arbetslösheten skulle olika nationella åtgärders effektivitet kunna

Inlämnad: 1998-04-06 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:602 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:602 av Mikael Odenberg m till statsministern om Ravensbrück Ravensbrück var det största koncentrationslägret i Tyskland. Under kriget spärrade man här in 132 000 kvinnor judar, zigenare, Jehovas vittnen från 47 länder. Många hade små barn och hälften av alla fångar dog i lägret. I maj 1945 kom knappt 2 000

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:601 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:601 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsministern om kommunismens folkmord Regeringen med statsministern i spetsen har på ett kraftfullt sätt agerat för att vi svenskar i allmänhet och ungdomar i synnerhet inte skall glömma nazismens terror och folkmord under andra världskriget. Det är bra att denna

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Paginering