Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1270 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:1270 Utbetalningar från Kriminalvården av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vid akut hjälpbehov kan intagna vid Kriminalvårdens anstalter vid frigivning beviljas bidrag för hemresa, uppehälle samt under vissa omständigheter kläder och skor i enlighet med Kriminalvårdens

Inlämnad: 2017-04-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1270 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1160 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:1160 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan den 1 april 2016 är statliga myndigheter skyldiga att rapportera in allvarliga it-incidenter till MSB samt anmäla incidenter kopplade till rikets säkerhet till Säkerhetspolisen alternativt

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1160 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:347 Polismyndighetens ekonomi av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Polismyndigheten har lämnat sitt budgetäskande till regeringen inför budgetberedningen. Totalt bedöms resursbehoven uppgå till ytterligare 3,9 miljarder kronor för åren 20182020. Rikspolischefen skriver: Om ytterligare

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polismyndighetens ekonomi

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:335 Upploppet i Rinkeby av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Måndagen den 20 februari utbröt upplopp i Rinkeby. Polisen var tvungen att skjuta verkanseld för att undkomma stenkastning när de skulle gripa en efterlyst person. Kort därefter anlades bilbränder, butiker plundrades

Inlämnad: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Upploppet i Rinkeby

Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:927 Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Religionsfriheten är en av de viktigaste rättigheterna i en demokrati. I Sverige är den reglerad såväl i grundlag som i internationella konventioner som

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:520 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:520 Reglers efterlevnad inom polisen av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Datainspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur polisen gallrar uppgifter i sina fingeravtrycksregister. Granskningen har påvisat flera brister. Konsekvensen är, för det första, att fingeravtryck från

Inlämnad: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:520 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:371 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:371 Budapestkonventionen av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Europarådets it-brottskonvention CETS no. 185 Budapestkonventionen syftar huvudsakligen till att harmonisera lagstiftning och förenkla internationellt samarbete gällande cyberbrottslighet. Konventionen avser att fastlägga riktlinjer

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:371 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:136 Deltidspoliser av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S För Moderaterna är det självklart att Polismyndigheten ska fungera väl i hela Sverige. En bärande tanke bakom omorganisationen av polisen var att förbättra resultaten och att utöka den lokala polisbemanningen i hela landet.

Inlämnad: 2016-11-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Deltidspoliser

Skriftlig fråga 2016/17:348 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:348 Genomsökning av båtar av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt 20 a polislagen 1984:387 får en polis genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:348 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:347 Inrättandet av en brottsofferportal av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att inrätta en brottsofferportal för personer som utsätts för id-kapningar eller bedrägerier. Förutom att få samlad information

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:307 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:307 Främlingspass och resedokument av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Jag har tidigare frågat ministern när regeringen tänker presentera ett lagförslag där även utfärdandet av främlingspass och resedokument begränsas. I sitt svar till mig hänvisar ministern

Inlämnad: 2016-11-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:307 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:176 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:176 Deltidspoliser av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Vi ser en alltmer påfrestad Polismyndighet med stora utmaningar. När många medborgare saknar en närvarande och synlig polis, en avsaknad som är särskilt påtaglig i lands- och glesbygd, då har svensk polis problem. För Moderaterna

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:176 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:67 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:67 Utredning av utredningsbara brott av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Du ska döEn kille på 12-13 år drar fram en pistol och pressar pipan mot 74-årige Kjells panna. Aldrig har han känt sig så förnedrad. Utom möjligen när han läste polisens motivering att lägga ned utredningen.Historien

Inlämnad: 2016-10-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:67 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning av utredningsbara brott

Skriftlig fråga 2016/17:140 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:140 Missbruk av resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Tidigare i år infördes skärpta regler för att minska missbruket av svenska pass. Begränsningen av antalet utgivna vanliga pass till tre stycken under en femårsperiod var en välbehövlig

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:140 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2006/07:847 av Hammarbergh, Krister (m)

den 14 mars Fråga 2006/07:847 Akademiska Hus AB av Krister Hammarbergh m till näringsminister Maud Olofsson c Den statliga hyresvärden Akademiska Hus AB äger de fastigheter som universitet och högskolor nyttjar. Riksdagen har tidigare beslutat att Akademiska Hus AB ska tillämpa en hyressättning efter självkostnadspris

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)