Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1790 Antalet antagna till polisutbildningen av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Trots 5 926 sökande inför polisutbildningens höstterminsstart har bara 693 studenter antagits. Det innebär att utbildningsplatser står tomma i en tid när behovet av fler poliser är mycket stort.

Inlämnad: 2017-08-09 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1358 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1358 Polisers rätt till kränkningsersättning av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S I dag ställs betydligt högre krav för att poliser ska få rätt till kränkningsersättning när de utsätts för brott, jämfört med andra. Som framgår av NJA 2005 s. 738 krävs det mer än annars för att kränkningsersättning

Inlämnad: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1358 av Beatrice Ask (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1338 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1338 Bristen på förvarsplatser hos Migrationsverket av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har rekordmånga asylsökande. Efter prövning av respektive ärende gäller att de som fått avslag på sin ansökan ska lämna Sverige. Det är en rimlig ordning. Personer som inte

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1338 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1018 Situationen på Nationellt forensiskt centrum av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens nationella laboratorium. Det är till huvudkontoret i Linköping som bland annat vapen och kulor från grova brott kommer för analys. Hit skickas också blod eller

Inlämnad: 2017-03-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:898 Det nya polishuset i Rinkeby av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Södra Järva har varit utan polishus sedan det gamla evakuerades under 2014. Tanken var att det nya polishuset skulle stå klart 2017 och då inrymma ett större antal poliser än tidigare uppemot 240 anställda har omnämnts av

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:766 Otryggheten i Stockholms tunnelbana av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Nya siffror från SL:s trygghetscentral visar att anmälningarna avseende narkotikarelaterade händelser under år 2016 ökade med närmare 150 procent jämfört med år 2015. Detta är en oroväckande utveckling, särskilt med

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:395 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:395 Snabbare lagföring av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S I augusti 2016 aviserade regeringen en rad åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. Bland annat sas att regeringen vill genomföra en bred översyn för att analysera möjligheten att åstadkomma en snabbare lagföring

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:395 av Beatrice Ask (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:394 Inbrottsstöld av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet anmälda bostadsinbrott har sedan år 2012 successivt ökat och uppgick förra året till 22 800 stycken. Samtidigt har antalet uppklarade brott enligt Brå minskat och endast 4 procent av alla anmälda bostadsinbrott klaras upp. Bostadsinbrott

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:300 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:300 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Straffen ska avspegla hur allvarligt samhället ser på ett brott. Under senare år har flera initiativ tagits för att tydliggöra våldsbrottens allvar. På uppdrag av alliansregeringen gjordes

Inlämnad: 2016-11-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:300 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:272 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:272 Resning i brottmål på grund av felaktig uppgiven ålder av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Högsta domstolen har kommit fram till att det saknas grund för resning i ett fall som handlar om en person som har ljugit om sin ålder och därigenom fått straffrabatt. Lagstöd

Inlämnad: 2016-11-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:272 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:94 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:94 Det ökande antalet butiksrån av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet butiksrån i Sverige ökade med 5 procent förra året jämfört med 2014 och uppgick enligt Brå till 817 anmälda brott. Flera företag, däribland Tele 2, har tvingats att anställa egna väktare eller tvingats att stänga ned

Inlämnad: 2016-10-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:94 av Beatrice Ask (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:92 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:92 Dödligt våld bland kriminella av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Andelen mord bland kriminella gäng utgör en allt större del av det dödliga våldet i Sverige. Morden är ofta svåruppklarade och kräver stora resurser då få personer vill eller vågar prata med polisen. Enligt Mikael Rying, kriminolog

Inlämnad: 2016-10-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:92 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:79 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:79 Resurser till SOS Alarm av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S SOS Alarm är en av de viktigaste funktionerna i samhället för medborgarnas trygghet. Att alla vet vart man ska ringa när man behöver akut hjälp vid olyckor, brand och allvarliga brott är centralt, liksom att man snabbt får kontakt

Inlämnad: 2016-10-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:79 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:30 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2016/17:30 Statskontorets rapport om polisreformen av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 1 januari 2016 ombildades polisen till en sammanhållen nationell myndighet efter beslut av en enig riksdag. Statskontoret fick alliansregeringens uppdrag att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen,

Inlämnad: 2016-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:30 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statskontorets rapport om polisreformen

Interpellation 2016/17:29 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2016/17:29 Statskontorets synpunkter på bristande brottsuppklaring av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 1 januari 2016 ombildades polisen till en sammanhållen nationell myndighet efter beslut av en enig riksdag. Statskontoret fick alliansregeringens uppdrag att utvärdera ombildningen av

Inlämnad: 2016-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:29 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statskontorets synpunkter på bristande brottsuppklaring

Skriftlig fråga 2016/17:56 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:56 Lagföring av mäns våld mot kvinnor av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Arbetet mot våld i nära relationer är viktigt. Varje år dödas mellan 1525 kvinnor på grund av våldet, långt fler utsätts för misshandel och hot med mera. Även män utsätts för våld i nära relationer, men är inte lika många.

Inlämnad: 2016-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:56 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)