Dokument & lagar (351 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1077 Ryska spioner på svenskt territorium av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I sin årsrapport beskriver Säkerhetspolisen att det i Sverige i dag finns minst ett tiotal ryska spioner som på olika sätt arbetar för att skada det svenska samhället. Det är vid det här laget väldokumenterat

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1075 Lönen för poliser av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S Det svenska rättsväsendet är beroende av en välfungerande polis och av att medarbetarna inom poliskåren är många och gör ett bra jobb. En viktig del i att göra polisyrket mer attraktivt är att ha attraktiva löner som gör att högpresterande

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1063 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1063 Övningskörning under studier av Betty Malmberg M till Statsrådet Anna Ekström S Åkeribranschen har för närvarande ett stort behov av nya förare. En viktig kanal för att kunna rekrytera framtida förare är gymnasieskolans fordonsprogram. Dessa elever har för närvarande möjlighet att få ett digitalt förarkort

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1063 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1061 AT-UND och krav på att klargöra sin identitet av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Asylsökande som vill arbeta under tiden som deras asylansökan behandlas måste i dag ha ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd AT-UNDMan kan bli

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1057 Regeringens översyn av barnpornografibrottet av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet Anders Ygeman angående barnpornografibrottet. I svar på fråga 2016/17:804 framgår det att regeringen har initierat en översyn av barnpornografibrottet,

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1056 Polisens arbete mot brott i sociala medier av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Det blir allt vanligare att vuxna tar kontakt med barn i sociala medier för ett sexuellt syfte. Det finns flera exempel då ägare till dessa plattformar har lämnat information till polisen om personer som har

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1052 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1052 Möjligheten att frikoppla Sveriges internet av Lotta Finstorp M till Statsrådet Anders Ygeman S Försvarets radioanstalt har redovisat att de upptäcker ca 10 000 så kallade cyberaktiviteter mot svenska mål från utländska stater varje månad. Det ska samtidigt finnas ett mycket stort mörkertal då alla

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1052 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1049 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1049 Surrogatmoderskap i Sverige av Jenny Petersson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det finns redan i dag många barn runt om i landet som är födda genom surrogatmoderskap. Möjligheten till surrogatmoderskap finns i flera andra länder så det kommer fortsatt bli fler barn i Sverige

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1049 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1046 Rättssäker prövning för alla i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige och Skaraborg står inför stora utmaningar, till exempel framtidens arbetsmarknad där det redan i dag råder arbetsbrist, och inte minst dagens och morgondagens integration.

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1035 Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Fler i arbete behövs för att stärka och utveckla välfärden. Inte färre. Men regeringens politik riskerar att inte ta till vara allas förmågor och vilja. Under 2015 tog Sverige

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1039 Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under den senaste tiden har vi nåtts av upprepade beskrivningar av fall där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige utan att det förefaller finnas fullgoda anledningar.

Inlämnad: 2017-03-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1032 Återtagandeavtal av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2015 anlände över 35 000 ensamkommande flyktingar till Sverige, många av dem från Afghanistan. Flera är fortfarande i en mycket långdragen asylprocess, vilket gör att den psykiska ohälsan är växande i

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1018 Situationen på Nationellt forensiskt centrum av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens nationella laboratorium. Det är till huvudkontoret i Linköping som bland annat vapen och kulor från grova brott kommer för analys. Hit skickas också blod eller

Inlämnad: 2017-03-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:347 Polismyndighetens ekonomi av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Polismyndigheten har lämnat sitt budgetäskande till regeringen inför budgetberedningen. Totalt bedöms resursbehoven uppgå till ytterligare 3,9 miljarder kronor för åren 20182020. Rikspolischefen skriver: Om ytterligare

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polismyndighetens ekonomi

Skriftlig fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:995 Utländska studenter vid svenska folkhögskolor av Pål Jonson M till Statsrådet Ann Linde S Svenska institutet har tidigare utdelat stipendier för utländska studenter för att studera vid svenska folkhögskolor genom så kallad friplatstermin. I år har Svenska institutet drabbats av nedskärningar i den årliga

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:990 Utnyttjandet av minderåriga för kriminell verksamhet av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Under senare tid har polisen vittnat om att minderåriga utnyttjas av kriminella gäng, bland annat i Malmö och i Göteborg. Ungdomar levererar vapen eller narkotika åt äldre gängmedlemmar. Lars Förstell,

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:969 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:969 Hemvärnet som stöd till polisen av Pål Jonson M till Statsrådet Anders Ygeman S I Försvarsberedningens slutbetänkande Ds 2014:20 framgår det att hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i ökad utsträckning kan komplettera polisen vid särskilda händelser. Uppgifter som skulle kunna lösas utgående från

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:969 av Pål Jonson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:954 Handläggningstider i asylärenden av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S SR Ekot rapporterar i går den 28 februari 2017 att Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden som rör ensamkommande barn har fördubblats de två senaste åren. Enligt Ekot ligger den

Inlämnad: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:946 Kriminaliteten och personrånen i Uppsala av Marta Obminska M till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Anders Ygeman om vad han avser att göra för att komma till rätta med personrånen och narkotikamissbruket bland unga ensamkommande ungdomar i Uppsala 2016/17:836Han

Inlämnad: 2017-02-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:944 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:944 Datalagring av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att kommunicera på nya sätt. Mobiltelefoner och datorer som de flesta av oss använder dagligen lämnar digitala spår som rent tekniskt går att följa, men lagstiftning och hänsyn till den personliga

Inlämnad: 2017-02-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:944 av Boriana Åberg (M) (pdf, 74 kB)