Dokument & lagar (52 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:1580 Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Just nu pågår skogsbränder i stort sett i hela landet. Enligt medierapporteringen är flera bränder fortfarande okontrollerade, och förhoppningen att kunna släcka dem i närtid är liten.

Inlämnad: 2018-07-17 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:1579 Brandbekämpning med flyg av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I dag släcker vi inga brändermeddelade insatsledaren för en av de omfattande skogsbränder som pågår just nu. Man måste invänta stöd från italienska brandbombningsplan utrustade och tränade för brandbekämpning.

Inlämnad: 2018-07-17 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1578 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:1578 Tillgången till brandbekämpningsmateriel av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S De omfattande skogsbränderna ställer stora krav på räddningstjänster runt om i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB kan också bistå med förstärkningsresurser från regionala

Inlämnad: 2018-07-17 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1578 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1077 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:1077 Insatser för rening och destruktion av förorenat släckvatten av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Varje år används miljontals kubikmeter vatten för att släcka bränder. Vid släckning av bränder med vatten eller skum kan det släckvatten som bildas innehålla höga halter

Inlämnad: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-04-05 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1077 av Beatrice Ask (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:139 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2017/18:139 Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 9 november meddelade statsminister Stefan Löfven att regeringen i december kommer att tillsätta en utredning med syfte att förändra dagens straffrabatt för unga mellan 18 och

Inlämnad: 2017-11-10 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:139 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år

Interpellation 2017/18:119 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2017/18:119 Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I slutet av oktober presenterade SKL tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet en rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Rapporten

Inlämnad: 2017-11-08 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:119 av Beatrice Ask (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Interpellation 2017/18:74 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2017/18:74 En översyn av lagen om skiljeförfarande av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut SCC har Sverige ett av världens ledande tvistlösningsorgan. Majoriteten av alla mål i SCC är internationella, vilket visar på den

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:74 av Beatrice Ask (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En översyn av lagen om skiljeförfarande

Skriftlig fråga 2017/18:131 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:131 Hot mot poliser av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I natt onsdagen den 18 oktober 2017 inträffade en explosion vid Helsingborgs polishus. Någon form av anordning sprängde bort trappan och orsakade stor skada vid ingången till polishuset. Om någon hade funnits i närheten

Inlämnad: 2017-10-19 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:131 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1790 Antalet antagna till polisutbildningen av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Trots 5 926 sökande inför polisutbildningens höstterminsstart har bara 693 studenter antagits. Det innebär att utbildningsplatser står tomma i en tid när behovet av fler poliser är mycket stort.

Inlämnad: 2017-08-09 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1358 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1358 Polisers rätt till kränkningsersättning av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S I dag ställs betydligt högre krav för att poliser ska få rätt till kränkningsersättning när de utsätts för brott, jämfört med andra. Som framgår av NJA 2005 s. 738 krävs det mer än annars för att kränkningsersättning

Inlämnad: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1358 av Beatrice Ask (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1338 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1338 Bristen på förvarsplatser hos Migrationsverket av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har rekordmånga asylsökande. Efter prövning av respektive ärende gäller att de som fått avslag på sin ansökan ska lämna Sverige. Det är en rimlig ordning. Personer som inte

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1338 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1018 Situationen på Nationellt forensiskt centrum av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens nationella laboratorium. Det är till huvudkontoret i Linköping som bland annat vapen och kulor från grova brott kommer för analys. Hit skickas också blod eller

Inlämnad: 2017-03-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:898 Det nya polishuset i Rinkeby av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Södra Järva har varit utan polishus sedan det gamla evakuerades under 2014. Tanken var att det nya polishuset skulle stå klart 2017 och då inrymma ett större antal poliser än tidigare uppemot 240 anställda har omnämnts av

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:766 Otryggheten i Stockholms tunnelbana av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Nya siffror från SL:s trygghetscentral visar att anmälningarna avseende narkotikarelaterade händelser under år 2016 ökade med närmare 150 procent jämfört med år 2015. Detta är en oroväckande utveckling, särskilt med

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:395 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:395 Snabbare lagföring av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S I augusti 2016 aviserade regeringen en rad åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. Bland annat sas att regeringen vill genomföra en bred översyn för att analysera möjligheten att åstadkomma en snabbare lagföring

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:395 av Beatrice Ask (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:394 Inbrottsstöld av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet anmälda bostadsinbrott har sedan år 2012 successivt ökat och uppgick förra året till 22 800 stycken. Samtidigt har antalet uppklarade brott enligt Brå minskat och endast 4 procent av alla anmälda bostadsinbrott klaras upp. Bostadsinbrott

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:300 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:300 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Straffen ska avspegla hur allvarligt samhället ser på ett brott. Under senare år har flera initiativ tagits för att tydliggöra våldsbrottens allvar. På uppdrag av alliansregeringen gjordes

Inlämnad: 2016-11-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:300 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:272 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:272 Resning i brottmål på grund av felaktig uppgiven ålder av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Högsta domstolen har kommit fram till att det saknas grund för resning i ett fall som handlar om en person som har ljugit om sin ålder och därigenom fått straffrabatt. Lagstöd

Inlämnad: 2016-11-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:272 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:94 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:94 Det ökande antalet butiksrån av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet butiksrån i Sverige ökade med 5 procent förra året jämfört med 2014 och uppgick enligt Brå till 817 anmälda brott. Flera företag, däribland Tele 2, har tvingats att anställa egna väktare eller tvingats att stänga ned

Inlämnad: 2016-10-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:94 av Beatrice Ask (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:92 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:92 Dödligt våld bland kriminella av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Andelen mord bland kriminella gäng utgör en allt större del av det dödliga våldet i Sverige. Morden är ofta svåruppklarade och kräver stora resurser då få personer vill eller vågar prata med polisen. Enligt Mikael Rying, kriminolog

Inlämnad: 2016-10-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:92 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)
Paginering