Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:991 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 28 maj Fråga 2008/09:991 Rättvis skatt för samfällighetsägd skog i Siljansbygden i Dalarna av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m I Siljansbygden i Dalarna är det vanligt med föreningar som samfälligt förvaltar skogsmark efter omarronderingar då små ägandelotter slogs samman till gemensamma

Inlämnad: 2009-05-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:974 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 22 maj Fråga 2008/09:974 Reklamskattens avskaffande av Mikael Oscarsson kd till finansminister Anders Borg m Redan 2002 beslutade alla partier i riksdagen, förutom Moderaterna, att reklamskatten skulle avskaffas. Dock beslutades att avskaffandet skulle ske med beaktande av de budgetpolitiska målensamtidigt

Inlämnad: 2009-05-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:916 av Gustafsson, Lars (kd)

den 11 maj Fråga 2008/09:916 Skatt på syntetiska drivmedel av Lars Gustafsson kd till finansminister Anders Borg m Genom syntetiska drivmedel kan vi minska råoljeberoendet och miljöbelastningen. De syntetiska drivmedlen framställs i dag från naturgas som övergångsbränsle. Framgångsrik forskning bedrivs för att använda

Inlämnad: 2009-05-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:854 av Davidson, Inger (kd)

den 16 april Fråga 2008/09:854 Inkludering av flyttbranschen i HUS-avdraget av Inger Davidson kd till finansminister Anders Borg m Den 30 juni börjar de nya reglerna gälla för HUS-avdraget som innebär att avdrag för hushållstjänster även får göras för så kallade ROT-tjänster reparationer, underhåll samt om- och

Inlämnad: 2009-04-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:846 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 15 april Fråga 2008/09:846 Svenska Spels ombud i glesbygd av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Spelutredningens betänkande En framtida spelreglering SOU 2008:124 tillsattes för att se över hur spelregleringen ska se ut i framtiden, till följd av en spelmarknad som blivit alltmer gränslös

Inlämnad: 2009-04-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:533 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 januari Fråga 2008/09:533 EU-hot om moms på ideell second hand-verksamhet av Mikael Oscarsson kd till finansminister Anders Borg m För cirka ett halvår sedan valde EU-kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot Sverige för att den svenska momslagen inte sägs följa EG:s momsdirektiv. I Sverige

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:530 av Gustafsson, Lars (kd)

den 27 januari Fråga 2008/09:530 Jämlika villkor för fiske i Kattegatt av Lars Gustafsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige och Danmark har enats om ett torskfiskestopp i delar av Kattegatt. Den slutliga överenskommelsen mellan länderna presenterades den 23 december av Fiskeriverket i FIFS 2008:35.

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:344 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 3 december Fråga 2008/09:344 Vildsvinsstammens expansion och lantbruket av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Vildsvin rör sig åter i svenska marker efter att ha varit utrotade i vårt land under lång tid. Tillväxten inom stammen är omfattande, och Svenska Jägareförbundet uppger att

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:248 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:248 Beskattning av obebyggda tomter samt enkla fritidshus av Désirée Pethrus Engström kd till finansminister Anders Borg m När regeringen avskaffade den statliga fastighetsskatten och införde en låg kommunal avgift var avsikten att skapa trygghet för människor. Det nya regelverket

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:140 av Gustafsson, Lars (kd)

den 24 oktober Fråga 2008/09:140 Fisket i Halland av Lars Gustafsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fiskeriverkets havsforskningslaboratorium har tillsammans med Danmarks motsvarande institution DTU Aqua enats om ett förslag för att skydda vad som benämns Kattegattorsken. I förslaget förbjuds allt

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:115 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 oktober Fråga 2008/09:115 Kamphundsliknande och lösspringande hundar av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Incidenterna då okopplade hundar angriper människor ökar. Ett exempel är en kvinna i uppländska Knivsta som i våras blev attackerad av en rottweiler och svårt biten. Följden

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:114 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 oktober Fråga 2008/09:114 Nordiskt alternativ till isländskt Rysslandslån av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Efter andra världskriget grundades Nordiska rådet 1952 som ett uttryck för den historiska, kulturella och geografiska närhet som kännetecknar våra fem nordiska länder och folk.

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:23 av Enochson, Annelie (kd)

den 23 september Fråga 2008/09:23 Momsbefriade second hand-affärer av Annelie Enochson kd till finansminister Anders Borg m I en skrivelse från Skatteverket överväger Skatteverket att räkna SOS Aids second hand-verksamhet som näringsverksamhet samt momsbelägga verksamheten. SOS Aid är en ideell förening med syfte

Inlämnad: 2008-09-23 Besvarare: Anders Borg (M)