Dokument & lagar (148 träffar)

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:366 Transporter till och från Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transporter till och från Bromma

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:740 Underhåll av vägar på landsbygden av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Givet Sveriges geografi och vår glesa befolkningstäthet blir underhållet av väg och järnväg en ekonomisk utmaning. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet och då krävs det att transporterna fungerar året

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:351 Byggstart för Norrbotniabanan av Helena Lindahl C till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har tidigare uttalat att den vill börja bygga Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod, vilket i dagsläget innebär att det blir en byggstart om senast två år. Detta står i bjärt kontrast till

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggstart för Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:350 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:350 Kvarkens färjetrafik av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa sparar såväl restid som utsläpp. I stället för att åka 80 mil runt hela Bottenviken för att ta sig till Vasa kan invånarna i Umeå ta färjan ca 10 mil över Kvarken. Färjetrafiken

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:350 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvarkens färjetrafik

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:601 Finansieringen av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas innan den nuvarande mandatperioden är över. Enligt Trafikverket saknas det dock finansiering för projektet som bedöms kosta ungefär 30 miljarder

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:504 Dyrare flygresor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man tillsätter en särskild utredare för ett eventuellt införande av en nationell flygskatt. Tilltaget motiveras med att flyget ska bära sina egna klimatkostnader men att en flygskatt samtidigt inte ska slå

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:504 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:497 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:497 Skoterkörkortets giltighet i Norge av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under stora delar av året är snöskotern ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel i norra Sverige. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska skoterkörkortet inte är giltigt i Norge, trots att

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:497 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:496 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:496 Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk har länge varit eftersatt. Det dåliga underhållet på sträckan har resulterat i urspårade tåg och nedsatt hastighet. Den stora förloraren på detta är industrin i Norrland.

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:496 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:278 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:278 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:278 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan

Interpellation 2015/16:273 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:273 Skydd för offer för hämndporrbrott av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Digitaliseringen av samhället gör det allt svårare att skilja på den verkliga och den digitala världen. Detta påverkar även det straffrättsliga området i den meningen att lagstiftningen

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:273 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd för offer för hämndporrbrott

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:272 Byggandet av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Bygget av Norrbotniabanan kommer att binda ihop Umeå och Luleå samt skapa förutsättningar för en fungerande gods- och persontågsförbindelse längs norra Norrlands kust. När banan är färdig kommer den att halvera restiden

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggandet av Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:270 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål att som land minska sina

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygets gröna omställning

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:188 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål om att som land minska sina

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:187 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:184 Utflaggning av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är 80 av bolagets 121 flygplan registrerade

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:719 Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:697 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:697 Inspel från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Statsrådet Anna

Inlämnad: 2015-06-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:697 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet flygplatser i Stockholm