Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1377 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 juni Fråga 2003/04:1377 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoläsk 200 000 svenska barn har minst en missbrukande förälder. I var femte sjukhussäng ligger en person med alkoholskador. Mellan 5 000 och 7 000 personer dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med

Inlämnad: 2004-06-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:486 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 maj Interpellation 2003/04:486 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om folkölsförsäljning till minderåriga Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige. Den ökande totalkonsumtionen av alkohol kommer sannolikt snart synas i statistiken som ökade alkoholskador såväl bland vuxna som ungdomar.

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:353 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 mars Interpellation 2003/04:353 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om missbrukarvården I Sverige finns omkring 30 000 missbrukare av tunga droger och antalet ökar. För att dessa människor ska upphöra med sitt missbruk är vård och behandling så gott som alltid nödvändig. Men allt färre missbrukare

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: missbrukarvården

Skriftlig fråga 2003/04:803 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 20 februari Fråga 2003/04:803 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om lagen om förbud mot vissa dopningsmedel Lagen 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel trädde ikraft 1992 och har sedan dess kompletterats och skärpts. Regeringen tillsatte 2001 en arbetsgrupp för att upprätta en handlingsplan

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:635 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 27 januari Fråga 2003/04:635 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Morgan Johansson om spelberoende Den svenska spelmarknaden omsätter årligen mer än 35 miljarder kronor. Varje svensk, alla inräknade, spelade i genomsnitt för nästan 4 000 kr var. Svenska Spels vd kan årligen överlämna miljardbelopp till staten.

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:545 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Fråga 2003/04:545 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson om försörjningsstöd med aktivitetsfordran Personer som saknar egen möjlighet att försörja sig har enligt socialtjänstlagen rätt till försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag. Enligt lagen och de allmänna råd som socialstyrelsen

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:137 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 24 oktober Fråga 2003/04:137 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoholkonsumtionen bland gravida Enligt en forskningsrapport som läggs fram inom kort har alkoholkonsumtionen bland gravida kvinnor ökat. I undersökningen framkommer att 17 av de kvinnor som skrivs in på mödravårdcentralen

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)