Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1408 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 24 juni Fråga 2007/08:1408 Vårdnadsbidrag och utanförskapet av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m Den borgerliga regeringens definition av begreppet utanförskap är i flera fall obegriplig. Om en person är sjukskriven till exempel tre dagar för en kraftig förkylning räknas den personen in i

Inlämnad: 2008-06-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:712 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:712 Försäljningen av Vasakronan av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga regeringen har med ideologiska utgångspunkter bestämt sig för en utförsäljning av flera statliga bolag. Ett av skälen som statsrådet Odell angett för denna utförsäljning är att det

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljningen av Vasakronan

Interpellation 2007/08:707 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:707 Begränsningsregeln i fastighetsskatten av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m I den borgerliga fastighetsskatten beslut i enlighet med proposition 2007/08:27 finns ingen begränsningsregel för fastighetsskatten. Avsikten med regeln var att inte en alltför stor

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Begränsningsregeln i fastighetsskatten

Interpellation 2007/08:683 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 12 maj Interpellation 2007/08:683 Anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den borgerliga regeringens föreslagna försämringar av den nuvarande sjukförsäkringen har mött stark kritik från flera remissinstanser. Som förslaget ser ut underlättas

Inlämnad: 2008-05-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka

Interpellation 2007/08:682 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 12 maj Interpellation 2007/08:682 Information inför försäljning av statliga bolag av Eva-Lena Jansson s till näringsminister Maud Olofsson c Efter beslut i riksdagen, som Socialdemokraterna reserverade sig emot, pågår det nu en process där sex utpekade statliga bolag ska avyttras. OMX, Vin Sprit har sålts

Inlämnad: 2008-05-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Information inför försäljning av statliga bolag

Interpellation 2007/08:680 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 12 maj Interpellation 2007/08:680 Skattesubventioner för hushållsnära tjänster av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m I LO-tidningen rapporteras det att skattesubventioner för hushållstjänster utnyttjas mest av höginkomsttagare. Det framgår av artikeln att underlaget för denna statistik är

Inlämnad: 2008-05-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skattesubventioner för hushållsnära tjänster

Interpellation 2007/08:537 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 31 mars  Återtagen Interpellation 2007/08:537 Försäljningen av Vin Sprit av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga regeringen har med ideologiska utgångspunkter bestämt sig för en utförsäljning av flera statliga bolag. Ett av skälen som statsrådet Odell angett som motiv för denna utförsäljning

Inlämnad: 2008-03-31 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:430 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 februari Interpellation 2007/08:430 Regeringens utnämningspolitik av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Förre försvarsministern, moderaten Mikael Odenberg, utsågs nyligen till generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät efter vad regeringen beskrivit som en extern rekryteringsprocess.

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2007/08:267 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 6 december Interpellation 2007/08:267 Ett oberoende råd av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen tillsatte i september en ny myndighet, Rådet för statligt ägande, vars uppgift är att fungera som ett stöd vid regeringens beredning av försäljningsbeslut. Ledamöterna i rådet ska i kraft av

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Mats Odell (KD)