Dokument & lagar (489 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1399 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1399 Kinas hårda tag mot Hongkong av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Hongkong är ett av världens största finanscentrum, mycket tack vare goda relationer till omvärlden och en frihet som påminner om den vi har i väst. Tidigt på fredagsmorgonen den 22 maj kunde vi dock läsa hur Hongkongbörsen

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1399 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1397 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1397 Undermåliga djurmarknader av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Runt 6070 procent av alla zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, tros komma från vilda djur. En av dessa är det nya coronaviruset, sars-cov-2, som orsakar sjukdomen covid-19, men det

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1397 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:406 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2019/20:406 Kinas ansvar för coronapandemin av Tobias Andersson SD till Utrikesminister Ann Linde S Det råder delade meningar om hur den pågående coronapandemin uppstod. Vedertaget är dock att avsändaren var Kina. Antingen uppstod smittan på grund av bristande kompetens i ett laboratorium eller så var det

Inlämnad: 2020-05-22 Svarsdatum: 2020-06-08 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:406 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1375 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2019/20:1375 Sjöfartsstödet av Jimmy Ståhl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfartsnäringen har avgörande betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Branschen har drabbats hårt av rådande kris och de effekter denna för med sig. Sverigedemokraterna har en fast ambition om att nå de mål som sätts

Inlämnad: 2020-05-15 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1375 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:400 av Magnus Jacobsson (KD)

Interpellation 2019/20:400 Den nationella infrastrukturplanen av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den nationella planen för transportinfrastrukturen har de senaste åren uppdaterats vart fjärde år. I Trafikverkets informationsmaterial framgår också att den nationella planen uppdateras i fyraårscykler

Inlämnad: 2020-05-13 Svarsdatum: 2020-06-01 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:400 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1350 av Hampus Hagman (KD)

Fråga 2019/20:1350 Tillfälliga förändringar i sjöfartsstödet av Hampus Hagman KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den pågående pandemin covid-19 har fört med sig en djup ekonomisk kris som drabbat snart sagt alla sektorer i hela världen. Sverige har liksom andra länder därför infört en rad stöd riktade till

Inlämnad: 2020-05-13 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1350 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:398 av Sven-Olof Sällström (SD)

Interpellation 2019/20:398 Stöd till regionala flygplatser av Sven-Olof Sällström SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Somrarna 2014 och 2018 rasade de största skogsbränderna i modern tid i Sverige. För att kunna släcka dessa bränder behövde omfattande insatser genomföras under lång tid. Insatserna tog oerhörda

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-06-01 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:398 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1333 av Staffan Eklöf (SD)

Fråga 2019/20:1333 Driftsstöd till Halmstads och Jönköpings flygplatser av Staffan Eklöf SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den del av infrastrukturen som flygtrafiken och flygplatserna utgör har drabbats hårt av coronapandemin. Halmstads och Jönköpings flygplatser har helt tappat sin kommersiella trafik, andra

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1333 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1332 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2019/20:1332 Förlängd tidsfrist för bolagsstämmor av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Alla möjligheter behöver övervägas för att underlätta för företag i rådande krisläge. Det gäller även hur och när bolagsstämmor hålls. Regeringen föreslår i proposition 2019/20:163

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1332 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1329 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2019/20:1329 Flygplatsen i Ängelholm av Mikael Eskilandersson SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Ängelholm Helsingborg flygplats ligger i vad som av kommunerna i området brukar benämnas som Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är ett samlingsnamn för flera intilliggande kommuner som tillsammans

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1329 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1328 av Linda Lindberg (SD)

Fråga 2019/20:1328 Stöd till Ängelholm Helsingborg flygplats av Linda Lindberg SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Ängelholm Helsingborg flygplats är en av många icke-statliga flygplatser som drabbats hårt till följd av corona och de restriktioner som gjorts för att minska smittspridningen. Den reguljära flygtrafiken

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1328 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1314 av Ingemar Kihlström (KD)

Fråga 2019/20:1314 Tillträdesförbud av Ingemar Kihlström KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 23 januari 2019 tog Morgan Johansson emot utredningen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott Ds 2019:1I denna finns bland annat ett förslag om tillträdesförbud till butiker,

Inlämnad: 2020-05-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1314 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1311 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1311 Stöd till regionala flygplatser av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Som en följd av den pandemi vi befinner oss i har underlaget och förutsättningarna för att bedriva kommersiell flygtrafik i Sverige i praktiken helt försvunnit. Detta är allvarligt eftersom det är angeläget

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1311 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1303 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2019/20:1303 Systemet med tomhyror av Monika Lövgren SD till Socialminister Lena Hallengren S Den akuta hemlösheten i Sverige fortsätter att öka, och vi har ännu inte sett vad covid-19-krisen kommer att resultera i för människor som befinner sig i eller eventuellt kommer att hamna i utsatta situationer. Samtidigt

Inlämnad: 2020-05-06 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1303 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1296 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2019/20:1296 Utvisning på grund av brott av Ludvig Aspling SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en artikel i Dagens Nyheter daterad den 20 april 2020 svarar ministern följande på frågan om huruvida fler utvisningar till övervägande del har ett signalvärde eller om det är belagt att detta

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1296 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1285 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1285 Anpassning och effektivisering av myndigheternas handläggning av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Coronaviruset har slagit till med full kraft mot Sverige och övriga världen. Verksamheter har gått i konkurs, besöksmål och gränser har stängts. Människor ombeds att inte resa

Inlämnad: 2020-05-04 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1285 av Thomas Morell (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1275 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:1275 Statligt stöd till Luftfartsverket för att förhindra varsel av Clara Aranda SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Luftfartsverket måste med anledning av coronapandemin hantera ett mycket stort ekonomiskt underskott. Eftersom myndigheten inte har möjlighet att permittera sin personal har nästan

Inlämnad: 2020-04-28 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1275 av Clara Aranda (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1243 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:1243 Upphandlad flygtrafik även till sydöstra Sverige av Mattias Bäckström Johansson SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Som en följd av den pandemi vi befinner oss i har underlaget och förutsättningar för att bedriva kommersiell flygtrafik i Sverige i praktiken helt försvunnit. Detta är allvarligt

Inlämnad: 2020-04-22 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1243 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1211 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1211 Kinesiska djurmarknader av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Djurhållningen i Kina och den allmänna respekten för levande varelser i landet är sedan länge känd för att vara horribel. Djurmarknaderna i Kina präglas ofta av ett ofattbart och brutalt djurplågeri i kombination med en usel

Inlämnad: 2020-04-17 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1211 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1195 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1195 WHO:s hantering av Taiwan av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Ett av de länder som mot alla odds kan ses som ett av de mest framgångsrika länderna i kampen mot covid-19 är Taiwan, formellt Republiken Kina. Världshälsoorganisationen WHO har dock ignorerat Taiwan och dess 23 miljoner

Inlämnad: 2020-04-16 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1195 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)