Dokument & lagar (664 träffar)

Interpellation 2020/21:301 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Interpellation 2020/21:301 Konsekvensanalyser i utlänningspolitiken av Jonas Andersson i Skellefteå SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 7 december gick remisstiden ut för Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54I kommittén görs en övergripande konsekvensanalys,

Inlämnad: 2021-01-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:301 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1263 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fråga 2020/21:1263 Företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin av Jonas Andersson i Linköping SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Såväl nationella som lokala medier har i början av året rapporterat om hur organiserad brottslighet till sin fördel har utnyttjat coronakrisens

Inlämnad: 2021-01-14 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1263 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1244 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1244 Erkännande av Taiwan som ett självständigt land av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Ambitionen att motverka separatism och hävda Folkrepubliken Kinas suveränitet över Taiwan är inte bara ett vanligt inslag i Kommunistpartiet retorik, utan är även den högsta prioriteringen i dess militärstrategi.

Inlämnad: 2021-01-13 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1244 av Björn Söder (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1237 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1237 Åtgärder mot techjättarnas inskränkningar i yttrandefriheten av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sociala-medier-plattformarnas makt oroar i EU efter att Twitter och Facebook stängt ned USA:s president Donald Trumps flitigt använda konton, och nu höjs röster för

Inlämnad: 2021-01-12 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1237 av Björn Söder (SD) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1204 av Josef Fransson (SD)

Fråga 2020/21:1204 Opinionsbildande myndigheter av Josef Fransson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Enligt ett meddelande från regeringen den 21 september 2020 avser man upprätta en ny myndighet, vad man benämner som ett institut för mänskliga rättigheterEnligt pressmeddelandet ska myndigheten utifrån författningsreglerade

Inlämnad: 2021-01-07 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1204 av Josef Fransson (SD) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1201 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1201 Efterlevnad av regeringens egna uppmaningar till folket inför julen av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det är särskilt viktigt att hålla ned smittspridningen under helgerna. Det finns några orosmoln. Det är till exempel för många som vistas på handelsplatser och

Inlämnad: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1201 av Björn Söder (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1186 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1186 Sveriges anseende i vår omvärld av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Sveriges bristande hantering av covid-19 har sedan i början av mars förra året väckt stort internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges strategi och vägval i internationella

Inlämnad: 2021-01-05 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1186 av Björn Söder (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1185 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:1185 Utlämning av svenska medborgare till Kina av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S På senare år har vi sett hur det inte råder några som helst tvivel om att kinesiska myndigheter agerar rättsvidrigt, även mot utländska medborgare. Fallet med den av kinesiska myndigheter kidnappade och bortförde

Inlämnad: 2021-01-05 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1185 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1179 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:1179 Verkställande av utvisningar under pandemin av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I de flesta länder där man bryr sig om sina medborgares välmående och hälsa har man under pandemin kontroller för att säkerställa att personer som reser in i landet inte bär på covid-19.

Inlämnad: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1179 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1166 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2020/21:1166 Institut för mänskliga rättigheter av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Regeringen aviserade den 21 september 2020 att den avser att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter. Institutet föreslås föregås av en bred parlamentarisk utredning. I pressmeddelandet hävdar regeringen

Inlämnad: 2020-12-30 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1166 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1161 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:1161 Myndighet för mänskliga rättigheter av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I Sverige behövs det färre myndigheter snarare än fler, och så ska ännu en myndighet inrättas, efter en uppgörelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Den nya myndigheten, som ska inrättas under 2021,

Inlämnad: 2020-12-29 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1161 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1157 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1157 Mötet mellan regeringen och nätjättarna 2018 av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtubekanalen Swebbtv med 60 000 följare. Kanalen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Inlämnad: 2020-12-29 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1157 av Björn Söder (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1149 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1149 Verkställighet av utvisningar av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Många länder kräver ett negativt covidtest för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra med utvisningsbeslut som

Inlämnad: 2020-12-28 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1149 av Björn Söder (SD) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:268 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2020/21:268 Föräldrapåverkan och föräldraalienation av Runar Filper SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vid vårdnads- och umgängestvister förekommer det att en förälder, medvetet eller omedvetet, negativt påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn därför i

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:268 av Runar Filper (SD) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1111 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1111 Gallringstid för omfrågeuppgifter av Dennis Dioukarev SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I samband med en ansökan om lånelöfte tas det en kreditupplysning på den som gör anspråk på lånet. Kreditupplysningar begärs av olika anledningar och innehåller olika mycket information

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1111 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1094 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1094 Ränteskillnadsersättningen i en internationell jämförelse av Dennis Dioukarev SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det svenska systemet med ränteskillnadsersättning skapar i dag en skev incitamentsstruktur, försämrad konkurrens och helt onödiga inlåsningseffekter. De som amorterar

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1094 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1090 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1090 Konsumentkreditlagen av Dennis Dioukarev SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bostadsköpen finansieras ofta via ett fast och rörligt bolån och återbetalas tillsammans med ränta efter en amorteringsplan. Vissa hushåll har dock möjligheten att förtidsinlösa lån och det måste mot

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1090 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1089 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1089 Migrationspolitikens konsekvenser för pensionerna av Dennis Dioukarev SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I sitt remissyttrande över Migrationskommitténs betänkande konstaterar Pensionsmyndigheten att den föreslagna migrationspolitiken kommer att påverka inbetalningarna till

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1089 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1088 av Camilla Brodin (KD)

Fråga 2020/21:1088 Nytt fängelse i Åmål av Camilla Brodin KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Åmåls kommun har den högsta öppna arbetslösheten i Västra Götalands län och den fjärde högsta i riket: 14 procent. Därtill har Åmåls kommun den högsta ungdomsarbetslösheten av alla landets kommuner: 21,5

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1088 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:263 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Interpellation 2020/21:263 Socialtjänst för alla barn av Carina Ståhl Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Socialstyrelsen poängterar barn som rättighetsbärare och att barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheter som fastställs genom svensk rätt och internationella överenskommelser. Vidare poängteras

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:263 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Socialtjänst för alla barn