Dokument & lagar (80 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:559 av Johan Pehrson (L)

Fråga 2018/19:559 Trygghet och studiero för elever av Johan Pehrson L till Utbildningsminister Anna Ekström S Många av landets kommunala och fristående skolhuvudmän saknar förmåga att agera gällande disciplinära åtgärder såsom tillfällig och permanent omplacering av elev. Nuvarande lagstiftning tar inte tillräcklig höjd

Inlämnad: 2019-04-17 Svarsdatum: 2019-05-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:559 av Johan Pehrson (L) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2014/15:349 av Johan Pehrson (FP)

Interpellation 2014/15:349 Elektronisk fotboja vid kontaktförbud av Johan Pehrson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 1 oktober 2011 infördes en möjlighet att kombinera den strängaste formen av kontaktförbud med en så kallad elektronisk fotboja. Denna möjlighet får dock endast användas vid

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:349 av Johan Pehrson (FP) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Skriftlig fråga 2009/10:853 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 maj Fråga 2009/10:853 Illegalt spel på allmänna platser i Stockholms city av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Allt fler turister luras av illegala gatuspelare i Stockholm. Antalet ligor som opererar runt omkring city har mångdubblats de senaste åren, samtidigt som polisen har väldigt

Inlämnad: 2010-05-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:364 av Pehrson, Johan (fp)

den 5 december Fråga 2008/09:364 Polisens alkoholkontroller av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgifter från en rapport från polishögskolan så arbetar polisen inte alltid mest effektivt för att bekämpa rattfylleribrotten. Det sägs att poliser verkställer alkoholkontroller på platser

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1250 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2007/08:1250 Neuropsykiatriska funktionshinder och brott av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Vi vet att personer diagnostiserade med adhd finns överrepresenterade på våra fängelser. Inte sällan följer också andra diagnoser såsom dyslexi, depressioner och olika former av personlighetsstörningar.

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:949 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 mars Fråga 2007/08:949 Minoritetsskydd för små aktieägare av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m I samband med Scaniaaffären uppmärksammades att Volkswagen fått dispens från den så kallade budplikten. Denna regel gör gällande att då en utomstående intressent förvärvar mer än 30 procent

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:101 av Pehrson, Johan (fp)

den 17 oktober Fråga 2007/08:101 Rättshjälp till dem som håller sig undan rättvisan av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Folkpartiet liberalerna har länge velat förbättra rättshjälpen på flera sätt. Möjligheten att få sin sak prövad i domstol är centralt för rättsäkerheten. Att den som är misstänkt

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1367 av Pehrson, Johan (fp)

den 14 juni Fråga 2006/07:1367 Samhällets samlade resurser mot terrorism av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m I tidningen Svensk Polis nr 3, 2007 meddelas att rikspolischefen beslutat att polis och militär inte längre gemensamt ska öva terroristscenarier på land. Bara sådana övningar som speglar

Inlämnad: 2007-06-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:352 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 december Fråga 2006/07:352 Polisinsatser mot dopningsbrott av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Den anmälda våldsbrottsligheten har ökat med 35 de senaste tio åren. Det handlar till stor del om vissa mäns våld mot kvinnor och gatuvåld. I en del fall är psykiska problem bidragande orsak

Inlämnad: 2006-12-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:78 av Pehrson, Johan (fp)

den 1 november Fråga 2006/07:78 Snabbutredning om stalking av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Runtom i Sverige finns det människor som förföljs systematiskt av någon person. Systematisk förföljelse så kallad stalking kan ske genom övervakning, trakasserier eller förtäckta hot. I vissa fall

Inlämnad: 2006-11-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2005/06:2098 av Pehrson, Johan (fp)

den 1 september Fråga 2005/06:2098 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Bekämpande av barnsexturismen Sverige måste ta ett ökat ansvar för brottsliga handlingar som svenska medborgare begår mot barn utanför vårt lands gränser. Skillnaden mellan så kallad barnsexturism och människohandel är

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1874 av Pehrson, Johan (fp)

den 26 juni Fråga 2005/06:1874 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Säkerheten för kriminalvårdens personal Nyligen kom försäkringsbolaget Afa med nya uppgifter om att kriminalvårdare löper fem gånger så stor risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor som leder till minst en månads sjukskrivning

Inlämnad: 2006-06-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1720 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 maj Fråga 2005/06:1720 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Våldet mot busschaufförer Hot och våld mot bussförare är ett ökande problem i samhället enligt Arbetsmiljöverket. Det visas inte minst av den nu aktuella tragiska händelsen i Örebro. Det är exempelvis incidenter där föraren

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1711 av Pehrson, Johan (fp)

den 29 maj Fråga 2005/06:1711 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Skärpt straffminimum för övergrepp i rättssak Rättstaten förutsätter att myndigheter och dess tjänstemän utan påverkan kan sköta sina uppgifter. Det gäller alltifrån poliser och åklagares arbete med förundersökning och åtal

Inlämnad: 2006-05-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:462 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:462 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Insatser mot organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten breder tyvärr ut sig i takt med att globaliseringen ökar. Den känner inga landgränser och tar inte hänsyn till demokratiska rättssystem. EU:s polisbyrå

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot organiserad brottslighet

Interpellation 2005/06:461 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:461 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Våld mot äldreett dolt problem Äldre människor är betydligt mer oroliga än yngre för att bli överfallna, rånade eller ofredade trots att yngre är mer utsatta för sådana övergrepp. Över hälften av de äldre kvinnorna

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våld mot äldre - ett dolt problem

Interpellation 2005/06:460 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:460 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Nationell satsning mot våldtäkter Rädslan för att bli utsatt för sexuellt våld präglar i stor utsträckning många kvinnors vardag. Denna rädsla är inte obefogad, eftersom det är kvinnor som oftast faller offer för det

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell satsning mot våldtäkter

Skriftlig fråga 2005/06:1683 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1683 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s En nordisk polis Det behövs ett nordiskt samarbete för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten och det bör prioriteras högre när det gäller våra närmaste grannländer. De nordiska länderna har redan i dag ett samarbete

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1682 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1682 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Lex Maria för polisen Poliser har en viktig roll i rättsstaten. Att medborgarna har ett starkt förtroende för polisen är också centralt för hela rättsväsendet och inte minst för tilltron till vår demokrati. Det händer tyvärr

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1676 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1676 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder mot taxifusket Enligt en sammanställning som Skatteverket har gjort lurar taxibranschen staten på mellan 2 och 4 miljarder kronor i skatt varje år. Svenska Taxiförbundet kräver att särskilda redovisningscentraler

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering