Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1304 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1304 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om tillgång till juridisk hjälp Samhällets juridiska hjälp vid tvister eller brott kan ges i flera former. Särskilt viktigt är möjligheten till rättshjälp och rätten till en offentlig försvarare. Samtidigt lider Sverige en brist

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1303 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1303 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om rätten till offentlig försvarare Rätten att förordnas en offentlig försvarare för den som misstänks för ett allvarligt brott är en fundamental rättsäkerhetsgaranti. Det är staten som till stora kostnader varje år i regel

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:324 av Pehrson, Johan (fp)

den 6 maj Interpellation 2002/03:324 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om ledarskapet inom polisen Polisen har allt svårare att klara av sina fundamentala arbetsuppgifter. Ett flertal kommuner anser att de inte har tillräckligt med resurser till polisen för att upprätthålla ordning och säkerhet.

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ledarskapet inom polisen

Skriftlig fråga 2002/03:871 av Pehrson, Johan (fp)

den 6 maj Fråga 2002/03:871 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om särskilda rättsmedel Möjligheten att få resning i ett mål ingår som en naturlig del av rättsordningen i moderna rättsstater. Det är ett nödvändigt rättsmedel för att i undantagsfall kunna korrigera domslut som vunnit laga kraft.

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:689 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 mars Fråga 2002/03:689 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om bostadssituationen för frigivna från fängelserna För strafftider upp till sex månader gäller enligt beslut från Regeringsrätten RÅ83 2:79 att de sociala myndigheterna ska betala den löpande hyran, givet att klienten i övrigt

Inlämnad: 2003-03-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:235 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 mars Interpellation 2002/03:235 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om rattfylleri Varje dag kör 14 00016 000 bilförare onyktra i Sverige. Ett fåtal av dem avslöjas och döms för sin brottsliga gärning. Onykterheten i trafiken leder till en rad trafikolyckor inte sällan med dödlig utgång.

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:659 av Pehrson, Johan (fp)

den 12 mars Fråga 2002/03:659 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om husrannsakan i vissa fall Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 2 kan vuxna personer förbjudas att låta andras underåriga barn vistas i sitt hem om det exempelvis visat sig att personen bjudit minderåriga barn på alkohol. Polisen kan

Inlämnad: 2003-03-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:573 av Pehrson, Johan (fp)

den 21 februari Fråga 2002/03:573 av Johan Pehrson fp till statsrådet Morgan Johansson om statistik om narkotika Kampen mellan dem som vill arbeta för en vision om ett narkotikafritt samhälle och dem som vill legalisera narkotika hårdnar. Ett viktigt medel i debatten handlar om statistik över missbruk och dödsfall

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:482 av Pehrson, Johan (fp)

den 6 februari Fråga 2002/03:482 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om gränsöverskridande kriminalitet Den gränsöverskridande kriminaliteten är ett växande problem. Människohandel, narkotika, utpressning, vapenhandel och illegala spel är bara några sorgsamma exempel. Sverige har på senare år

Inlämnad: 2003-02-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:298 av Pehrson, Johan (fp)

den 12 december Fråga 2002/03:298 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvårdens planeringsförutsättningar Regeringen påtalar gärna att man just nu utbildar fler poliser. Det är bra. En effekt av att fler poliser kommer i tjänst är förhoppningsvis att fler brott än i dag kan klaras upp.

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:235 av Pehrson, Johan (fp)

den 4 december Fråga 2002/03:235 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om vittnesskydd Trots att det är en medborgerlig plikt att vittna blir det alltmer uppenbart att systematiska och grova hot delvis satt vittnesplikten ur system. Detta medför betydande svårigheter att bekämpa den grova och organiserade

Inlämnad: 2002-12-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:217 av Pehrson, Johan (fp)

den 29 november Fråga 2002/03:217 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om barnmisshandel Kommittén mot barnmisshandel redovisar i sitt slutbetänkande Barnmisshandel Att förebygga och åtgärda SOU 2001:72 att upp till 10 av alla barn tvingas uppleva våld i hemmet, varav hälften upplever det ofta.

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:154 av Pehrson, Johan (fp)

den 19 november Fråga 2002/03:154 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om straffskärpning för våld mot barn Våld som riktas mot barn betraktas enligt gällande rätt redan i dag som en försvårande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. När det är brott som förövas gentemot ett barn

Inlämnad: 2002-11-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:80 av Pehrson, Johan (fp)

den 5 november Fråga 2002/03:80 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om barnens ställning 55 000 barn i Sverige får varje år uppleva den mer eller mindre smärtsamma processen att deras föräldrar väljer att leva isär. Ytterst få av föräldrarna har någon avsikt att barnen ska bli lidande av separationen.

Inlämnad: 2002-11-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)