Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1461 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 juli Fråga 2001/02:1461 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om förbättrade möjligheter för BUP att hjälpa utsatta barn Att bli utsatt för hot och våld av sina föräldrar är förödande för ett barn. Barn- och ungdomspsykiatrin BUP kan i dag emellertid inte alltid agera för att hjälpa utsatta

Inlämnad: 2002-07-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1450 av Pehrson, Johan (fp)

den 25 juli Fråga 2001/02:1450 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om Kumla och Hall Sveriges anstalter är inte bara små, flera av dem är också åldersstigna. Det pågående projektet avseende en ny kriminalvårdsanläggning i storleksklassen 200250 platser är avsett att möta ett ökat beläggningstryck,

Inlämnad: 2002-07-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1390 av Pehrson, Johan (fp)

den 27 juni Fråga 2001/02:1390 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om brott med rasistiska och andra diskriminerande förtecken Under perioden 19972000 har antalet anmälda hatbrott mer än fördubblats, från 2 002 till 4 284. Ökningen avser så gott som alla brottstyper: skadegörelse, hets mot folkgrupp,

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1335 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 juni Fråga 2001/02:1335 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om förhörsmetoder Frågetecken har från flera olika håll väckts om polisens förhörsmetoder både vad avser tillvägagångssätt och kvaliteten på de av polisen sammanfattade förhören. Det har bl.a. framgått att det inte alltid framgår

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:825 av Pehrson, Johan (fp)

den 28 februari Fråga 2001/02:825 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om nämndemännens arvode Nämndemännen utgör en mycket viktig funktion i det svenska rättväsendet. Ett av kraven på dessa är att de ska vara väl förankrade i samhället utanför rättssalen. I en intervju i tidningen Nämndemannen

Inlämnad: 2002-02-28 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:637 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 januari Fråga 2001/02:637 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om GPS för larmpaketen Att skydda personer genom livvakter är tids- och kostnadskrävande. Genom teknisk utveckling finns det dock stora möjligheter att öka skyddet i praktiken, men även förstärka upplevelsen av närhet till effektivt

Inlämnad: 2002-01-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:533 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 januari Fråga 2001/02:533 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om en demokratisk rättsstat Genom EU:s förordningar EG nr 467/2001 och EG nr 2199/2001 har tre svenska medborgare drabbats av sanktioner, som innebär att deras samtliga tillgångar spärrats och att de förhindras att uppbära inkomster

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:259 av Pehrson, Johan (fp)

den 23 november Fråga 2001/02:259 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om polisinsatsen i Göteborg Sakta men säkert börjar vi kunna betrakta händelserna vid sommarens EU-toppmöte i Göteborg med ett nödvändigt perspektiv. Den utredning som har fått till uppgift att analysera sommarens sorgesamma

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:101 av Pehrson, Johan (fp)

den 23 oktober Fråga 2001/02:101 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om olaga hot Det är bråda dagar för Totalförsvarets forskningsinstitut i Umeå. Mängder av brev skickas dit med misstänkt innehåll för analys. Människor med tveksamma motiv försöker eventuellt göra sig lustiga på andra människors

Inlämnad: 2001-10-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)