Dokument & lagar (61 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:787 av Johan Pehrson (L)

Fråga 2019/20:787 Brott mot knivlagen av Johan Pehrson L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För att skapa ett tryggare samhälle är det av yttersta vikt att bryta den pågående utvecklingen att personer med kriminellt beteende beväpnar sig. En viktig del i detta är en ändamålsenlig utformning av förbudet

Inlämnad: 2020-01-22 Svarsdatum: 2020-01-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:787 av Johan Pehrson (L) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:559 av Johan Pehrson (L)

Fråga 2018/19:559 Trygghet och studiero för elever av Johan Pehrson L till Utbildningsminister Anna Ekström S Många av landets kommunala och fristående skolhuvudmän saknar förmåga att agera gällande disciplinära åtgärder såsom tillfällig och permanent omplacering av elev. Nuvarande lagstiftning tar inte tillräcklig höjd

Inlämnad: 2019-04-17 Svarsdatum: 2019-05-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:559 av Johan Pehrson (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:853 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 maj Fråga 2009/10:853 Illegalt spel på allmänna platser i Stockholms city av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Allt fler turister luras av illegala gatuspelare i Stockholm. Antalet ligor som opererar runt omkring city har mångdubblats de senaste åren, samtidigt som polisen har väldigt

Inlämnad: 2010-05-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2005/06:2098 av Pehrson, Johan (fp)

den 1 september Fråga 2005/06:2098 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Bekämpande av barnsexturismen Sverige måste ta ett ökat ansvar för brottsliga handlingar som svenska medborgare begår mot barn utanför vårt lands gränser. Skillnaden mellan så kallad barnsexturism och människohandel är

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1874 av Pehrson, Johan (fp)

den 26 juni Fråga 2005/06:1874 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Säkerheten för kriminalvårdens personal Nyligen kom försäkringsbolaget Afa med nya uppgifter om att kriminalvårdare löper fem gånger så stor risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor som leder till minst en månads sjukskrivning

Inlämnad: 2006-06-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1720 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 maj Fråga 2005/06:1720 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Våldet mot busschaufförer Hot och våld mot bussförare är ett ökande problem i samhället enligt Arbetsmiljöverket. Det visas inte minst av den nu aktuella tragiska händelsen i Örebro. Det är exempelvis incidenter där föraren

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1711 av Pehrson, Johan (fp)

den 29 maj Fråga 2005/06:1711 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Skärpt straffminimum för övergrepp i rättssak Rättstaten förutsätter att myndigheter och dess tjänstemän utan påverkan kan sköta sina uppgifter. Det gäller alltifrån poliser och åklagares arbete med förundersökning och åtal

Inlämnad: 2006-05-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1683 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1683 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s En nordisk polis Det behövs ett nordiskt samarbete för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten och det bör prioriteras högre när det gäller våra närmaste grannländer. De nordiska länderna har redan i dag ett samarbete

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1682 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1682 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Lex Maria för polisen Poliser har en viktig roll i rättsstaten. Att medborgarna har ett starkt förtroende för polisen är också centralt för hela rättsväsendet och inte minst för tilltron till vår demokrati. Det händer tyvärr

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1676 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1676 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder mot taxifusket Enligt en sammanställning som Skatteverket har gjort lurar taxibranschen staten på mellan 2 och 4 miljarder kronor i skatt varje år. Svenska Taxiförbundet kräver att särskilda redovisningscentraler

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1613 av Pehrson, Johan (fp)

den 15 maj Fråga 2005/06:1613 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Förövare som dömts för övergrepp mot barn En stor del av dem som döms för olika sexualbrott återfaller i brott efter avtjänat straff. För att skydda framför allt barn från att utsättas för övergrepp och pedofili måste samhället

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2122 av Pehrson, Johan (fp)

den 24 juni Fråga 2004/05:2122 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om förstärkt straffskärpningsgrund vid drog- och rattfylleribrott Varje år skördas hundratals människoliv på de svenska vägarna. Orsaken till det är bland annat att 16 000 människor varje dag ger sig ut på vägarna trots att de

Inlämnad: 2005-08-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1771 av Pehrson, Johan (fp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1771 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om grovt sexköp Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel och utgör i dag, med narkotika- och vapenhandel, en mycket lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Risken för upptäckt är låg, vinsten hög.

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1636 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 maj Fråga 2004/05:1636 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om umgängesrätt med barn Enligt gällande lagstiftning kan en förälder som enligt domstol fått umgängesrätt med sina barn, efter en skilsmässa, ändå förhindras att träffa dem. Orsaken kan vara att den förälder som har vårdnaden om

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1634 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 maj Fråga 2004/05:1634 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om frivården Personer som döms till skyddstillsyn står under övervakning hos frivården, men kan röra sig fritt i samhället så länge personen håller sig inom lagens ramar. Om personen inte sköter sig och begår nya brott finns möjlighet

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1409 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 april Fråga 2004/05:1409 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvårdens lokalförsörjning Med anledning av partiöverläggningar mellan s, v och mp om statsbudget har Kriminalvårdsstyrelsen fått besked att kriminalvården 2007 ska ha 100 årsarbetskrafter i Östersund och 20 årsarbetskrafter

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1331 av Pehrson, Johan (fp)

den 29 mars Fråga 2004/05:1331 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om polisens bekämpning av illegal läkemedelshandel på Internet Sedan trefyra år erbjuds svenska befolkningen att inhandla receptbelagda läkemedel på Internet utan läkarkontakt. Några Internetapotek anger felaktigt att de läkemedel

Inlämnad: 2005-03-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1140 av Pehrson, Johan (fp)

den 4 mars Fråga 2004/05:1140 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om översyn av häktningsreglerna Svenskt rättsväsende är under stark press på många håll. Överfulla och för få häktesplatser gör det inte sällan svårt att finna plats för personer som måste häktas i samband med utredning av brott.

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1085 av Pehrson, Johan (fp)

den 28 februari Fråga 2004/05:1085 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om kriminella ungdomar i skolan Enligt dagens sekretesslagstiftning får rektorer eller berörd personal i skolan inte reda på om det går kriminella elever på skolan som väntar på att deras fängelsestraff ska verkställas. När

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1030 av Pehrson, Johan (fp)

den 21 februari Fråga 2004/05:1030 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om handling och konsekvens i kriminalvården Verksamheten på anstalterna kan läggas upp på ett sådant sätt att den intagnes inställning till arbete, behandling och utbildning påverkar tillgången till olika förmåner under verkställigheten.

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering