Dokument & lagar (25 träffar)

Interpellation 2005/06:296 av Olsson, Rolf (v)

den 10 mars Interpellation 2005/06:296 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Våldtäkt mot barn Våren 2005 beslöts om en förbättrad sexualbrottslagstiftning på många viktiga punkter efter förhandlingar, en proposition som byggde på samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:7 av Larsson, Kalle (v)

den 16 september Interpellation 2005/06:7 av Kalle Larsson v till justitieminister Thomas Bodström s Rättspraxis efter Göteborgshändelserna Efter händelserna i Göteborg under toppmötet sommaren 2001 har en diskussion om brottsbalkens regler vad gäller upplopp och våldsamt upplopp väckts. Många av de domar som fallit

Inlämnad: 2005-09-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:51 av Åström, Alice (v)

den 19 oktober Interpellation 2005/06:51 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström s Pepparsprej i kriminalvården Enligt uppgift i medierna och på Kriminalvårdsstyrelsens hemsida är kriminalvårdsanstalten i Kumla först ut att utbilda och utrusta kriminalvårdspersonal med så kallad pepparsprej. Vänsterpartiet

Inlämnad: 2005-10-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:116 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 17 november Interpellation 2005/06:116 av Camilla Sköld Jansson v till justitieminister Thomas Bodström s Meddelarfrihet för alla anställda Fallet med företaget Connex avsked av den facklige förtroendemannen Per Johansson har med rätta upprört många. Avskedet betraktas av många som en politisk handling från

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:258 av Holma, Siv (v)

den 14 februari Interpellation 2005/06:258 av Siv Holma v till statsrådet Morgan Johansson s Spelmissbruk Det socialdemokratiskt ägda företaget A-lotterier har ansökt om tillstånd att ordna pokerspel på Internet. Samtidigt har regeringsmedlemmar uttalat oro för utvecklingen på spelmarknaden och de problem med spelmissbruk

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Spelmissbruk

Interpellation 2005/06:266 av Åström, Alice (v)

den 20 februari Interpellation 2005/06:266 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström s Integritet Under de senaste tre åren har Justitiedepartementet lagt fram ett antal förslag till riksdagen som direkt eller indirekt kränker integriteten för enskilda medborgare. Dessa förslag har aldrig granskats

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Integritet

Skriftlig fråga 2005/06:531 av Åström, Alice (v)

den 1 december Fråga 2005/06:531 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström s Kränkningar av fångars rättigheter I 121 fall i år har JO konstaterat att kriminalvården brutit mot bestämmelserna om humanitet och rättssäkerhet, vilket visar på en stadigt ökande trend av kränkningar av intagnas mänskliga

Inlämnad: 2005-12-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:516 av Olsson, Rolf (v)

den 1 december Fråga 2005/06:516 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Offentliga ombud När åklagare önskar använda sig av hemliga tvångsmedel i en förundersökning krävs ett domstolsbeslut. I domstolsförhandlingen företräds allmänheten av ett offentligt ombud. Från flera håll, bland annat från

Inlämnad: 2005-12-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

den 14 december Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman v till statsrådet Morgan Johansson s Riskbruksprojektet Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1870 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2005/06:1870 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström s Sekretessen i migrationsdomstolarna Migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö offentliggör i många fall namn och födelsedatum på den asylsökande i sina domar. Det förefaller som viss oklarhet råder beträffande tillämpningen

Inlämnad: 2006-06-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1852 av Olsson, Rolf (v)

den 19 juni Fråga 2005/06:1852 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Soft air guns och vapenattrapper Så kallade soft air guns och vapenattrapper kan i dag köpas i helt vanliga butiker, och detta för bara några hundralappar. Denna typ av varor finns till för olika typer av lek. Under olyckliga

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:772 av Linna, Elina (v)

den 10 januari Fråga 2005/06:772 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s Folkhälsan och våld mot kvinnor Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om folkhälsa ur ett genusperspektiv. Där pekar man på att kvinnors utsatthet är att betrakta som ett folkhälsoproblem. Det gäller inte

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:742 av Linna, Elina (v)

den 3 januari Fråga 2005/06:742 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s Ohälsan bland HBT-personer Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om homo-bi- och transsexuellas hälsa. Det visar sig att den psykiska ohälsan är betydligt större hos HBT-personer än bland heterosexuella. Ett

Inlämnad: 2006-01-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:878 av Olsson, Rolf (v)

den 27 januari Fråga 2005/06:878 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Hot och våld mot poliser Många poliser utsätts för hot och våld. Det handlar om alltifrån rent våld under tjänstetid till telefontrakasserier på fritiden. Enligt Brottsförebyggande rådets studie Otillåten påverkan överväger

Inlämnad: 2006-01-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:898 av Olsson, Rolf (v)

den 31 januari Fråga 2005/06:898 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Upplysningsplikt efter att hemliga tvångsmedel använts Vänsterpartiet har under flera år lagt förslag i riksdagen om att införa upplysningsplikt efter att hemliga tvångsmedel använts för att öka rättssäkerheten i dessa fall.

Inlämnad: 2006-01-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:897 av Olsson, Rolf (v)

den 31 januari Fråga 2005/06:897 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Förtydliganden vad gäller lagen om hets mot folkgrupp Den 27 januari var Förintelsens minnesdag. I samband med detta samlades nazistiska organisationer för att förneka att Förintelsen under andra världskriget har ägt rum.

Inlämnad: 2006-01-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:121 av Hellberg, Owe (v)

den 13 oktober Fråga 2005/06:121 av Owe Hellberg v till justitieminister Thomas Bodström s Avvisningar av gömda flyktingar Inom kort kommer en ny lag att göra det möjligt för utvisningshotade och gömda barnfamiljer att få en ny prövning av sina asylskäl. Gömda flyktingfamiljer kan då i avvaktan på en sådan prövning

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:63 av Olsson, Rolf (v)

den 30 september Fråga 2005/06:63 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Pepparsprej i kriminalvården Enligt uppgift i medierna och på Kriminalvårdsstyrelsens hemsida är kriminalvårdsanstalten i Kumla först ut att utbilda och utrusta kriminalvårdspersonal med så kallad pepparsprej. Pepparsprej

Inlämnad: 2005-09-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:44 av Hellberg, Owe (v)

den 23 september Fråga 2005/06:44 av Owe Hellberg v till justitieminister Thomas Bodström s Finansiering av internationella polisinsatser I Gävleborgs län så har kompetenta poliser på frivillig väg, främst kriminaltekniker, deltagit i identifieringsarbetet av Tsunamikatastrofens offer i Thailand. Ett oerhört viktigt

Inlämnad: 2005-09-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:150 av Thorborg, Karin (v)

den 14 oktober Fråga 2005/06:150 av Karin Thorborg v till justitieminister Thomas Bodström s Risker med TCPA-teknik Trusted Computer Alliance, TCPA, är en sammanslutning av marknadsledande datorföretag som samverkar för att ta fram teknik med huvudsyfte att bevaka upphovsrätten. Tekniken utformas så att det i varje

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering