Dokument & lagar (83 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:7 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:7 Polisens utredningar av sexualbrott av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den mycket ansträngda situationen inom Polismyndigheten gör att polisen inte i tillräcklig grad hinner gripa sig an ens anmälningar om mycket grova brott. Resultatet syns bland annat i en sjunkande

Inlämnad: 2017-09-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:7 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:613 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:613 Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har aviserat fler utbildningsplatser och fler polishögskolor runt om i landet. I dag bedrivs utbildning på distans samt vid campus på tre orter: Umeå, Södertörn och

Inlämnad: 2017-08-30 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:613 av Roger Haddad (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1827 Antalet polisutbildade i verksamhet av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har återkommande uttalat att den satsar på fler poliser och att man i vårändringsbudgeten anslog 700 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Enligt rikspolisledningen krävdes dessa

Inlämnad: 2017-08-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1825 Bilbränder och försäkringsbedrägerier av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Återkommande drabbas min hemkommun Västerås, men även andra kommuner runt om i landet, av bilbränder. Västerås toppade för något år sedan antalet bilbränder per capita och ligger nu i topp tillsammans

Inlämnad: 2017-08-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:591 Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen medverkade justitie- och inrikesministern i SVT Aktuellt för att kommentera att regeringen nu vidtar skärpta åtgärder mot återvändande som stridit för Islamiska

Inlämnad: 2017-08-14 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1244 Häktet i Kalmar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Häktet i Kalmar ligger ovanför det före detta polishuset och har 35 platser för häktade med och utan restriktioner. Sedan polisen flyttade 2008 utgörs lokalerna under häktet av kontorslokaler för Försäkringskassan

Inlämnad: 2017-04-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:947 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:947 En lex Lotta av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under våren 2016 misshandlades en kvinna i Bromma så pass allvarligt att hon senare avled av sina skador. Liberalerna krävde då en haverikommission som skulle granska rättsväsendets hantering. Både polisen och Åklagarmyndigheten

Inlämnad: 2017-02-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:947 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:868 Anonyma vittnen av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Domstolarna har en central roll i vår demokrati med att lagföra de personer som begår allvarliga brott. Vi ser nu att flera städer drabbas av grov kriminalitet med skjutningar och mord. I flera fall menar polisen

Inlämnad: 2017-02-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:621 Utvisning efter avtjänat straff av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Personer utan svenskt medborgarskap som begår allvarliga brott kan i vissa fall dömas till utvisning efter avtjänat straff. Liberalerna har nyligen lagt fram förslag på att förändra lagstiftningen

Inlämnad: 2017-01-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:600 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:600 Straffrättslig reglering av våld mot polishundar av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Det har sedan en tid uppmärksammats att polishundar, som utgör en viktig del inom Polisens verksamhet, inte åtnjuter tillräckligt skydd i lagstiftningen när de utsätts för våld och attacker av olika slag

Inlämnad: 2017-01-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:600 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:532 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:532 Häktet och polishuset i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Liberalerna uppmärksammade i en skriftlig fråga till statsrådet i mars 2016 problemet med att häktet i Västerås varit stängt sedan oktober 2015. Statsrådet hänvisade till Kriminalvårdens fördjupade

Inlämnad: 2016-12-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:532 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:158 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:158 Förhärligande av terrororganisationen IS av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen meddelade en åklagare att myndigheten lägger ner ett ärende där en person publicerat en bild av Islamiska statens flagga i förhärligande syfte. IS är en terrororganisation och betraktas

Inlämnad: 2016-10-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:158 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1555 Resurser för genomförandet av åldersbedömningar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringen har under april 2016 uttalat att Rättsmedicinalverket omgående borde komma igång med åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Parallellt ska myndigheten i en

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1502 Tillämpning av den tillfälliga asyllagen av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen beslutade nyligen om vissa förändringar och skärpningar i asylpolitiken, lagen började gälla den 20 juli 2016 med viss retroaktivitet. Liberalerna har under riksdagens behandling

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast

Inlämnad: 2016-07-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grov kvinnofridskränkning

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1294 Smygfilmning i offentlig miljö av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade medierna ett hovrättsfall där den misstänkte gärningsmannen friades för att ha smygfilmat en kvinna under kjolen i Stockholms tunnelbana. Hovrätten motiverade den friande

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1220 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1220 Misstänkta terrorister bland asylsökande av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under hösten 2015 framkom det att antalet asylärenden där Migrationsverket involverar Säkerhetspolisen har ökat dramatiskt. Migrationsverket har heller inte haft kapacitet att tidigt kunna

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1220 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1002 Framtiden för häktet i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Efter en arbetsplatsolycka vid häktet i Västerås beslutade Kriminalvården att göra en översyn av verksamheten. Enligt uppgifter är det befintliga häktet gammalt och i stort behov av renovering.

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:718 Inställda rättegångar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att människor som begår brott ska lagföras är en viktig princip. Det handlar om förtroendet för Sveriges lagar och rättsväsen. Problemet med inställda rättegångar är inte nytt. Alliansregeringen vidtog ett

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:157 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:157 Tillämpning och kontroll av tillfälliga uppehållstillstånd av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Folkpartiet har under vintern och våren presenterat ett antal nya förslag på det integrations- och migrationspolitiska området. Helt klart finns det behov av flera reformer,

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:157 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)