Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1273 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:1273 Åtgärder mot missbruk av särskilda bidrag av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Alla offentliga välfärdssystem måste vara uppbyggda på så sätt att missbruk förebyggs och motverkas. Det är nödvändigt för systemens legitimitet och för att värna välfärden långsiktigt.

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1273 av Ellen Juntti (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:805 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:805 Ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S De flesta tungt kriminella har startat sin kriminella bana när de var unga. Många av dessa säger att de önskat att samhället reagerat tidigare och kraftfullare så att de inte fastnat

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:805 av Ellen Juntti (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:340 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2015/16:340 Våld i nära relationer av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Alliansregeringen tillsatte en nationell samordnare som fick i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga presenterades i juni

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:340 av Ellen Juntti (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Våld i nära relationer

Skriftlig fråga 2015/16:666 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:666 Sluten ungdomsvård av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet Brå hösten 2015 döms allt färre ungdomar till sluten ungdomsvård. Av de som döms är 97 procent pojkar och de har begått grova brott såsom rån, grova sexualbrott,

Inlämnad: 2016-01-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:666 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:655 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:655 Behandlingsprogram för intagna i fängelser som inte kan svenska av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2015 var jag och några kollegor på studiebesök på ett fängelse. Vi besökte en avdelning där det satt personer som dömts för grova sexualbrott, och genomsnittstiden

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:655 av Ellen Juntti (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:654 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:654 Sysselsättning för intagna i fängelser av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det är viktigt att intagna i fängelser har sysselsättning, inte minst för att minska återfall i brott. I november 2015 presenterade Brottsförebyggande rådet Brå en rapport där det framgick

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:654 av Ellen Juntti (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:416 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:416 Återfall i brott av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen behandlade riksdagen regeringens skrivelse 2015/16:27 gällande Riksrevisionens rapport om återfall i brott. Riksrevisionen har granskat vilka insatser Kriminalvården och övriga berörda myndigheter har

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:416 av Ellen Juntti (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:402 Vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt tidningsuppgifter så tänker Danmark flytta fram införandet av det nya vattendirektivet. Det som är möjligt i Danmark borde också kunna vara möjligt i Sverige. Avser klimat- och miljöministern att ta initiativ till att flytta fram Sveriges införande av vattendirektivet

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:164 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:164 Gränskontroller av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flyktingströmmarna i Europa är de största som vi har varit med om sedan Balkankriget på 90-talet. Den senaste tiden har upp till 2 000 flyktingar anlänt till Sverige varje dag, vilket skapar en stor press på

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:164 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:163 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:163 Bosättning på rastplatser av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt tidningsuppgifter håller våra rastplatser på att tas över av EU-migranter som bosätter sig på rastplatserna. Detta innebär att när yrkestrafiken ska hålla sina lagstadgade kör- och vilotider

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:163 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:124 Räddande av de småskaliga vattenkraftverken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Länsstyrelsen i Västra Götaland har enligt tidningsuppgifter stoppat öppnandet av nya tillsynsärenden för småskalig vattenkraft, vilket är mycket bra, men för de ärenden som redan är öppnade tänker

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)