Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1134 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 10 maj Fråga 2006/07:1134 Musselodlare av Maria Kornevik Jakobsson c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Våra svenska hav är i dag utsatta för ett stort tryck av föroreningar, och övergödningens effekter blir allt tydligare med algblomningar och minskade fiskbestånd. Med regeringens ambition att sätta

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1133 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 maj Fråga 2006/07:1133 Lighttrendens inverkan på naturen av Lars-Ivar Ericson c till miljöminister Andreas Carlgren c Sveriges befolkning använder alltmer lightprodukter som innehåller konstgjorda sötningsmedel som sukralos, cyklamat, aspartam och sackarin. Sötningsmedlet sukralos som godkändes i Sverige

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1113 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 maj Fråga 2006/07:1113 Skogsskövling på Borneo av Lars-Ivar Ericson c till utrikesminister Carl Bildt m Skogsskövlingen på Borneo fortsätter med stor hastighet. Regnskogsarealen har nästan halverats på 50 år och utvecklingen verkar svår att stoppa, och mycket tyder på att om några år kommer nästan all låglandsregnskog

Inlämnad: 2007-05-03 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari Interpellation 2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd av Lennart Pettersson c till statsrådet Mats Odell kd Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:480 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 januari Fråga 2006/07:480 Rivning av stenrösen av Lars-Ivar Ericson c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I Sverige finns många bevarade stenmurar som påminner om odlingslandskapets historia. Många lantbrukare sköter om dessa stenmurar och det händer även att nya byggs upp. De stenmurar som under tidens

Inlämnad: 2007-01-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:384 av Zander, Solveig (c)

den 15 december Fråga 2006/07:384 Adresser en resurs för viktiga samhällsfunktioner av Solveig Zander c till statsrådet Mats Odell kd Adresser på landsbygden är viktiga data för olika blåljusverksamheter för att garantera säkerhet för boende och företag/verksamheter. Men de är även mycket viktiga för utvecklingen

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:375 av Pettersson, Lennart (c)

den 15 december Fråga 2006/07:375 Sockerbetsodlingens framtid i Sverige och EU av Lennart Pettersson c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det kommer signaler om att en del EU-länder inte kommer att minska sin sockerkvot inom föreskriven tid enligt fastställd överenskommelse. Enligt uppgift får inte Sverige

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:147 av Pettersson, Lennart (c)

den 8 december Interpellation 2006/07:147 Växtförädlingens framtid i Sverige av Lennart Pettersson c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sedan flera år tillbaka har växtförädlingen i landet minskat i omfattning. Det gäller både inom växtodling och inom skogsbruk. Bland de större aktörerna återstår i dag i

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:200 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 november Fråga 2006/07:200 Skydd av hundar av Lars-Ivar Ericson c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Genom flera tidningsartiklar har vi den senaste tiden uppmärksammats på hur hundar angripit och bitit andra hundar. Det är tydligen så att det inte går att fälla en hundägare för brott mot lagen om

Inlämnad: 2006-11-22 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Skriftlig fråga 2006/07:8 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 oktober Fråga 2006/07:8 Skarvens skadeverkningar av Lars-Ivar Ericson c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c År 1951 fanns det 30 skarvpar i Sverige. Nu är de 35 000. Om antalet bon multipliceras med fem så blir det ca 200 000 fåglar i hela Sverige. Detta förhållande har fått svåra följder för vår natur.

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)