Dokument & lagar (89 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:735 Fortsatt missbruk av pass av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tyvärr fortsätter missbruket av svenska pass, trots att en lagändring kommit till stånd för att få bukt med den negativa utvecklingen i form av exempelvis fusk och bidragsbedrägerier. Tyvärr verkar inte

Inlämnad: 2018-02-07 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:611 3D-vapen av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Sverige är ett av de länder som redan utsatts för terrorbrott. Vi lever i en mer osäker värld, där det mer oförutsedda kan ske. Tullverket har nu bland annat lyft att uppfinningsrikedomen ökar hos dem som utför brott

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:587 Inbrottsvåg över landsbygden av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under hösten har antalet inbrott och stölder ökat på landsbygden i Skaraborg, i till exempel samhällen som Tun. Utmärkande för stölderna är att de enligt polisen sker nattetid. Inbrotten sker bland

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1545 Arbetskraftbrist och regeringens agerande av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en aktuell lagrådsremiss lägger regeringen fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete, om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1541 Utvisningar trots arbetskraftsbrist av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dagarna presenterades en lagrådsremiss där regeringen lägger fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1125 Rättssäker prövning för alla av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras vid behov. Goda arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Inlämnad: 2017-03-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1046 Rättssäker prövning för alla i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige och Skaraborg står inför stora utmaningar, till exempel framtidens arbetsmarknad där det redan i dag råder arbetsbrist, och inte minst dagens och morgondagens integration.

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1035 Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Fler i arbete behövs för att stärka och utveckla välfärden. Inte färre. Men regeringens politik riskerar att inte ta till vara allas förmågor och vilja. Under 2015 tog Sverige

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1032 Återtagandeavtal av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2015 anlände över 35 000 ensamkommande flyktingar till Sverige, många av dem från Afghanistan. Flera är fortfarande i en mycket långdragen asylprocess, vilket gör att den psykiska ohälsan är växande i

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:847 Skärpta straff för återfallsförbrytare av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminaliteten och osäkerheten breder ut sig över Sverige och i Skaraborg. Det går inte en dag utan att rapporter kommer in om rån, mord eller andra hemskheter. I nuläget går utvecklingen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1017 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1017 Lägre schablonersättning till följd av lägre krav av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När till och med de som driver boenden för asylsökande ensamkommande barn och vuxna anser att den ekonomiska ersättningen är för hög, då krävs det snabba åtgärder, här och

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1017 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:770 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:770 Avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Länsstyrelserna har under senare år fått extra anslag av Miljödepartementet för att öka tillsynen av bland annat vattenkraft. Det ursprungliga syftet var att öka insatser för vandrande

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:770 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:600 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:600 Asylsökandes tandvårdsbehandling av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar.

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:600 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:564 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:564 Ändrad schablonersättning av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det

Inlämnad: 2015-12-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:564 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:563 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:563 Utvidgat uppdrag för offentliga biträden av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte

Inlämnad: 2015-12-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:563 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:384 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:384 Tandvård för asylsökande av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården, är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och

Inlämnad: 2015-11-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:384 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:280 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:280 Småskalig vattenkraft som sinar av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Svagt politiskt ledarskap och det myndighetsarbete som utförs leder till avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften, detta då Havs- och vattenmyndigheten mot bakgrund av ett par domar sett möjligheten

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:280 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:718 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:718 Ideologi före miljönytta av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 7 maj aviserade vänsterregeringen att de avser att tillsätta ännu en utredning, denna gång om producentansvar för förpackningar och tidningar. Miljöministern har aviserat att införa ett kommunalt monopol på

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:718 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:328 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:328 Ångbåtstrafik som hotas av EU:s vattendirektiv av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP EU:s vattendirektiv stoppar besöksnäring. Enligt uppgifter från Sveriges Ångbåtsförening hotas besöksnäring och turisttrafik med till exempel Nossebros ångbåt S/S Nossan, som riskerar att

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:328 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:222 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:222 Småskalig vattenkraft av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Vi ska värna om den småskaliga vattenkraften. I detta sammanhang står inte agerandet hittills från Länsstyrelsen i Västra Götaland i rimlig proportion till vilka konsekvenser deras handlingar riskerar att få för

Inlämnad: 2015-02-12 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:222 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)