Dokument & lagar (260 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:365 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:365 Klimat och konkurrenskraft av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Kristina Persson S Bland annat SVT rapporterade den 26 februari om att framtidsminister Kristina Persson tillsatt en expertgrupp för grön omställning. Enligt ett citat på svt.se klargör statsrådet gruppens arbete som ett förstadium till

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:365 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:455 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:455 Tidigare dömdas möjlighet till arbete av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det är viktigt att människor som begått brott, efter dom och avtjänad påföljd, kan återgå och få möjlighet till egen försörjning genom arbete. De senaste åren har förberedelser för

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:455 av Beatrice Ask (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tidigare dömdas möjlighet till arbete

Interpellation 2014/15:449 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2014/15:449 Företagens medverkan i arbetsmarknadsministerns dialoger av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den senaste tiden har vi sett varsel från bland andra Sony och Ericsson i Sverige. Tusentals anställda ställs nu inför hotet om uppsägning vilket skapar oro. Samtidigt

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:449 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:448 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2014/15:448 Ett längre arbetsliv av Elisabeth Svantesson M till Statsrådet Kristina Persson S Framtidsministern klargör på regeringens hemsida att hennes uppdrag är att se till så att regeringen har ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete och att man i tid hanterar de stora framtida utmaningar som Sverige

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:448 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett längre arbetsliv

Skriftlig fråga 2014/15:351 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:351 Nedläggningen av Ericsson i Katrineholm av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Förra veckan nåddes vi av den dystra nyheten att Ericssons verksamhet i Katrineholm läggs ned. Det innebär att fler än 400 anställda mister sina jobb. Det är ett dråpslag mot alla anställda och entreprenörer

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:351 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:346 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2014/15:346 Värnande och utveckling av upphovsrätten av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har en växande musikbransch med många internationellt erkända artister. Enligt Musiksverige ökade omsättningen i den svenska musikbranschen 2013 med ungefär 10 procent jämfört

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:346 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:440 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:440 Jobbskatteavdragens koppling till grov brottslighet av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Inrikesminister Anders Ygeman sa i en direktsänd intervju i Aktuellt den 19 mars med anledning av morden i Biskopsgården att jobbskatteavdragen var en bidragande orsak till dessa. Ministern

Inlämnad: 2015-03-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:440 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbskatteavdragens koppling till grov brottslighet

Interpellation 2014/15:434 av Maria Abrahamsson (M)

Interpellation 2014/15:434 Valhemligheten och det svenska valsedelssystemet av Maria Abrahamsson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Med anledning av det vid den tiden eventuellt förestående extra valet gästades konstitutionsutskottet före jul av Valmyndigheten. Jag tog då upp den kritik som riktas

Inlämnad: 2015-03-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:434 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Valhemligheten och det svenska valsedelssystemet

Interpellation 2014/15:435 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2014/15:435 Matchningsanställningar av Fredrik Christensson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den tidigare alliansregeringen initierade en utredning om att införa matchningsanställningar som ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin fas 3Nyligen presenterades

Inlämnad: 2015-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:435 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Matchningsanställningar

Interpellation 2014/15:431 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:431 Förutsättningar för havsbaserad vindkraft av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Blekinge Offshore AB planerar för att investera i vad som kan bli Sveriges största havsbaserade vindkraftspark i Hanöbukten. Bolaget har i första hand yrkat på en park med 700 vindkraftverk,

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:431 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningar för havsbaserad vindkraft

Interpellation 2014/15:430 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2014/15:430 Ett längre arbetsliv av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har flera gånger påtalat vikten av att fler arbetar längre upp i åren. Ett välkänt faktum är att vi lever allt längre och är friskare långt upp i åren. Den demografiska

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:430 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett längre arbetsliv

Interpellation 2014/15:429 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2014/15:429 Varsel och jobb som försvinner av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den senaste månaden har varit en dyster tid med flera stora varsel om uppsägningar som lämnats. Det är mycket stora varsel inom telekombranschen. Sony varslade 1 000 personer i Lund. Senare varslade

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:429 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Varsel och jobb som försvinner

Interpellation 2014/15:426 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:426 Kamerautrustade drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S De senaste åren har en explosionsartad ökning av antalet obemannade radiostyrda luftfarkoster ägt rum. Det har inneburit att många vanliga medborgare i dagsläget har kamerautrustade flygfarkoster

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:426 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2014/15:422 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:422 Resursslöseri med invandrade läkares kompetens av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Enligt en ny rapport från Saco och Sveriges läkarförbund är kostnaden för att anpassa en invandrad läkares utbildning till den svenska arbetsmarknaden väldigt låg jämfört med kostnaden

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:422 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Resursslöseri med invandrade läkares kompetens

Skriftlig fråga 2014/15:328 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:328 Ångbåtstrafik som hotas av EU:s vattendirektiv av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP EU:s vattendirektiv stoppar besöksnäring. Enligt uppgifter från Sveriges Ångbåtsförening hotas besöksnäring och turisttrafik med till exempel Nossebros ångbåt S/S Nossan, som riskerar att

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:328 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:327 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:327 Kameraövervakning vid Malmö synagoga av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Säkerheten för de religiösa församlingarna i Sverige har varit extra uppmärksammad efter de tragiska händelserna i Bryssel, Paris och senast i Köpenhamn. I synnerhet har hot mot judiska verksamheter och institutioner

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:327 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:326 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:326 Återupptagen översyn av Arbetsförmedlingen av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I dag har regeringen fattat beslut om att uppdra åt Statskontoret att göra en analys av Arbetsförmedlingen. Analysen omfattar myndighetens interna ledning och styrning. Riksdagen har i ett

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:326 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:325 av Anders Forsberg (SD)

Fråga 2014/15:325 Regeringens möjlighet att pröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram av Anders Forsberg SD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Under interpellationsdebatten fredagen den 20 februari mellan miljöminister Åsa Romson och undertecknad, Anders Forsberg, så uppgav miljöministern följande

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:325 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2014/15:409 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:409 Andrahandsuthyrning av bostadsrätter av Fredrik Schulte M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Ett tidigare omfattande problem för andrahandsuthyrningen av bostadsrätter var bostadsrättsföreningarnas vetomöjlighet. Att godkänna en andrahandsuthyrning var ett undantag, och regeln var avslag. Sedan

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:409 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Andrahandsuthyrning av bostadsrätter

Skriftlig fråga 2014/15:310 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:310 Översyn av Arbetsförmedlingen av Roger Haddad FP till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Riksdagen beslutade, med bred majoritet, i februari om ett tillkännagivande till regeringen att snarast återuppta översynen av Arbetsförmedlingen. Detta skedde efter att regeringen och arbetsmarknadsministern

Inlämnad: 2015-03-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:310 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)