Dokument & lagar (35 träffar)

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:29 Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor av Erik Ottoson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen bereder i skrivande stund ett lagförslag om att göra det tillåtet att sätta upp så kallade viltkameror/åtelkameror utan tillståndsplikt. Detta kommer dock

Inlämnad: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor

Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:27 Falsklarm med VMA i Stockholms län av Erik Ottoson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under kvällen den 9 juli 2017 var vi många i Stockholms län som hörde när tutorna ljöd och meddelade att någonting hade skett och att det fanns ett viktigt meddelande till allmänheten VMA

Inlämnad: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Falsklarm med VMA i Stockholms län

Skriftlig fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1514 Ursprungsmärkning av olja av Erik Ottoson M till Statsrådet Ann Linde S Enligt uppgifter från Sveriges Radio har ett svenskägt företag under en längre tid handlat med oljeprodukter som har sitt ursprung i Ryssland men som i efterhand har märkts om i Vitryssland i syfte att undvika att betala exportskatt.

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1253 Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den EU-rättsliga dataskyddsregelring som börjar tillämpas i maj 2018 innebär en större harmonisering av reglerna för personuppgiftsbehandling inom EU, särskilt för den privata

Inlämnad: 2017-04-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1083 Veterandagen som allmän flaggdag av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Sverige har vi varit förskonade från krig under en mycket lång följd av år. Detta har sannolikt varit en bidragande faktor till att vi inte har en lång tradition av att hedra våra veteraner som återvänt från

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:326 Lagstiftningen runt drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Lagförslaget som skulle göra det möjligt för privatpersoner och företag att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser har stött på motstånd. Datainspektionen säger i sitt remissyttrande

Inlämnad: 2017-02-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftningen runt drönare

Skriftlig fråga 2016/17:844 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:844 De regionala etikprövningsnämnderna av Erik Ottoson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige håller generellt, och ska hålla, en hög etisk nivå för forskning på och med människor och djur. Denna respekt för livet och även för avlidna är viktig för legitimiteten i svensk forskning och för de framsteg

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:844 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:743 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:743 Utlämningsavtalet med USA av Erik Ottoson M till Utrikesminister Margot Wallström S Den nytillträdde amerikanska presidenten Donald Trump har sagt att han kan tänka sig att tillåta skendränkning vid förhör av misstänkta brottslingar. Flera människorättsorganisationer och juridiska experter har slagit

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:743 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:480 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:480 Kameraövervakningslagstiftningens tillämpning på drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under riksdagens frågestund den 8 december 2016 svarade näringsminister Mikael Damberg på en fråga från ledamoten Ann-Charlotte Hammar Johnsson angående hur regeringen arbetar

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:480 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:470 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:470 Det svenska portot av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Portot i Sverige ligger i dag på en tydligt reglerad nivå. Det finns regler för hur det får höjas och därmed hur mycket ett brev får kosta. Prisregleringar är något som tydligt påverkar en marknad och snedvrider en marknads

Inlämnad: 2016-03-08 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2015/16:470 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:469 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:469 Övernattbefordran av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Att snabbt kunna skicka ett brev inom Sveriges gränser har länge kunnat anses vara inte bara en möjlighet utan i någon mån också en rättighet. I samhällsuppdraget som ålagts Postnord ingår att man ska leverera brev från Ystad

Inlämnad: 2016-03-08 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2015/16:469 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:456 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:456 Kommunala wifi-nät av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Sedan statsrådet och jag senast debatterade frågan om kommunala gratis wifi i kammaren har Konkurrensverket kommit med ett avgörande som innebär att detta kommer att tillåtas även fortsättningsvis. Detta eftersom det inte

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2015/16:456 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunala wifi-nät

Interpellation 2015/16:438 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:438 Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I den digitala eran utvecklas tekniken snabbt, nya innovationer kommer ut på marknaden i en rasande takt och den tekniska prestandan är i en ständig förbättringsspiral. För oss politiker

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2015/16:438 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:735 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:735 Tidsplan för bredbandsstrategin 2.0 av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I min skriftliga fråga 2015/16:678 till statsrådet Mehmet Kaplan bad jag honom att beskriva hur tidsplanen för att ta fram en ny bredbandsstrategi ser ut. Därvid svarade statsrådet med ett fylligt svar om berörde själva

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:735 av Erik Ottoson (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:678 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:678 Bredbandsstrategins tidsplan av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Att uppnå de bredbandspolitiska målen är en prioriterad fråga både för mig och för statsrådet. Det är bland annat därför viktigt att den statliga bredbandsstrategin är uppdaterad och effektfull. Det är därför viktigt att

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:678 av Erik Ottoson (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2015/16:285 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:285 Regeringens råd för digitalisering av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Regeringen tillsatte den 9 december 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige, ett initiativ som kan innebära viktiga framsteg för den offentliga förvaltningen. Statsrådet Mehmet Kaplan ska

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2015/16:285 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens råd för digitalisering

Skriftlig fråga 2015/16:485 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:485 Kameraövervakningslagen och kamerautrustade drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringen har nyligen tillsatt en utredning angående kameraövervakningslagen som spänner över en rad viktiga och angelägna frågor. En av dessa frågor är frågan om ny teknik,

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:485 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:215 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:215 Bromma flygplats av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det har nu gått ett halvår sedan riksdagen för andra gången tillkännagav för regeringen att Bromma flygplats är en viktig del i det svenska transportnätet och att flygplatsen därför ska få finnas kvar. Riksdagen har varit tydlig

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2015/16:215 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2015/16:309 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:309 Miljöministerns syn på eventuella miljökonsekvenser av Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Jag har i en interpellation till klimat- och miljöministern ställt ett flertal frågor kring hennes syn på de klimat- och miljökonsekvenser ett färdigställande

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:309 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:760 Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under den senaste tiden har fler och fler kommuner visat intresse för att med skattepengar sätta upp så kallade wifi-nätverk i sina städer för att tillhandahålla gratis internet till medborgarna.

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk
Paginering