Dokument & lagar (1 318 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1923 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1923 Kapacitet för utökat antal utvisningar av Lars Beckman M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har en organisation som är dimensionerad för att genomföra ungefär 5 000 utvisningar på ett år enligt ett inslag i SR:s Ekot den 9 augusti, och de har minskat drastiskt enligt

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-08-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1923 av Lars Beckman (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1922 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1922 Fusk och övergrepp vid presidentvalet i Belarus av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Presidentval genomfördes söndagen den 9 augusti i år i Belarus. Det finns massivt med vittnesmål om hur demokrater och oppositionella motarbetats samt hur andra kandidater än den sittande presidenten

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-08-25 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1922 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1919 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1919 Migrationspolitikens påverkan på budgeten av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har misslyckats med att sluta en bred migrationspolitisk överenskommelse. De stora åsiktsskillnaderna inom Socialdemokraterna och mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet omöjliggör en

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-08-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1919 av Niklas Wykman (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1918 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1918 Samhällsekonomiska konsekvenser av brottsligheten av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I stort sett dagligen drabbas Sverige av mycket grova brott. I parallellsamhällen frodas organiserad brottslighet och klansystem. I vardagen upplever människor stor otrygghet när gängen gör

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-08-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1918 av Niklas Wykman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1886 Säkerhetslagarna i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Från Hongkong kommer nu oroande nyheter om gripanden av politiska aktivister med hjälp av de nya säkerhetslagar som Pekingregimen infört. Därmed visas tydligt att yttrandefriheten kringskärs och att det inte längre är rimligt

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1840 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1840 Situationen i Belarus av Åsa Coenraads M till Utrikesminister Ann Linde S Situationen i Belarus fortsätter att vara allvarlig, och oppositionella och människorättskämpar förtrycks, förföljs, torteras och fängslas. Trots att påtryckningarna från omvärlden, i varierande grad, från tid till annan varit

Inlämnad: 2020-07-17 Svarsdatum: 2020-08-04 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1840 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1834 Kriterier för reseavrådan av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Senaste besked när det gäller resande är att reseavrådan för icke nödvändiga resor kvarstår till de andra skandinaviska länderna Danmark, Finland och Norge till den 29 juli. Samtidigt har exempelvis Danmark, baserat på objektiva

Inlämnad: 2020-07-17 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1829 Skåningarnas resor till Danmark av Boriana Åberg M till Utrikesminister Ann Linde S Den 14 juli förlängde Utrikesdepartementet UD sin avrådan avseende icke nödvändiga resor till Danmark med två veckor till och med den 29 juli. Detta trots att Danmark har öppnat sina gränser för svenskar bosatta i landskap

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1823 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1823 Världsarvet Hagia Sofia av Boriana Åberg M till Utrikesminister Ann Linde S Nyheten om att Turkiets president Erdoğan har undertecknat ett domstolsbeslut om att omvandla världsarvet Hagia Sofia till en muslimsk helgedom har med rätta upprört den kristna världen och alla som anser att det är fel att

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-21 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1823 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1818 Kinas agerande mot Hongkong av Åsa Coenraads M till Utrikesminister Ann Linde S Demokratirörelsen i Hongkong har fått ännu svårare att uttrycka sina demokratiska rättigheter till följd av Kinas nya säkerhetslag. Lagen innebär att Hongkongbor riskerar livstids fängelse för omstörtande verksamhet och

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1797 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1797 Skadestånd till brottsoffer av Alexandra Anstrell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Brottsoffer utsätts inte bara för den kränkning som brottet i sig innebär. Den påföljande rättsprocessen blir ytterligare en, ofta utdragen, påfrestning för brottsoffret. Sveriges rättspolitik

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1797 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1775 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1775 Bilden av Sverige utomlands av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Den ansedda och inflytelserika tidningen New York Times har i dagarna haft en artikel om Sverige. Den kan på inget sätt beskrivas som fördelaktig. Sättet att hantera den pågående coronaepidemin beskrivs som an unorthodox

Inlämnad: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1775 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1769 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1769 Oskuldskontroller av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S TV4 rapporterade nyligen om flickor och unga kvinnor som utsätts för oskuldskontroller i Sverige. Det är helt oacceptabelt att den typen av övergrepp, som av FN likställs med tortyr, ska fortsätta begås i ett

Inlämnad: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1769 av Boriana Åberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1768 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1768 Moderniserad lagstiftning för godmanskap av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare varnar för att många gode män befinner sig i riskgruppen, och därmed kan de inte hjälpa sina huvudmän under covid-19-pandemin.

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1768 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1744 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1744 FN:s råd för mänskliga rättigheter av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Det har varit omröstning i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Över 50 stater har ställt sig bakom en resolution till förmån för Folkrepubliken Kinas agerande mot Hongkong med nya säkerhetslagar på plats

Inlämnad: 2020-07-06 Svarsdatum: 2020-07-21 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1744 av Hans Wallmark (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1738 Tjänstemannaansvar av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 18 april 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel betänkande 2017/18:KU37Ett utökat straffansvar

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1722 Kinas förtryck i Xinjiang av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Under de senaste dagarna har nya uppgifter framkommit om den kinesiska regimens förtryck mot uigurerna i Xinjiang. Uppgifterna gör gällande att Kina utsätter kvinnor i Xinjiang för graviditetskontroller, tvångsabort och tvångssterilisering.

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1720 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1720 SCB:s förändrade syn på sekretessuppgifter om skolstatistik av Lars Püss M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 26 juni 2020 rapporterade Sveriges Radio följande: Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik om enskilda skolor

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1720 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1712 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1712 Påtvingad säkerhetslag i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Kinas beslut att införa en ny säkerhetslag i Hongkong innebär ett tydligt brott mot principen om ett land, två system och den sino-brittiska deklarationen. Inskränkningarna av de medborgerliga fri- och rättigheterna

Inlämnad: 2020-07-01 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1712 av Hans Wallmark (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1699 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1699 Möjlighet för svenska ambassader i Norden att utfärda pass till svenskar utomlands av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Utlandssvenskar är en viktig och värdefull grupp för vårt land. Under de senaste decennierna har svenska medborgare i allt större utsträckning valt att arbeta eller

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-15 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1699 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)