Dokument & lagar (74 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:735 Fortsatt missbruk av pass av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tyvärr fortsätter missbruket av svenska pass, trots att en lagändring kommit till stånd för att få bukt med den negativa utvecklingen i form av exempelvis fusk och bidragsbedrägerier. Tyvärr verkar inte

Inlämnad: 2018-02-07 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:611 3D-vapen av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Sverige är ett av de länder som redan utsatts för terrorbrott. Vi lever i en mer osäker värld, där det mer oförutsedda kan ske. Tullverket har nu bland annat lyft att uppfinningsrikedomen ökar hos dem som utför brott

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:587 Inbrottsvåg över landsbygden av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under hösten har antalet inbrott och stölder ökat på landsbygden i Skaraborg, i till exempel samhällen som Tun. Utmärkande för stölderna är att de enligt polisen sker nattetid. Inbrotten sker bland

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1804 Fusk inom personlig assistans av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Försäkringskassan, har enligt uppgift från Dagens Nyheter, beslutat om undantag från vissa rutiner för att säkerställa utbetalningar av assistansersättning. Detta undantag har i klartext inneburit att inga kontroller utförts

Inlämnad: 2017-08-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1803 Bristande kontroll av utbetalad assistansersättning av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Försäkringskassan har, enligt uppgift från Svenska Dagbladet, betalat ut nära 4 miljarder kronor i assistansersättning till bolag som misstänks fuska och lura till sig assistansersättning. Felaktiga

Inlämnad: 2017-08-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1729 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1729 Ökad utsatthet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Utsattheten ökar runt om i Sverige. Enligt uppgifter har antalet särskilt utsatta områden i Sverige ökat från 15 till 23 mellan 2015 och 2017. Det handlar bland annat om narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro, parallella samhällen

Inlämnad: 2017-07-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1729 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1612 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1612 Löfte om fler undersjuksköterskor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är minst sagt märkligt att ansvarigt statsråd Regnér i sitt svar på min skriftliga fråga gällande löftet om 4 000 respektive 4 500 fler undersköterskor i äldreomsorgen under mandatperioden är nöjd med att det inte

Inlämnad: 2017-06-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1612 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1545 Arbetskraftbrist och regeringens agerande av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en aktuell lagrådsremiss lägger regeringen fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete, om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1541 Utvisningar trots arbetskraftsbrist av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dagarna presenterades en lagrådsremiss där regeringen lägger fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1431 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1431 Fler undersköterskor i äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Statsminister Stefan Löfven lovade följande i sitt inledningsanförande i partiledardebatten i riksdagen den 10 juni 2015: Vi har en välfärd som ropar efter mer utbildad personal, operationsköer som växer. Därför

Inlämnad: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1431 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1249 Undernärda äldre av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En ny rapport, byggd på statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre inom äldreomsorgen lider av undernäring. Därtill riskerar fler än 117 000 att drabbas av undernäring.

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1125 Rättssäker prövning för alla av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras vid behov. Goda arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Inlämnad: 2017-03-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1066 Välfärdsfinansierade terrorresor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En färsk rapport från Försvarshögskolan, som presenteras av Finansinspektionen, visar att gemensamma skattemedel från myndigheten Försäkringskassan, avsedda för bland annat assistansersättning, har använts för att bekosta

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1046 Rättssäker prövning för alla i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige och Skaraborg står inför stora utmaningar, till exempel framtidens arbetsmarknad där det redan i dag råder arbetsbrist, och inte minst dagens och morgondagens integration.

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1035 Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Fler i arbete behövs för att stärka och utveckla välfärden. Inte färre. Men regeringens politik riskerar att inte ta till vara allas förmågor och vilja. Under 2015 tog Sverige

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1032 Återtagandeavtal av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2015 anlände över 35 000 ensamkommande flyktingar till Sverige, många av dem från Afghanistan. Flera är fortfarande i en mycket långdragen asylprocess, vilket gör att den psykiska ohälsan är växande i

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:904 Åtgärder mot fusk av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är helt centralt att uppföljning sker gällande personlig assistans och att rättssäkerhet och efterlevnaden av lagar och regler avseende assistansersättningen säkerställs. Allt fusk är oacceptabelt. Enligt uppgifter förekommer det

Inlämnad: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:847 Skärpta straff för återfallsförbrytare av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminaliteten och osäkerheten breder ut sig över Sverige och i Skaraborg. Det går inte en dag utan att rapporter kommer in om rån, mord eller andra hemskheter. I nuläget går utvecklingen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:822 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:822 Höjda sociala avgifters effekter för hemtjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen fattade i vårändringsbudgeten för 2015 prop. 2014/15:99 beslut om slopad nedsättning av socialavgifterna för unga, det vill säga en skattehöjning för att anställa unga som tar sina första steg

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:822 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:735 Prioritering av funktionshindersfrågor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Mot bakgrund av den oro som helt naturligt uppstod med anledning av regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 till Försäkringskassan, där det stod att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)
Paginering