Dokument & lagar (552 träffar)

Interpellation 2014/15:294 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:294 Migrationsregler som underlättar för företagande och investeringar i Sverige av Lars Hjälmered M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hälften av svensk ekonomi är kopplad till handel import och export. För många företag är den svenska marknaden oftast för begränsad, och man

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:294 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsregler som underlättar för företagande och investeringar i Sverige

Skriftlig fråga 2014/15:227 av Mattias Ottosson (S)

Fråga 2014/15:227 Ersättning till nämndemän av Mattias Ottosson S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nämndemännen fyller en viktig funktion för Sveriges rättssäkerhet. Uppdraget innebär ibland korta inställelsetider och ibland även inställd tjänstgöring. Nämndemän som driver företag eller har fasta

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:227 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:222 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:222 Småskalig vattenkraft av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Vi ska värna om den småskaliga vattenkraften. I detta sammanhang står inte agerandet hittills från Länsstyrelsen i Västra Götaland i rimlig proportion till vilka konsekvenser deras handlingar riskerar att få för

Inlämnad: 2015-02-12 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:222 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:279 av Jens Holm (V)

Interpellation 2014/15:279 Miljöskadliga subventioner av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Internationella energiorganet IEA har konstaterat att världens subventioner till fossil energi uppgår till 550 miljarder dollar årligen, fyra gånger så mycket som det offentliga stödet till förnybar energi

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:279 av Jens Holm (V) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöskadliga subventioner

Skriftlig fråga 2014/15:213 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2014/15:213 EU:s gemensamma asyllagstiftning av Mikael Cederbratt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Idag är 50 miljoner människor världen över på flykt undan krig och terror. Världssamfundet måste gemensamt ta ansvar för att mildra den humanitära katastrof som just nu utspelar sig framför

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:213 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:254 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2014/15:254 Vattendirektivets effekter för svenskt lantbruk av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I början av november publicerade landets fem vattenmyndigheter sina förslag på åtgärdsprogram för att uppnå en god vattenstatus senast år 2027. På hundratals sidor redogör vattenmyndigheterna

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:254 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vattendirektivets effekter för svenskt lantbruk

Skriftlig fråga 2014/15:196 av Johan Andersson (S)

Fråga 2014/15:196 Förändrad arrendelagstiftning av Johan Andersson S till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Bestämmelserna om bostadsarrende kom till år 1968 och syftade till att förbättra den rättsliga ställningen för de ägare till fritidshus och permanentbostäder som disponerade marken med arrenderätt sommarstugearrenden

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:196 av Johan Andersson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP)

Fråga 2014/15:197 Klimatmål av Fredrik Malm FP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I ett pressmeddelande den 3 februari från klimat- och miljöminister Åsa Romson anges att regeringen driver på för att EU ska höja sin ambition och anser att utsläppsminskningar om 50 procent till 2030 är i enlighet med EU:s ansvar

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:195 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:195 Reform av namnlagen av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Alliansregeringen beslutade den 21 december 2009 att en parlamentarisk kommitté skulle se över namnlagen och ta ställning till behovet av ändringar i lagen. Kommittén överlämnade i maj 2013 sitt betänkande

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:195 av Robert Hannah (FP) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2014/15:243 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:243 Otillåtna bosättningar av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under senare år har problemet med otillåtna bosättningar blivit allt vanligare. Några av de mest uppmärksammade fallen har rört bärplockare och asfaltläggare som på ett otillåtet sätt

Inlämnad: 2015-01-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:243 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otillåtna bosättningar

Skriftlig fråga 2014/15:178 av Mathias Sundin (FP)

Fråga 2014/15:178 Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige av Mathias Sundin FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges Radio, P4 Östergötland, rapporterar 27/1 att misstänkta terrorister får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Det rör sig om ett tjugotal personer som

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:178 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:173 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2014/15:173 Upphandling av asylboende av Mikael Cederbratt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket räknar i sin senaste prognos med mellan 80 000 och 105 000 asylsökande nästa år. Till stor del beror ökningen på att många människor nu flyr kriget i Syrien. Hundratusentals människor

Inlämnad: 2015-01-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:173 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:174 Minskat strandskydd av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid landsbygdsdebatten i Skövde den 19 januari 2015 diskuterades strandskyddet. Vid debatten menade statsrådet att nuvarande regelverk inte är acceptabelt. Statsrådet ansåg vidare att det var lättare att bygga sjönära i Stockholms

Inlämnad: 2015-01-20 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:161 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:161 Brutalt rån i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Branschorganisationen Svensk Handels analys av de rån som tyvärr inträffade under 2014 visar att livsmedelsbutiker är den bransch inom handeln som oftast drabbas av rån. Samtidigt ska konstateras att

Inlämnad: 2015-01-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:161 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2014/15:193 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:193 Modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Internet innebär stora utmaningar när det gäller att bekämpa brott. Nätet öppnar möjligheter för människor och företag när det gäller handel,

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:193 av Beatrice Ask (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet

Skriftlig fråga 2014/15:126 av Richard Jomshof (SD)

Fråga 2014/15:126 Förbud mot det hitresta tiggeriet av Richard Jomshof SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Även om det är synd om de människor som reser till Sverige för att tigga har Sverige ytterst ett ansvar för sina egna medborgare. Det är inte rimligt att vi ska ta hand om andra länders medborgare

Inlämnad: 2014-12-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:126 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:123 av Pia Hallström (M)

Fråga 2014/15:123 Skärpt straff för inbrott av Pia Hallström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Inbrott är det brott som flest människor oroar sig för. Många är rädda att någon ska ta sig in i det egna hemmet och stjäla personliga tillhörigheter. De som drabbats beskriver ofta hur de känner sig

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:123 av Pia Hallström (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:175 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2014/15:175 Strandskydd av Fredrik Christensson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 1 juli 2009 fick vi en ny strandskyddslagstiftning. Den nya lagen benämndes Ett differentierat strandskydd, vilket skulle avspegla den bärande idén i hela lagändringen, nämligen att man äntligen skulle kunna

Inlämnad: 2014-12-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:175 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strandskydd

Skriftlig fråga 2014/15:137 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2014/15:137 Internationella avtal av Markus Wiechel SD till Statsrådet Isabella Lövin MP Då den mycket omfattande invandringen innebär att skatter höjs, man drar ned på välfärden och avräkningarna från biståndsbudgeten blir större är jag av naturliga skäl mycket kritisk till den i dag förda politiken. Den 28 november

Inlämnad: 2014-12-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:137 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:120 av Lars-Axel Nordell (KD)

Fråga 2014/15:120 Privatpersoner med falska polisbilar av Lars-Axel Nordell KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den senaste tiden har medierna rapporterat om att vissa privatpersoner kör omkring med bilar som är målade på samma sätt som polisbilar och har texten Polis påskriven. Exempel från senare

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:120 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 68 kB)