Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast

Inlämnad: 2016-07-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grov kvinnofridskränkning

Skriftlig fråga 2015/16:23 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:23 Stöd till brottsofferjourerna Luleåmodellen av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen besökte jag Luleå kommun och den lokala brottsofferjouren. De har en mycket fin verksamhet som i grunden bygger på ideella krafter. Men genom att också kommunen och det lokala

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:23 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:157 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:157 Tillämpning och kontroll av tillfälliga uppehållstillstånd av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Folkpartiet har under vintern och våren presenterat ett antal nya förslag på det integrations- och migrationspolitiska området. Helt klart finns det behov av flera reformer,

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:157 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1502 Tillämpning av den tillfälliga asyllagen av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen beslutade nyligen om vissa förändringar och skärpningar i asylpolitiken, lagen började gälla den 20 juli 2016 med viss retroaktivitet. Liberalerna har under riksdagens behandling

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:718 Inställda rättegångar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att människor som begår brott ska lagföras är en viktig princip. Det handlar om förtroendet för Sveriges lagar och rättsväsen. Problemet med inställda rättegångar är inte nytt. Alliansregeringen vidtog ett

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1002 Framtiden för häktet i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Efter en arbetsplatsolycka vid häktet i Västerås beslutade Kriminalvården att göra en översyn av verksamheten. Enligt uppgifter är det befintliga häktet gammalt och i stort behov av renovering.

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1294 Smygfilmning i offentlig miljö av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade medierna ett hovrättsfall där den misstänkte gärningsmannen friades för att ha smygfilmat en kvinna under kjolen i Stockholms tunnelbana. Hovrätten motiverade den friande

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1220 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1220 Misstänkta terrorister bland asylsökande av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under hösten 2015 framkom det att antalet asylärenden där Migrationsverket involverar Säkerhetspolisen har ökat dramatiskt. Migrationsverket har heller inte haft kapacitet att tidigt kunna

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1220 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1555 Resurser för genomförandet av åldersbedömningar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringen har under april 2016 uttalat att Rättsmedicinalverket omgående borde komma igång med åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Parallellt ska myndigheten i en

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB)