Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:199 av Robert Hannah (L)

Fråga 2016/17:199 Skuldsanering för återvändande Isis-stridande av Robert Hannah L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Många av dem som strider för Isis och andra terroristorganisationer tar på sig stora lån innan de reser iväg för att slåss för en organisation som utför folkmord. Eftersom regeringen

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:199 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2015/16:729 Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden av Robert Hannah L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen avslöjade TV 4:s Kalla fakta hur flickor och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, diskrimineras och förtrycks på svenska asylboenden. Tidigare har

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

Skriftlig fråga 2015/16:500 av Robert Hannah (L)

Fråga 2015/16:500 Åldersgränser för gode män av Robert Hannah L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Flyktingströmmen vi ser i dag är extraordinärt stor. En stor andel är ensamkommande barn. Ensamkommande flyktingbarn som anländer till Sverige är mycket utsatta. Barn kan lätt fara illa och utnyttjas

Inlämnad: 2015-12-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:500 av Robert Hannah (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:425 av Robert Hannah (L)

Fråga 2015/16:425 Insatser för att säkerställa hbtq-flyktingars välmående av Robert Hannah L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi befinner oss nu i den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. De flyktingar som anländer till Sverige har en dramatisk flykt bakom sig och många har upplevt

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:425 av Robert Hannah (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:750 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:750 Förföljelse av kristna på asylboenden av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under sommaren har det framkommit uppgifter om religiös förföljelse av kristna i boende för asylsökande. Enligt bland annat tidningen Östra Småland ska kristna asylsökande ha utsatts

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:750 av Robert Hannah (FP) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förföljelse av kristna på asylboenden

Skriftlig fråga 2014/15:592 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:592 Fördröjda svar på interpellationer från riksdagsledamöter av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Som folkvald har jag en lagstadgad rätt till att väcka interpellationsdebatter. Jag har tilldelats denna rätt för att kunna granska regeringens arbete. Men i praktiken

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:592 av Robert Hannah (FP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:620 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:620 Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är skäl för asyl. Riskerar en person förföljelse eller känner fruktan för förföljelse vid

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:620 av Robert Hannah (FP) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar

Skriftlig fråga 2014/15:557 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:557 Asylprövning för assyrier och yazidier av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Krigen i Irak och Syrien har skapat den största flyktingvågen i världen sedan andra världskriget. Den terror som sveper över Irak och Syrien när Islamiska staten expanderar sitt shariakalifat

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:557 av Robert Hannah (FP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:576 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:576 Hbtq-gruppens kulturarv av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vår historia berättas som vi definierar den. De detaljer som samhället väljer att belysa och bevara är det som i nästkommande generation kommer att ses som vårt arv. Med andra ord talar historieberättandet

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:576 av Robert Hannah (FP) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hbtq-gruppens kulturarv

Interpellation 2014/15:377 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:377 Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Jag har tidigare, efter granskning av journalisten Ingrid Norman på GT, ställt en skriftlig fråga fråga 2014/15:160 till kulturministern

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:377 av Robert Hannah (FP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg

Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:354 EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar av Robert Hannah FP till Statsrådet Åsa Regnér S Som liberalt och feministiskt parti konstaterar vi i Folkpartiet att bristen på kvinnor i näringslivets högsta positioner är ett betydande maktproblem som inte kan accepteras.

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar

Skriftlig fråga 2014/15:195 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:195 Reform av namnlagen av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Alliansregeringen beslutade den 21 december 2009 att en parlamentarisk kommitté skulle se över namnlagen och ta ställning till behovet av ändringar i lagen. Kommittén överlämnade i maj 2013 sitt betänkande

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:195 av Robert Hannah (FP) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:160 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:160 Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP När det kommer till myndigheters säten finns det i Sverige ett oproportionerlig stort antal myndigheter som är placerade i Stockholmregionen.

Inlämnad: 2015-01-13 Besvarare: Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:160 av Robert Hannah (FP) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:92 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:92 Åtal mot svenskar som stridit för terroristorganisationer i Syrien och Irak av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Polisen har bekräftat att drygt 40 svenskar har återvänt till Sverige efter att ha stridit för terroristorganisationer i Syrien och Irak. Samtidigt har

Inlämnad: 2014-11-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:92 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:117 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:117 Utvisningar av asylsökande assyrier och yezidier till Irak av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige förbereder sig nu för att ta emot flyktingar som flyr krigets fasor i Irak. Samtidigt gör Migrationsverket precis det motsatta när de just nu utvisar

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:117 av Robert Hannah (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvisningar av asylsökande assyrier och yezidier till Irak
Paginering