Dokument & lagar (424 träffar)

Interpellation 2014/15:576 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:576 Hbtq-gruppens kulturarv av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vår historia berättas som vi definierar den. De detaljer som samhället väljer att belysa och bevara är det som i nästkommande generation kommer att ses som vårt arv. Med andra ord talar historieberättandet

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:576 av Robert Hannah (FP) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hbtq-gruppens kulturarv

Interpellation 2014/15:511 av Mathias Sundin (FP)

Interpellation 2014/15:511 Långa handläggningstider av arbetstillstånd av Mathias Sundin FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Ett flertal svenska bolag aktiva inom internet- och teknikområdet har för mig påtalat krånglet med att få arbetstillstånd för personer som kommer från länder utanför EU och

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:511 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långa handläggningstider av arbetstillstånd

Skriftlig fråga 2014/15:404 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:404 Skydd för den judiska minoriteten av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen har efter händelserna i Köpenhamn och Paris meddelat att man är beredd att agera mer kraftfullt mot antisemitismen i Sverige. Från Folkpartiets sida välkomnar vi detta, och vi har i riksdagen i ett antal omgångar

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:404 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:480 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:480 Hinder för ägarlägenheter av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP År 2009 tog riksdagen beslut om att införa lagstiftning som gör det möjligt att äga enskilda lägenheter, s.k. ägarlägenheter. Ägarlägenheten innebär direkt ägande men i flerbostadshus. Direkt ägande har tidigare

Inlämnad: 2015-04-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:480 av Nina Lundström (FP) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hinder för ägarlägenheter

Skriftlig fråga 2014/15:327 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:327 Kameraövervakning vid Malmö synagoga av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Säkerheten för de religiösa församlingarna i Sverige har varit extra uppmärksammad efter de tragiska händelserna i Bryssel, Paris och senast i Köpenhamn. I synnerhet har hot mot judiska verksamheter och institutioner

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:327 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:377 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:377 Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Jag har tidigare, efter granskning av journalisten Ingrid Norman på GT, ställt en skriftlig fråga fråga 2014/15:160 till kulturministern

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:377 av Robert Hannah (FP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg

Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:354 EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar av Robert Hannah FP till Statsrådet Åsa Regnér S Som liberalt och feministiskt parti konstaterar vi i Folkpartiet att bristen på kvinnor i näringslivets högsta positioner är ett betydande maktproblem som inte kan accepteras.

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar

Interpellation 2014/15:349 av Johan Pehrson (FP)

Interpellation 2014/15:349 Elektronisk fotboja vid kontaktförbud av Johan Pehrson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 1 oktober 2011 infördes en möjlighet att kombinera den strängaste formen av kontaktförbud med en så kallad elektronisk fotboja. Denna möjlighet får dock endast användas vid

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:349 av Johan Pehrson (FP) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Interpellation 2014/15:331 av Bengt Eliasson (FP)

Interpellation 2014/15:331 Politiska hänsyn vid utövandet av utnämningsmakten i kultursektorn av Bengt Eliasson FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP När statsrådet intervjuades i Arbetet av Daniel Suhonen Jag kan fylla Globen med hatersden 20 februari 2015 fick hon följande fråga: Vissa säger att

Inlämnad: 2015-02-23 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:331 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Politiska hänsyn vid utövandet av utnämningsmakten i kultursektorn

Interpellation 2014/15:324 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:324 Regeringens beslut att avbryta flytten av DO till Rinkeby/Tensta av Erik Ullenhag FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Diskrimineringsombudsmannen DO har i dagsläget sina lokaler i Stockholms innerstad. Alliansregeringen fattade 2013 beslut om att DO i stället skulle flytta

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:324 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens beslut att avbryta flytten av DO till Rinkeby/Tensta

Skriftlig fråga 2014/15:245 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:245 Straffskärpning vid hatbrott av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hatbrott är allvarligt och avskyvärt. Samhället måste tydligare markera och signalera att ett sådant motiv vid en brottslig handling ska vara betungande för den enskilde. För en tid sedan skärptes

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:245 av Roger Haddad (FP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:305 av Mathias Sundin (FP)

Interpellation 2014/15:305 Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige av Mathias Sundin FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges Radio, P4 Östergötland rapporterar den 27/1 att misstänkta terrorister får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Det rör sig om ett tjugotal

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:305 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige

Skriftlig fråga 2014/15:242 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Fråga 2014/15:242 Migrationsverkets ansvar för ensamkommande flyktingbarn av Emma Carlsson Löfdahl FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sedan 2006 är det kommunerna som ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket har dock det övergripande ansvaret,

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:242 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP)

Fråga 2014/15:197 Klimatmål av Fredrik Malm FP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I ett pressmeddelande den 3 februari från klimat- och miljöminister Åsa Romson anges att regeringen driver på för att EU ska höja sin ambition och anser att utsläppsminskningar om 50 procent till 2030 är i enlighet med EU:s ansvar

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:195 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:195 Reform av namnlagen av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Alliansregeringen beslutade den 21 december 2009 att en parlamentarisk kommitté skulle se över namnlagen och ta ställning till behovet av ändringar i lagen. Kommittén överlämnade i maj 2013 sitt betänkande

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:195 av Robert Hannah (FP) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:178 av Mathias Sundin (FP)

Fråga 2014/15:178 Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige av Mathias Sundin FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges Radio, P4 Östergötland, rapporterar 27/1 att misstänkta terrorister får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Det rör sig om ett tjugotal personer som

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:178 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:160 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:160 Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP När det kommer till myndigheters säten finns det i Sverige ett oproportionerlig stort antal myndigheter som är placerade i Stockholmregionen.

Inlämnad: 2015-01-13 Besvarare: Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:160 av Robert Hannah (FP) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:119 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:119 Uppehållstillstånd för libanesiska medborgare i Sverige av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sommaren 2006 evakuerades tusentals svenska medborgare med libanesisk bakgrund efter den tillfälliga militära konflikten mellan Israel och Libanon. Detta ledde även till

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:119 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:108 av Mathias Sundin (FP)

Fråga 2014/15:108 Utlämnande av personuppgifter till företag utanför Sverige av Mathias Sundin FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Högsta förvaltningsdomstolen har i en aktuell dom 3695-14 beslutat att Socialstyrelsen ska lämna ut uppgifter om namn samt datum för utfärdande och upphörande av legitimation

Inlämnad: 2014-11-26 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:108 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:92 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:92 Åtal mot svenskar som stridit för terroristorganisationer i Syrien och Irak av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Polisen har bekräftat att drygt 40 svenskar har återvänt till Sverige efter att ha stridit för terroristorganisationer i Syrien och Irak. Samtidigt har

Inlämnad: 2014-11-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:92 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)