Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1210 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:1210 Diskriminering av romer av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 8 april uppmärksammar vi romernas dag. Det är en dag att fira men också en dag att uppmärksamma romers situation. Alldeles för länge behandlades romer som andra klassens medborgare i Sverige, och dessvärre

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1210 av Tina Acketoft (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1196 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:1196 Romernas historia av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 8 april uppmärksammar vi romernas dag. En dag att fira men också en dag att uppmärksamma romernas situation. Alltför länge behandlades romer som andra klassens medborgare i Sverige och dessvärre är det fortfarande

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1196 av Tina Acketoft (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:377 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:377 Ökad tillgänglighet till vitboken av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vitboken Ds 2014:8 om övergreppen och kränkningarna av romer under 1900-talet togs fram av alliansregeringen på initiativ av statsrådet Erik Ullenhag LVitboken innehöll en rad starka vittnesmål

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:377 av Tina Acketoft (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2015/16:1557 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2015/16:1510 Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidigare i år utvisades Syed Latif till hemlandet Bangladesh efter sex års vistelse i Sverige. Under den förhållandevis korta perioden hade Syed både hunnit med fyra års universitetsstudier

Inlämnad: 2016-08-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:387 av Acketoft, Tina (fp)

den 23 december Fråga 2009/10:387 Miljöskatter på förpackningsmaterial av Tina Acketoft fp till miljöminister Andreas Carlgren c I regeringens remiss till Lagrådet den 28 september 2009 rörande vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 står följande: Miljöskatter och andra ekonomiska

Inlämnad: 2009-12-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1202 av Acketoft, Tina (fp)

den 3 september Fråga 2008/09:1202 Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen av Tina Acketoft fp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I december 2007 presenterade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och hans dåvarande danska kollega en kompromisslösning på problemet kring svenskars och danskars

Inlämnad: 2009-09-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1253 av Acketoft, Tina (fp)

den 25 maj Fråga 2006/07:1253 Möjlighet till barnomsorg på oregelbundna eller delade arbetstider av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan Björklund fp Tillgången till god barnomsorg har varit, och är, en av grundstenarna i det svenska jämställdhetsarbetet och den svenska välfärden. Den har gett kvinnor och män

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1252 av Acketoft, Tina (fp)

den 25 maj Fråga 2006/07:1252 Arbetslinjen och barnomsorg för yrkesverksamma med oregelbunden eller delad arbetstid av Tina Acketoft fp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Tillgången till god barnomsorg har varit, och är, en av grundstenarna i det svenska jämställdhetsarbetet och den svenska välfärden.

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2005/06:323 av Acketoft, Tina (fp)

den 10 november Fråga 2005/06:323 av Tina Acketoft fp till statsrådet Morgan Johansson s Bidrag till kvinnojourer De kvinnojourer som lämnat Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks kommer inte att få del av statens bidrag till kvinnojourerna. Sedan vårens debatt om extremfeminismen inom

Inlämnad: 2005-11-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1933 av Acketoft, Tina (fp)

den 22 juni Fråga 2004/05:1933 av Tina Acketoft fp till statsrådet Morgan Johansson om bidrag till Roks Statistik från Brottsförebyggande rådet för 2004 visar att våld, hot och ofredande mot kvinnor ökade igen jämfört med året innan. 2004 års statistik visar sammanlagt mer än 60 000 anmälda brott. Ideella organisationer

Inlämnad: 2005-06-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1652 av Acketoft, Tina (fp)

den 19 maj Fråga 2004/05:1652 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om anslag till kvinnojourer Statistik från Brottsförebyggande rådet BRÅ för 2004 visar att våld, hot och ofredande mot kvinnor igen ökade jämfört med året innan. 2004 års statistik visar sammanlagt mer än 60 000 anmälda brott, varav

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1265 av Acketoft, Tina (fp)

den 17 mars Fråga 2004/05:1265 av Tina Acketoft fp till statsrådet Morgan Johansson om ansvar för människohandelns offer Enligt Rikspolisens beräkningar hamnar uppskattningsvis årligen 400600 flickor och kvinnor i Sverige som offer för människohandel för sexuella ändamål. Länge var förvirringen total gällande vems

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1261 av Acketoft, Tina (fp)

den 17 mars Fråga 2004/05:1261 av Tina Acketoft fp till statsrådet Barbro Holmberg om ansvar för människohandelns offer Enligt Rikspolisens beräkningar hamnar uppskattningsvis årligen 400600 flickor och kvinnor i Sverige som offer för människohandel för sexuella ändamål. Länge var förvirringen total gällande vems ansvarsområde

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:484 av Acketoft, Tina (fp)

den 1 december Fråga 2004/05:484 av Tina Acketoft fp till statsrådet Barbro Holmberg om kvinnors särskilda behov av asyl Kvinnor som utsätts för våld av sin man kan inte få något effektivt skydd av turkiska myndigheter mot hot eller våld. Även om lagarna delvis förändrats i anpassningen till EU:s krav är praxis fortfarande

Inlämnad: 2004-12-01 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:627 av Acketoft, Tina (fp)

den 26 januari Fråga 2003/04:627 av Tina Acketoft fp till statsrådet Barbro Holmberg om uppehållstillstånd för flickor i patriarkala familjer Makten i Sverige ska stå på dessa flickors och unga kvinnors sida. Det finns något som är fundamentalt och som inbegriper alla unga tjejer oavsett bakgrund: unga kvinnor har

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:612 av Acketoft, Tina (fp)

den 23 januari Fråga 2003/04:612 av Tina Acketoft fp till statsrådet Mona Sahlin om uppehållstillstånd för flickor i patriarkala familjer Makten i Sverige ska stå på dessa flickors och unga kvinnors sida. Det finns något som är fundamentalt och som inbegriper alla unga tjejer oavsett bakgrund: unga kvinnor har rätten

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)