Dokument & lagar (53 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2015/16:1557 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1555 Resurser för genomförandet av åldersbedömningar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringen har under april 2016 uttalat att Rättsmedicinalverket omgående borde komma igång med åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Parallellt ska myndigheten i en

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2015/16:1510 Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidigare i år utvisades Syed Latif till hemlandet Bangladesh efter sex års vistelse i Sverige. Under den förhållandevis korta perioden hade Syed både hunnit med fyra års universitetsstudier

Inlämnad: 2016-08-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1502 Tillämpning av den tillfälliga asyllagen av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen beslutade nyligen om vissa förändringar och skärpningar i asylpolitiken, lagen började gälla den 20 juli 2016 med viss retroaktivitet. Liberalerna har under riksdagens behandling

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast

Inlämnad: 2016-07-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grov kvinnofridskränkning

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2015/16:729 Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden av Robert Hannah L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen avslöjade TV 4:s Kalla fakta hur flickor och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, diskrimineras och förtrycks på svenska asylboenden. Tidigare har

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

Skriftlig fråga 2015/16:1343 av Mathias Sundin (L)

Fråga 2015/16:1343 Arbetstillstånd som följer med arbetstagaren av Mathias Sundin L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Inom Sveriges snabbväxande techsektor är det inte ovanligt att exempelvis en programmerare från ett land utanför EU byter jobb efter ett tag i Sverige. Problemet är då att det arbetstillstånd

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1343 av Mathias Sundin (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1294 Smygfilmning i offentlig miljö av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade medierna ett hovrättsfall där den misstänkte gärningsmannen friades för att ha smygfilmat en kvinna under kjolen i Stockholms tunnelbana. Hovrätten motiverade den friande

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1220 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1220 Misstänkta terrorister bland asylsökande av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under hösten 2015 framkom det att antalet asylärenden där Migrationsverket involverar Säkerhetspolisen har ökat dramatiskt. Migrationsverket har heller inte haft kapacitet att tidigt kunna

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1220 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:639 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:639 Skyddsbehövande tolkar av Allan Widman L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har under sina internationella, fredsfrämjande insatser regelmässigt anställt lokala tolkar. I fallet Afghanistan pågick insatsen under drygt ett decennium och ett fyrtiotal tolkar har ansett

Inlämnad: 2016-05-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:639 av Allan Widman (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skyddsbehövande tolkar

Skriftlig fråga 2015/16:1049 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1049 Sverige som fristad för nazikrigsförbrytare av Birgitta Ohlsson L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sex år har gått sedan riksdagen avskaffade preskriptionstiden för vissa allvarliga brott. Några av de brott som inte längre kan preskriberas är mord, dråp, folkmord och grovt folkrättsbrott.

Inlämnad: 2016-03-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1049 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1002 Framtiden för häktet i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Efter en arbetsplatsolycka vid häktet i Västerås beslutade Kriminalvården att göra en översyn av verksamheten. Enligt uppgifter är det befintliga häktet gammalt och i stort behov av renovering.

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:442 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:442 Sveriges Radios nyhetsförmedling på ryska av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sveriges Radio har fattat beslut om att under våren 2016 upphöra med att på ryska kommunicera nyheter om Sverige. Trots att 13 i gällande sändningstillstånd framhåller att Sveriges Radio också

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:442 av Allan Widman (L) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges Radios nyhetsförmedling på ryska

Interpellation 2015/16:417 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2015/16:417 Utredning om finansieringen av public service av Bengt Eliasson L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vill du ha en snigel på ögat Denna slogan kommer från Radiotjänsts uppmärksammade kampanj från 1994 med syfte att öka betalningsgraden av radio- och tv-licensen. Även om kampanjen

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:417 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning om finansieringen av public service

Skriftlig fråga 2015/16:810 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:810 Våld, trakasserier och oro på bibliotek av Birgitta Ohlsson L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildningDet slås också fast att biblioteken

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:810 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:786 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:786 Utökning av den nationella stödlinjen mot radikalisering och våldsbejakande extremism av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har, som ett av sina delförslag, prioriterat att införa en försöksverksamhet med en så

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:786 av Roger Haddad (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:718 Inställda rättegångar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att människor som begår brott ska lagföras är en viktig princip. Det handlar om förtroendet för Sveriges lagar och rättsväsen. Problemet med inställda rättegångar är inte nytt. Alliansregeringen vidtog ett

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:672 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:672 Terrororganisationers kulturella rensning av Birgitta Ohlsson L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under årtusenden har människor rest till den antika staden Palmyra i dagens Syrien för att få förståelse för mänsklighetens gemensamma historia, och därigenom också för sin egen bakgrund

Inlämnad: 2016-01-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:672 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:492 av Mats Persson (L)

Fråga 2015/16:492 Stelbent regelverk för arbetskraftsinvandrare av Mats Persson L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det finns nu flera fall där personer har kommit hit som arbetskraftsinvandrare och sedan inte fått förnyat arbetstillstånd, trots att de har kollektivavtalslikande lön, och därmed

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:492 av Mats Persson (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:500 av Robert Hannah (L)

Fråga 2015/16:500 Åldersgränser för gode män av Robert Hannah L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Flyktingströmmen vi ser i dag är extraordinärt stor. En stor andel är ensamkommande barn. Ensamkommande flyktingbarn som anländer till Sverige är mycket utsatta. Barn kan lätt fara illa och utnyttjas

Inlämnad: 2015-12-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:500 av Robert Hannah (L) (pdf, 76 kB)
Paginering