Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:828 av Hellquist, Solveig (fp)

den 21 maj Fråga 2009/10:828 Hot mot veterinärer och djurskyddshandläggare av Solveig Hellquist fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c På senare år har det rapporterats om allt fler hot, om våld och förföljelse mot veterinärer, djurskyddsinspektörer och rovdjurshandläggare. I några fall har det gått så långt

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:799 av Hellquist, Solveig (fp)

den 20 februari Fråga 2007/08:799 Besparingar inom tullen av Solveig Hellquist fp till finansminister Anders Borg m Att bekämpa internationell brottslighet som till exempel illegal handel med vapen och narkotika är en mycket viktig uppgift för samhället. Regeringen satsar därför också stort på detta område där

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1611 av Hellquist, Solveig (fp)

den 3 september Fråga 2006/07:1611 Korrekt valutakurs för EU:s strukturfonder av Solveig Hellquist fp till näringsminister Maud Olofsson c Sverige har missat 400 miljoner kronor sedan år 2000 för att man inte följt rätt valutakurs på euron under programperioden 20002006 för EU:s strukturfonder. Vid växlingen mellan

Inlämnad: 2007-09-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1060 av Hellquist, Solveig (fp)

den 20 april Fråga 2006/07:1060 Kommunernas och landstingens pensionsskulder av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mats Odell kd Många av Sveriges kommuner och landsting har stora pensionsskulder. Man har under decennier underlåtit att avsätta medel som motsvarar pensionskostnaderna. Därför kommer det att bli

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2005/06:436 av Hellquist, Solveig (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:436 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson s Anmälningsskyldigheten och barn som far illa Under årtionden har anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa diskuterats och ifrågasatts. Under årens lopp har åtskilliga rapporter kommit om att personal

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anmälningsskyldigheten och barn som far illa

Interpellation 2005/06:149 av Hellquist, Solveig (fp)

den 1 december Interpellation 2005/06:149 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson s Vräkta barnfamiljer En statlig utredning har kommit med betänkandet Vräkning och hemlöshet drabbar också barn SOU 2005:88I ett pressmeddelande från den 28 oktober 2005, i vilket utredningsresultatet presenteras,

Inlämnad: 2005-12-01 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:631 av Hellquist, Solveig (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:631 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens arbete med barn Det har talats mycket om apatiska barn under senare tid. Det är en grupp barn som vi tidigare inte haft kunskap om och som far mycket illa i Sverige i dag. Hanteringen av de här barnen innebär

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1571 av Hellquist, Solveig (fp)

den 3 maj Fråga 2004/05:1571 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om hemlöshet Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att undersöka hur många hemlösa som finns i Sverige. Uppdraget ska genomföras under 2005 och ska sedan följas upp vartannat år. I ett nyhetsprogram den 27 april berättade statsrådet

Inlämnad: 2005-05-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1158 av Hellquist, Solveig (fp)

den 7 mars Fråga 2004/05:1158 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande barn vars föräldrar håller sig gömda Asylsökande barn som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare kallas ensamkommande barn. Migrationsverket har nu beslutat att barn med gömda föräldrar ska behandlas som ensamkommande

Inlämnad: 2005-03-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:147 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:147 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om effekter av tillsynen Av Socialstyrelsens rapport Tillsyn 2003 publicerad i juni 2004, framgår att många av de viktigaste iakttagelserna om missförhållanden inom socialtjänst och LSS-verksamhet även har funnits med i tidigare

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:146 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:146 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om tillsyn av det sociala området Omkring år 1998 avsatte regeringen medel till länsstyrelserna för att förstärka tillsynen för äldreomsorgen. Många länsstyrelser fick därmed möjligheter att anställa ytterligare en socialkonsulent

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:143 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:143 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om vuxna med missbruksproblem Av Socialstyrelsens rapport Tillsyn 2003 avseende länsstyrelsens tillsyn av verksamhet avseende missbrukarvården framgår att personer med missbruksproblem har svårt att få adekvat vård. Det finns

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:142 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:142 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om personer med behov av ekonomiskt bistånd Av Socialstyrelsens rapport 2003, publicerad i juni 2004, avseende länsstyrelsens tillsyn av socialtjänstens individ- och familjeomsorgsverksamhet som rör personer med behov av ekonomiskt

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:141 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:141 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om barnomsorg inom socialtjänsten Av Socialstyrelsens rapport 2003, publicerad i juni 2004, framgår vad gäller länsstyrelsens tillsyn av individ och familjeomsorgens verksamhet som rör barn, ungdomar och familjer att det finns

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:140 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:140 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om barn och socialbidrag Statsrådet Morgan Johansson har till sist uppmärksammat problemet med marginaleffekterna för barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. För vissa familjer lönar det sig de facto inte att arbeta. De befinner

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:358 av Hellquist, Solveig (fp)

den 17 mars Interpellation 2003/04:358 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om anmälningsskyldighet Regelbundet kommer rapporter om att personal som misstänker att barn far illa eller utvecklas ogynnsamt inte fullgör sin anmälningsskyldighet. Det gäller skolan och förskolan, men också mödra- och

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: anmälningsskyldighet