Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2004/05:588 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:588 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:586 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:586 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:373 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 9 februari Interpellation 2004/05:373 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylskäl Iranskan Kobra Kordbache gjorde sin plikt som sjuksköterska och vårdade en oppositionell. Därför blev hon efterlyst av den iranska regimen och tvingades fly till Sverige. I dag jobbar Firoze som undersköterska

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:323 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 januari Interpellation 2004/05:323 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om återkallelse av permanent uppehållstillstånd Människor som kom hit som arbetskraftsinvandrare under 60-talet och som har arbetat och bott i Sverige under majoriteten av sin livstid fråntas sitt permanenta uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: återkallelse av permanent uppehållstillstånd

Interpellation 2003/04:381 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 23 mars Interpellation 2003/04:381 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om irakiska flyktingar I Sverige väntar ca 6 000 irakier, många i över två år, på besked om sina asylärenden. Amnesty samt Iraks styrande råd har bett om att man inte ska skicka tillbaka irakiska flyktingar. Och i UNHCR:s senaste

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2003/04:271 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 februari Interpellation 2003/04:271 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om irakiska asylsökande Minst 57 människor, kanske flera hundra, har dödats vid två attacker mot de dominerande kurdiska partierna PUK:s och KDP:s högkvarter den 1 februari 2004. Flera politiker är bland offren. Irak är mycket

Inlämnad: 2004-02-03 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:455 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 11 december Fråga 2003/04:455 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om motverkande av spioner i asylprocessen I dag görs ingen kontroll av Säpo om tolken vid asylmottagningen i Sverige är angivare eller spion åt hemlandets regim. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att asylsökande ska möta angivare

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:33 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 oktober Fråga 2000/01:33 av Yvonne Ruwaida mp till socialminister Lars Engqvist om män till kvinnor som gör abort Socialstyrelsen finslipar nu sina förslag till nya förordningar. Ett av förslagen är att utöka uppgifterna i abortregistret med personnummer. I dag registreras bara kvinnans ålder, i vilken graviditetsvecka

Inlämnad: 2000-10-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:146 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 1 november Fråga 1999/2000:146 av Yvonne Ruwaida mp till socialminister Lars Engqvist om efterlevande av tobakslagen För drygt ett år sedan infördes den nya tobakslagen som förbjuder ungdomar under 18 år att köpa tobak. En rapport från Socialstyrelsen visar att kontrollen av hur lagen efterlevs är dålig. En femtedel

Inlämnad: 1999-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:578 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:578 av Yvonne Ruwaida mp till socialministern om förändringar i smittskyddslagen den 27 april Smittskyddskommittén har föreslagit en förändring av smittskyddslagen och övriga författningar som hör till smittskyddet. Smittskyddskommittén anser att den nuvarande lagstiftningen är skapad med en syn som inte

Inlämnad: 1999-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:554 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:554 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om vårdarbete för invandrare den 20 april I dag finns ett stort personalbehov inom vården. Samtidigt finns det outnyttjade resurser i Sverige bland invandrarna. Det finns enligt Integrationsverkets generaldirektör Lars Stjernkvist 8 500 utomnordiska

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:553 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:553 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om språktest för invandrare den 20 april I Trollhättan har 67 invandrare genomgått ett språktest och inte ansetts tillräckligt kunniga i svenska för att få en anställning. Följden har blivit att de då inte heller fått behålla sin a-kassa. Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:545 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:545 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om elektromagnetisk strålning den 20 april Vid den diskussion om läget på telekommunikationsmarknaden som fördes vid EU-nämndens sammanträde fredagen den 16 april visade statsrådet tyvärr ingen förståelse för de stora risker som är förknippade med exponering

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:544 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:544 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om kärnkraftsreaktorerna kring årsskiftet den 20 april Vid den diskussion EU-nämnden förde vid sammanträdet fredagen den 16 april, med anledning av rådets resolution till medlemsländerna med uppmaning att vidta åtgärder för att komma åt dataproblemen

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1997/98:949 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:949 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om Invandrarverkets medborgarskapsregler den 20 juli Silvia Svensson, 23 år, född i Sverige får inget svenskt medborgarskap. En skuld på 11 000 kr sätter stopp för hennes ansökan och gör att Invandrarverket ifrågasätter hennes levnadssätt. Skulderna

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:839 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:839 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om somalier i Sverige och medborgarskap Den somaliska gruppen är, tyvärr, en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Alltfler somalier förvägras svenskt medborgarskap med motiveringen att deras identitet inte är känd. Samtidigt är Sverige beredd på

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)