Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2004/05:588 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:588 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:586 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:586 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:373 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 9 februari Interpellation 2004/05:373 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylskäl Iranskan Kobra Kordbache gjorde sin plikt som sjuksköterska och vårdade en oppositionell. Därför blev hon efterlyst av den iranska regimen och tvingades fly till Sverige. I dag jobbar Firoze som undersköterska

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:323 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 januari Interpellation 2004/05:323 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om återkallelse av permanent uppehållstillstånd Människor som kom hit som arbetskraftsinvandrare under 60-talet och som har arbetat och bott i Sverige under majoriteten av sin livstid fråntas sitt permanenta uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: återkallelse av permanent uppehållstillstånd

Interpellation 2003/04:381 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 23 mars Interpellation 2003/04:381 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om irakiska flyktingar I Sverige väntar ca 6 000 irakier, många i över två år, på besked om sina asylärenden. Amnesty samt Iraks styrande råd har bett om att man inte ska skicka tillbaka irakiska flyktingar. Och i UNHCR:s senaste

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2003/04:271 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 februari Interpellation 2003/04:271 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om irakiska asylsökande Minst 57 människor, kanske flera hundra, har dödats vid två attacker mot de dominerande kurdiska partierna PUK:s och KDP:s högkvarter den 1 februari 2004. Flera politiker är bland offren. Irak är mycket

Inlämnad: 2004-02-03 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:455 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 11 december Fråga 2003/04:455 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om motverkande av spioner i asylprocessen I dag görs ingen kontroll av Säpo om tolken vid asylmottagningen i Sverige är angivare eller spion åt hemlandets regim. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att asylsökande ska möta angivare

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:553 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:553 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om språktest för invandrare den 20 april I Trollhättan har 67 invandrare genomgått ett språktest och inte ansetts tillräckligt kunniga i svenska för att få en anställning. Följden har blivit att de då inte heller fått behålla sin a-kassa. Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:545 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:545 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om elektromagnetisk strålning den 20 april Vid den diskussion om läget på telekommunikationsmarknaden som fördes vid EU-nämndens sammanträde fredagen den 16 april visade statsrådet tyvärr ingen förståelse för de stora risker som är förknippade med exponering

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:544 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:544 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om kärnkraftsreaktorerna kring årsskiftet den 20 april Vid den diskussion EU-nämnden förde vid sammanträdet fredagen den 16 april, med anledning av rådets resolution till medlemsländerna med uppmaning att vidta åtgärder för att komma åt dataproblemen

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)