Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:558 av Åsling, Per (C)

den 27 maj Fråga 2010/11:558 Utredning av den illegala alkoholens omfattning och effekter av Per Åsling C till justitieminister Beatrice Ask M Under senare tid har det fokuserats på den illegala alkoholinförseln och dess omfattning. Bakom står talrika rapporteringar bland annat i medierna om tullens och polisens

Inlämnad: 2011-05-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:555 av Qarlsson, Annika (C)

den 26 maj Fråga 2010/11:555 Könsuppdelad statistik av Annika Qarlsson C till socialminister Göran Hägglund KD Socialstyrelsen och SKL tar i samarbete fram Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Det är ett oerhört viktigt verktyg för att kunna se om det skiljer i vård mellan kön

Inlämnad: 2011-05-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:523 av Åsling, Per (C)

den 16 maj Fråga 2010/11:523 Företagsfrämjande åtgärder av Per Åsling C till finansminister Anders Borg M Det är ingen överdrift att hävda att de svenska små och medelstora företagen bär upp den svenska ekonomin och sysselsättningen. Mer än två tredjedelar av alla anställda i privat näringsverksamhet arbetar i små

Inlämnad: 2011-05-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2003/04:1510 av Johansson, Jörgen (c)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1510 av Jörgen Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om överviktsproblemet Svensken blir allt fetare. Övervikt beräknas för en tredjedel av befolkningen. Det innebär en ökad belastning på samhällets vårdresurser vid sidan av den enskildes otillfredsställelse med sig själv. Orsaken

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1386 av Johansson, Kenneth (c)

den 29 juni Fråga 2003/04:1386 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om bemötande av HBT-personer i socialtjänsten En aktuell rapport från Socialstyrelsen avslöjar brister i socialtjänstens bemötande av homo- och bisexuella personer. Enligt undersökningen förekommer diskriminerande särbehandling samt

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:636 av Larsen, Sofia (c)

den 28 januari Fråga 2003/04:636 av Sofia Larsen c till statsrådet Morgan Johansson om amningshjälpen Amningshjälpen är en ideell förening som har funnits i Sverige i 30 år. Organisationen är främst till för att hjälpa och stödja ammande kvinnor genom att sprida information om amning samt arbeta för en levande amningskultur.

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:247 av Johansson, Kenneth (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:247 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om åtgärder inom socialtjänsten för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund Den senaste tiden har en mängd förfärliga brott fäst vår uppmärksamhet på problemen för det svenska samhället att förebygga

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:386 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 december Fråga 2003/04:386 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om situationen för svenska narkotikamissbrukare i Köpenhamn Återigen så får vi larmrapporter om hur svenska narkomaner är utelämnade i Köpenhamn och får allt sämre behandlingsmöjligheter. De danska myndigheterna vill inte ingripa

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:385 av Qarlsson, Annika (c)

den 3 december Fråga 2003/04:385 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rökförbud i serveringsmiljöer I maj fick jag svar av Statsrådet Morgan Johansson på hur arbetet framöver såg ut för att genomföra och verkställa Riksdagens beslut att införa rökförbud i offentliga serveringsmiljöer. Då hänvisade

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:165 av Linander, Johan (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:165 av Johan Linander c till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer Frågan om hedersrelaterad brottslighet har fått allt större uppmärksamhet på senare tid. Även homosexuella, bisexuella och transpersoner med en bakgrund i patriarkalt präglade

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:103 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 oktober Fråga 2003/04:103 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om folkölsförsäljning till ungdomar Folköl är i dag den vanligaste rusdrycken bland ungdomar. I takt med att debutåldern sjunker och drickandet bland ungdomar ökar så ökar även problemen kring folkölet. I 30 år har Ungdomens Nykterhetsförbunds,

Inlämnad: 2003-10-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)