Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:636 av Larsen, Sofia (c)

den 28 januari Fråga 2003/04:636 av Sofia Larsen c till statsrådet Morgan Johansson om amningshjälpen Amningshjälpen är en ideell förening som har funnits i Sverige i 30 år. Organisationen är främst till för att hjälpa och stödja ammande kvinnor genom att sprida information om amning samt arbeta för en levande amningskultur.

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:249 av Jonsson, Sofia (c)

den 22 november Fråga 2001/02:249 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lokala skolstyrelser Elev- och föräldrarinflytande på skolan är ett bra sätt att stärka demokratin, att ge elever och föräldrar ett demokratiskt fotfäste. Att knyta föräldrar till skolan är nödvändigt för att skapa en bra skolmiljö.

Inlämnad: 2001-11-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:84 av Jonsson, Sofia (c)

den 16 november Interpellation 2001/02:84 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om individuella studieplaner 2000-talets kunskapsproblem löses inte med 1900-talets skolpolitik. Framtidens skola måste därför lämna den traditionella synen på kunskaper för att bli mer flexibel och elevanpassad. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:83 av Jonsson, Sofia (c)

den 16 november Interpellation 2001/02:83 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om konsekvenserna av maxtaxan i barnomsorgen Runtom i landet rustar kommunerna nu för införandet av regeringens reform om att införa maxtaxa i barnomsorgen. Fler och fler kommuner aviserar att de måste utöka barnomsorgsgrupperna

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:992 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 mars Fråga 2000/01:992 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mångfald i skolsystemet En ny ESO-rapport visar att den kommunala skolan mår bra av konkurrens från fristående skolor. Ju fler elever som går i friskolor och ju större mångfald desto högre blir kvaliteten på undervisningen i omgivande

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:816 av Jonsson, Sofia (c)

den 28 februari Fråga 2000/01:816 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om indraget studiebidrag Inom gymnasieskolan finns i dag ett särskilt problem då skolan inte har rätt att underrätta försörjningsansvariga föräldrar till myndiga elever som skolkar i skolan. Föräldrarna kan drabbas hårt av att

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:405 av Jonsson, Sofia (c)

den 8 december Fråga 2000/01:405 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolans resursbrist På grund av bristande resurser tvingas nu styrelsen för Ekeskolan att avslå ansökan för tre barn som formellt sett är behöriga att börja på skolan. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att avslå alla

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:326 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 november Fråga 2000/01:326 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om Gotlands tonsättarskola Gotlands tonsättarskola startade 1995 i Folkuniversitetets regi och bedrivs i Gamla Tullhuset i Visby hamn. Utbildningen är tvåårig med tio elever i varje årskurs. Rekrytering sker från hela Sverige.

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:320 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 november Fråga 2000/01:320 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om individanpassad skola Skolan behöver en ny inriktning. Eleven ska sättas i centrum och individuella studieplaner behövs så att alla elever får möjlighet att utvecklas från sin egen grund. Det är dags att bryta likhetsideologin

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:127 av Jonsson, Sofia (c)

den 17 november Interpellation 2000/01:127 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers rätt till kunskap Utbildning måste vara anpassad efter de som ska utbildas. Alla elever kan och vill lära men på olika sätt. Att grundskolan ska ge likvärdiga kunskaper betyder inte att utbildningen ska vara

Inlämnad: 2000-11-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:72 av Jonsson, Sofia (c)

den 10 november Interpellation 1999/2000:72 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kärnämnen Förskola och skolan är och ska vara bärare av moraliska värden som tolerans, respekt för alla människors lika värde och rättigheter och insikt om vars och ens personliga ansvar. I skollagens s.k.

Inlämnad: 1999-11-10 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)