Dokument & lagar (125 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:735 Fortsatt missbruk av pass av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tyvärr fortsätter missbruket av svenska pass, trots att en lagändring kommit till stånd för att få bukt med den negativa utvecklingen i form av exempelvis fusk och bidragsbedrägerier. Tyvärr verkar inte

Inlämnad: 2018-02-07 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:611 3D-vapen av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Sverige är ett av de länder som redan utsatts för terrorbrott. Vi lever i en mer osäker värld, där det mer oförutsedda kan ske. Tullverket har nu bland annat lyft att uppfinningsrikedomen ökar hos dem som utför brott

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:587 Inbrottsvåg över landsbygden av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under hösten har antalet inbrott och stölder ökat på landsbygden i Skaraborg, i till exempel samhällen som Tun. Utmärkande för stölderna är att de enligt polisen sker nattetid. Inbrotten sker bland

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1545 Arbetskraftbrist och regeringens agerande av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en aktuell lagrådsremiss lägger regeringen fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete, om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1541 Utvisningar trots arbetskraftsbrist av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dagarna presenterades en lagrådsremiss där regeringen lägger fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1236 En ny uppgraderad cancerstrategi av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige behöver en uppdaterad nationell cancerstrategi. Dessa ord kunde vara hämtade ur Moderaternas motion En ny nationell och samlad cancerstrategi Men orden är hämtade direkt ur Cancerfondens nya rapport

Inlämnad: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1179 Narkolepsidrabbade av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Enligt nya uppgifter i SVT Nyheter är försäkringsbranschens utgångspunkt och förslag att invaliditetsklassa dem som drabbats av narkolepsi i samband med pandemivaccinering till mellan 5 och 20 procent. Detta motsvarar samma

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1144 Utfasning av faxen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringens arbete med att digitalisera den offentliga sektorn gör att myndigheter, kommuner och landsting kan skrota faxen för gott i slutet av år 2018, enligt statsrådet Ardalan Shekarabi, vilket han meddelade under mars 2017.

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1125 Rättssäker prövning för alla av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras vid behov. Goda arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Inlämnad: 2017-03-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1121 Sällsynta diagnoser av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Socialstyrelsen redogör i rapporten Om sällsynta diagnoser för hur organisering av resurser för personer med sällsynta diagnoser och information till patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga ser ut och fungerar.

Inlämnad: 2017-03-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1100 Patientlagen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige placerar sig vid internationella jämförelser i mitten av 35 undersökta länder gällande patienternas rättigheter inom hälso- och sjukvården. Detta enligt den årliga mätningen genomförd av Euro Health Consumer Index. Att patientens

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1095 Reglering av skönhetsbehandlingar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen tillsatte i april 2014 en utredning om estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården. Utredningen gavs i uppdrag att bland annat

Inlämnad: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1082 Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hot, våld och attacker mot blåljuspersonal ökar. Tyvärr har utvecklingen eskalerat så mycket att det för exempelvis ambulanssjukvården i Västerort i Stockholm är vardag. Detta är helt orimligt och fullständigt

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1079 Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen och ansvarigt statsråd har i dagarna beslutat att återigen ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar förekomsten

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1047 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1047 Digitaliseringen i vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. I Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2016 En god vård och i Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsrapport för 2016 förstärks bilden

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1047 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1046 Rättssäker prövning för alla i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige och Skaraborg står inför stora utmaningar, till exempel framtidens arbetsmarknad där det redan i dag råder arbetsbrist, och inte minst dagens och morgondagens integration.

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1035 Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Fler i arbete behövs för att stärka och utveckla välfärden. Inte färre. Men regeringens politik riskerar att inte ta till vara allas förmågor och vilja. Under 2015 tog Sverige

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1032 Återtagandeavtal av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2015 anlände över 35 000 ensamkommande flyktingar till Sverige, många av dem från Afghanistan. Flera är fortfarande i en mycket långdragen asylprocess, vilket gör att den psykiska ohälsan är växande i

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:999 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:999 Vårdbehandling som avgörs av bostadsort av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. Ännu en helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 Säker vård har lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:999 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:965 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:965 Larm från tillsynsmyndighet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den årliga granskningsrapporten från ansvarig myndighet, Inspektionen för vård och omsorg IVOsom överlämnas till regeringen den 1 mars varje år, visar de viktigaste iakttagelserna inom välfärden, vård, omsorg, socialtjänst

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:965 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)