Dokument & lagar (1 438 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1797 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1797 Skadestånd till brottsoffer av Alexandra Anstrell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Brottsoffer utsätts inte bara för den kränkning som brottet i sig innebär. Den påföljande rättsprocessen blir ytterligare en, ofta utdragen, påfrestning för brottsoffret. Sveriges rättspolitik

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1797 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1769 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1769 Oskuldskontroller av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S TV4 rapporterade nyligen om flickor och unga kvinnor som utsätts för oskuldskontroller i Sverige. Det är helt oacceptabelt att den typen av övergrepp, som av FN likställs med tortyr, ska fortsätta begås i ett

Inlämnad: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1769 av Boriana Åberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1768 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1768 Moderniserad lagstiftning för godmanskap av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare varnar för att många gode män befinner sig i riskgruppen, och därmed kan de inte hjälpa sina huvudmän under covid-19-pandemin.

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1768 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1762 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1762 Stöd till resebranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Resebranschen är en bransch i kris. Regeringspartierna med dess stödpartier har valt att säga nej till det förslag Moderaterna lagt fram i civilutskottet om att inrätta en fond för resebranschen liknande exempelvis

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-07-22 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1762 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1756 av Jan Ericson (M)

Fråga 2019/20:1756 Krisstöd till enskilda näringsidkare av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under coronapandemin har regeringen lagt fram ett antal förslag om krisstöd till näringslivet. Många av dessa förslag har haft ett brett politiskt stöd i riksdagen. Tyvärr har dock enskilda näringsidkare småföretagare

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-07-22 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1756 av Jan Ericson (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1750 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1750 Åtgärder mot djurrättsextremism av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 11 april 2018 ställde undertecknad en fråga till justitieminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänkte vidta för att komma till rätta med problemet om hur svenska bönder utsätts för

Inlämnad: 2020-07-06 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1750 av Björn Söder (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1748 Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Danmark gör man nu en översyn över uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen i Syrien i syfte att dra in uppehållstillstånd grundade på skyddsskäl och avvisa

Inlämnad: 2020-07-06 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1738 Tjänstemannaansvar av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 18 april 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel betänkande 2017/18:KU37Ett utökat straffansvar

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1720 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1720 SCB:s förändrade syn på sekretessuppgifter om skolstatistik av Lars Püss M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 26 juni 2020 rapporterade Sveriges Radio följande: Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik om enskilda skolor

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1720 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1710 av Jan Ericson (M)

Fråga 2019/20:1710 Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats av Jan Ericson M till Statsrådet Per Bolund MP Nyligen meddelade regeringen att man ger ett särskilt krisstöd till SAS och till Swedavia. Detta till följd av att flyget i princip står på marken till följd av framför allt politiska beslut i samband med coronapandemin.

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1710 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1709 av Jan Ericson (M)

Fråga 2019/20:1709 Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Nyligen meddelade regeringen att man ger ett särskilt krisstöd till SAS och till Swedavia. Detta till följd av att flyget i princip står på marken till följd av framför allt politiska beslut i samband

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1709 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1708 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1708 Trakasserier mot butiksägare av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Helsingborg trakasseras sedan ett år tillbaka en butiksägarinna. Det har varit hundratals samtal med mordhot, hembesök och systematisk terror. Vecka efter vecka står en grupp maskerade och svartklädda

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1708 av Björn Söder (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1707 av Jan Ericson (M)

Fråga 2019/20:1707 Krisstöd för paketresebranschen av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S I medierna framkommer uppgifter om att ett flertal kända och mycket framgångsrika artister med tidigare mycket höga årsinkomster beviljats krisstöd för inställda spelningar under coronapandemin. En del av de nämnda

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1707 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1691 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2019/20:1691 Åtgärder för att stärka enskilda näringsidkare i krisen av Elisabeth Svantesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Många viktiga åtgärder har under våren och sommaren vidtagits för att rädda jobb och företag i krisen. Tiotusentals hårt arbetande småföretagare har drabbats svårt. Dessvärre har

Inlämnad: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-14 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1691 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1660 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1660 Skyddet av vårt kulturarv av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Med anklagelser om rasism klottras och förstörs nu runt om i landet statyer som tillhör vårt svenska kulturarv. Anhängare av det svarta rasistiska nätverket Black Lives Matter uppmanar i olika forum

Inlämnad: 2020-06-23 Svarsdatum: 2020-07-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1660 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1633 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1633 Svensk invandrings- och flyktingpolitik av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S 1 procent 79,5 miljoner av världens befolkning är på flykt undan krig, svält och katastrofer. Det är nästan en fördubbling sedan 2010. Bara under förra året tvingades 11 miljoner människor

Inlämnad: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-07-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1633 av Björn Söder (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1629 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1629 Klimatkrav på SAS vid deltagande i rekapitalisering av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i rekapitalsering av SAS med ett belopp om högst 5 miljarder kronor. Staten får ett mandat att vidta

Inlämnad: 2020-06-18 Svarsdatum: 2020-07-06 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1629 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1626 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2019/20:1626 Regeringens plan för Arlanda flygplats av Maria Stockhaus M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har föreslagit ett kapitaltillskott till det statliga bolaget Svedavia som omfattar 3 150 miljoner kronor. Regeringen anför att kapitaltillskottet ska säkra ett statligt flygplansnät med god

Inlämnad: 2020-06-18 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1626 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1625 Regeringsbeslut om att stoppa investeringar i Arlanda flygplats av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har föreslagit ett kapitaltillskott till det statliga bolaget Svedavia som omfattar 3 150 miljoner kronor. Regeringen anför att kapitaltillskottet ska säkra ett statligt

Inlämnad: 2020-06-18 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1618 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1618 Kompetensutvisningar av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utvisningarna av välutbildade arbetsamma personer fortsätter. Senast i raden är en 32-årig cybersäkerhetsspecialist från Zambia som får lämna Sverige på grund av ett obetydligt misstag i jobbannonsen. Arbetsgivaren

Inlämnad: 2020-06-17 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1618 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)