Dokument & lagar (177 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:57 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:57 Assisterad befruktning för ensamstående av Barbro Westerholm FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2012 beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen att regeringen skyndsamt skulle återkomma med lagförslag som innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning

Inlämnad: 2014-11-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:57 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:47 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:47 EU:s gemensamma regelverk för asylmottagning av Elisabeth Svantesson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den humanitära katastrof som just nu drabbar det syriska folket saknar motstycke i modern tid. Kriget fortsätter att driva många människor på flykt. Syriens grannländer är också

Inlämnad: 2014-11-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:47 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:46 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:46 Bostäder för asylsökande och nyanlända av Elisabeth Svantesson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket räknar i sin nya prognos med mellan 80 000 och 105 000 asylsökande nästa år. Till stor del beror ökningen på att många människor nu flyr kriget i Syrien. Hundratusentals

Inlämnad: 2014-11-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:46 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:45 av Finn Bengtsson (M)

Fråga 2014/15:45 Hantering av Migrationsverkets prognos för 2015 av Finn Bengtsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket har för regeringen presenterat en ny prognos för antalet asylsökande i Sverige och som nu beräknas uppgå till 95 000 personer under nästa år. Detta är hela 16 000

Inlämnad: 2014-11-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:45 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:42 av Jens Holm (V)

Fråga 2014/15:42 Ratificering av Nagoyaprotokollet av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP På FN:s toppmöte om miljö och hållbar utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien år 1992 enades världens länder om FN-konventionen om biologisk mångfald, det vill säga Convention on Biological Diversity CBDKonventionens

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:42 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:90 av Jens Holm (V)

Interpellation 2014/15:90 Säkerhetskrav på kärnkraft av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har tydliggjort att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader samt att säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas. Man har även slagit fast att Vattenfalls

Inlämnad: 2014-10-30 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:90 av Jens Holm (V) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetskrav på kärnkraft

Skriftlig fråga 2014/15:41 av Sanne Eriksson (S)

Fråga 2014/15:41 Myggbekämpning i Österbybruk och Heby av Sanne Eriksson S till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Varje år drabbas nedre Dalälvsområdet av stora problem med mygg. Det har gäckat kommunerna under lång tid. För Uppsala län är problemen stora i bland annat Österbybruk men framför allt i Heby som drabbas

Inlämnad: 2014-10-30 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:41 av Sanne Eriksson (S) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:88 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2014/15:88 Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området av Tomas Tobé M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dag är de så kallade översvämningsmyggorna ett stort problem i Nedre Dalälven-området. Myggorna kan vid speciella väderförhållanden, en kombination av sol och regn eller översvämningar, fortplantas

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:88 av Tomas Tobé (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området

Interpellation 2014/15:84 av Solveig Zander (C)

Interpellation 2014/15:84 Statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven av Solveig Zander C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Älvlandskapet Nedre Dalälven är sedan 2011 utnämnt av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfärområde. Det innebär att där finns höga natur- och kulturvärden som ska

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:84 av Solveig Zander (C) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven

Interpellation 2014/15:79 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:79 Vargförvaltningen i de mellersta länen av Ulf Berg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dagarna skrev Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet ett öppet brev till Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren. I brevet, som undertecknades av landshövdingarna i åtta

Inlämnad: 2014-10-28 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:79 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargförvaltningen i de mellersta länen

Interpellation 2014/15:64 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:64 Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser av Åsa Coenraads M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett land som har lyckats kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med över 20 procent samtidigt som bnp vuxit med cirka 60

Inlämnad: 2014-10-21 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:64 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser

Interpellation 2014/15:38 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2014/15:38 Kärnkraftens säkerhetskrav av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ibrahim Baylan S I regeringsförklaringen framgår det att regeringen vill att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Bland annat nämns höjd kärnavfallsavgift men också skärpta säkerhetskrav för kärnkraftverk.

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:38 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraftens säkerhetskrav

Interpellation 2014/15:34 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:34 Nedläggning av Miljömålsberedningen av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Miljömålsberedningen inrättades av alliansregeringen 2010 för att nå långsiktighet och bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen är parlamentariskt sammansatt med representanter från

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:34 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:19 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2014/15:19 Hur regeringen motverkar rekryteringen av jihadister av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flertalet medier och privatpersoner har den senaste tiden vittnat om att det i Sverige sker en rekrytering av jihadister till Daesh Islamiska statenal-Qaida-anknutna al-Nusra-fronten

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:19 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:20 av Birger Lahti (V)

Interpellation 2014/15:20 Byggande av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki av Birger Lahti V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Finska Fennovoima har fått tillstånd av den finska regeringen att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, bara 15 mil från den svenska gränsen. Denna nybyggnation av ett kärnkraftverk skulle få stora

Inlämnad: 2014-10-10 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:20 av Birger Lahti (V) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggande av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki

Interpellation 2014/15:8 av Jens Holm (V)

Interpellation 2014/15:8 EU:s klimat- och energimål till 2030 av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP På Europeiska rådet den 2324 oktober i år väntas EU:s klimat- och energimål för 2030 slås fast. Beslutet skulle egentligen ha fattats på ett toppmöte tidigare men har skjutits fram till detta möte.

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:8 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s klimat- och energimål till 2030

Interpellation 2014/15:7 av Linda Snecker (V)

Interpellation 2014/15:7 Införande av samtyckeslagstiftning och oaktsamhetsbrott av Linda Snecker V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sexualbrott är en del av våldet i den patriarkala samhällsstrukturen. Förklaring till att sexualiserat våld förekommer samt arbetet för att stoppa våldtäkter, sexuellt

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:7 av Linda Snecker (V) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införande av samtyckeslagstiftning och oaktsamhetsbrott