Dokument & lagar (138 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:636 av Larsen, Sofia (c)

den 28 januari Fråga 2003/04:636 av Sofia Larsen c till statsrådet Morgan Johansson om amningshjälpen Amningshjälpen är en ideell förening som har funnits i Sverige i 30 år. Organisationen är främst till för att hjälpa och stödja ammande kvinnor genom att sprida information om amning samt arbeta för en levande amningskultur.

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:247 av Johansson, Kenneth (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:247 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om åtgärder inom socialtjänsten för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund Den senaste tiden har en mängd förfärliga brott fäst vår uppmärksamhet på problemen för det svenska samhället att förebygga

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:386 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 december Fråga 2003/04:386 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om situationen för svenska narkotikamissbrukare i Köpenhamn Återigen så får vi larmrapporter om hur svenska narkomaner är utelämnade i Köpenhamn och får allt sämre behandlingsmöjligheter. De danska myndigheterna vill inte ingripa

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:385 av Qarlsson, Annika (c)

den 3 december Fråga 2003/04:385 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rökförbud i serveringsmiljöer I maj fick jag svar av Statsrådet Morgan Johansson på hur arbetet framöver såg ut för att genomföra och verkställa Riksdagens beslut att införa rökförbud i offentliga serveringsmiljöer. Då hänvisade

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:165 av Linander, Johan (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:165 av Johan Linander c till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer Frågan om hedersrelaterad brottslighet har fått allt större uppmärksamhet på senare tid. Även homosexuella, bisexuella och transpersoner med en bakgrund i patriarkalt präglade

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:103 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 oktober Fråga 2003/04:103 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om folkölsförsäljning till ungdomar Folköl är i dag den vanligaste rusdrycken bland ungdomar. I takt med att debutåldern sjunker och drickandet bland ungdomar ökar så ökar även problemen kring folkölet. I 30 år har Ungdomens Nykterhetsförbunds,

Inlämnad: 2003-10-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1308 av Linander, Johan (c)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1308 av Johan Linander c till statsrådet Morgan Johansson om åtgärder mot barns alkoholkonsumtion En studie som socialförvaltningen i Stockholm genomfört visar att mer än var tionde 11-åring har varit berusad av alkohol. Dessa siffror är skrämmande på alla sätt och att något måste göras

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1195 av Johansson, Kenneth (c)

den 30 juni Fråga 2002/03:1195 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet är naturligtvis mycket viktigt för folkhälsan och också ett prioriterat område av riksdagen. Mycket av genomförandet ska ske på lokal nivå, av kommuner, landsting och frivilliga organisationer,

Inlämnad: 2003-06-30 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1191 av Johansson, Jörgen (c)

den 30 juni Fråga 2002/03:1191 av Jörgen Johansson c till socialminister Lars Engqvist om ökning av tonårsaborterna Förra året gjorde 6 503 svenska tonårsflickor abort. Det är en ökning med 12 det senaste året. Det ska jämföras med en total ökning av antalet aborter med 5 I jämförelse med våra nordiska grannar så har

Inlämnad: 2003-06-30 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1189 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 juni Fråga 2002/03:1189 av Birgitta Sellén c till statsrådet Morgan Johansson om Butandiol Tusentals liter narkotika säljs lagligt i landet. Anledningen är att kemikalier, som till exempel lösningsmedlet Butandiol som används inom teknisk industri, används av framför allt ungdomar för att droga sig med. Butandiol

Inlämnad: 2003-06-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1062 av Stenmark, Rigmor (c)

den 5 juni Fråga 2002/03:1062 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Morgan Johansson om alkoholkonsumtionen i Sverige Det kommer alarmerande siffror angående konsumtionen av alkohol i Sverige. Siffror visar att vi är uppe i en rekordhög nivå när det gäller konsumtion av ren sprit. Särskilt allvarligt är det att ungdomsfylleriet

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:961 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 maj Fråga 2002/03:961 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om alkoglass I Danmark säljs sedan en tid alkoglass en glass med tillsats av alkohol 4,8 Den lanseras på samma sätt som alkoläsken och lanseringen riktar sig främst till ungdomar och risken är att dessa genom alkoglassen inspireras

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:347 av Qarlsson, Annika (c)

den 9 maj Interpellation 2002/03:347 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rökförbud i serveringsmiljöer Enligt svensk lag har arbetstagare rätt till rökfri arbetsmiljö. Så beslutade riksdagen 1994. Redan då var man medveten om riskerna med passiv rökning. Trots den lagen så omfattas fortfarande

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rökförbud i serveringsmiljöer

Skriftlig fråga 2002/03:839 av Qarlsson, Annika (c)

den 24 april Fråga 2002/03:839 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rökfri serveringsmiljö Riksdagen beslutade förra veckan att inte föregripa regeringen när det gäller att lagstifta om rökfria miljöer i alla serveringsmiljöer den 1 januari 2004. Däremot så säger riksdagen att man vidhåller sin

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:137 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 januari Interpellation 2002/03:137 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om ohälsan hos barn och ungdomar Barn och ungdomar i Sverige har det relativt bra. Ur ett internationellt perspektiv är den materiella standarden hög och barns och ungdomars hälsa är god. Men detta till trots vet vi att

Inlämnad: 2003-01-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:358 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2002/03:358 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om godis och läsk med anknytning till narkotika Det finns olika metoder att göra reklam för narkotika. Enligt tidningsuppgifter så blir det allt vanligare med läsk- och godisprodukter som vill sprida ett budskap som syftar till

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:316 av Carlsson, Birgitta (c)

den 16 december Fråga 2002/03:316 av Birgitta Carlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rehabilitering av psykiskt långtidssjuka De psykiskt sjuka behöver ofta längre tid för att förändra sin situation och de behöver behandlas med metoder som är anpassade till deras handikapp, och det är dessa som då inte ryms

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:232 av Johansson, Kenneth (c)

den 3 december Fråga 2002/03:232 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om Sveriges insatser för hiv/aids-preventionen i de baltiska länderna Under senare år har hivspridningen i de baltiska länderna och Ryssland ökat kraftigt. I Estland rör det sig om en femdubbling av antalet registrerade fall under

Inlämnad: 2002-12-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)