Dokument & lagar (36 träffar)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast

Inlämnad: 2016-07-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grov kvinnofridskränkning

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2015/16:729 Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden av Robert Hannah L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen avslöjade TV 4:s Kalla fakta hur flickor och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, diskrimineras och förtrycks på svenska asylboenden. Tidigare har

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

Interpellation 2015/16:703 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2015/16:703 Utvisning på grund av brott av Anti Avsan M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I alla samhällen är det viktigt att motverka brottslighet. Det är också viktigt att människor som söker sig till Sverige vet att brottslighet inte accepteras här. För den som inte är svensk medborgare

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:703 av Anti Avsan (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvisning på grund av brott

Interpellation 2015/16:657 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:657 Utlysning av arbeten för utländska medborgare av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nu har beslut fattats i det uppmärksammade fallet med Syed Latif som nekas arbetstillstånd och därför ska utvisas efter prövning i migrationsdomstolen. Det till

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:657 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utlysning av arbeten för utländska medborgare

Interpellation 2015/16:646 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2015/16:646 Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Högsta domstolen har prövat frågan om upphovsrättsintrång i en tvist mellan Bildupphovsrätt i Sverige Bus och Wikimedia, som är en bildversion av

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:646 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst

Interpellation 2015/16:639 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:639 Skyddsbehövande tolkar av Allan Widman L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har under sina internationella, fredsfrämjande insatser regelmässigt anställt lokala tolkar. I fallet Afghanistan pågick insatsen under drygt ett decennium och ett fyrtiotal tolkar har ansett

Inlämnad: 2016-05-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:639 av Allan Widman (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skyddsbehövande tolkar

Interpellation 2015/16:615 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2015/16:615 Månggifte av Jessika Roswall M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag finns nästan 300 registrerade fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:615 av Jessika Roswall (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Månggifte

Interpellation 2015/16:608 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2015/16:608 Gode män som försnillar av Thomas Finnborg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Behovet av gode män och förvaltare är stort och många gör fantastiska insatser ute i landet. Den senaste tiden har vi dessvärre kunnat ta del av medieuppgifter som gjort gällande att utsatta

Inlämnad: 2016-04-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:608 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gode män som försnillar

Interpellation 2015/16:607 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2015/16:607 Överförmyndarverksamheten av Ola Johansson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Överförmyndarverksamheten är en del av det mest grundläggande rättsskydd som samhället tillhandhåller för de mest utsatta i samhället. Skyddsobjekten är framför allt minderåriga barn, människor

Inlämnad: 2016-04-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:607 av Ola Johansson (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överförmyndarverksamheten

Interpellation 2015/16:600 av Annika Qarlsson (C)

Interpellation 2015/16:600 Invandrares rätt att ta erbjudna jobb av Annika Qarlsson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammades fallet med Syed Latif, som nekas arbetstillstånd efter prövning i migrationsdomstolen. Orsaken är att han funnit ett jobb via yrkesnätverket Linked In och

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Invandrares rätt att ta erbjudna jobb

Interpellation 2015/16:535 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2015/16:535 Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Inom EU förhandlas förordningen om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden.

Inlämnad: 2016-04-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:535 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Interpellation 2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:490 En mer jämställd asylpolitik av Fredrik Schulte M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har tagit västvärldens i särklass största ansvar för människor på flykt. Att Sverige tar ett stort sådant ansvar är i grunden positivt, men mottagandet måste samtidigt fungera på

Inlämnad: 2016-03-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:490 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En mer jämställd asylpolitik

Interpellation 2015/16:426 av Rolf Åbjörnsson (KD)

Interpellation 2015/16:426 Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare av Rolf Åbjörnsson KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under min aktiva tid som rättspolitiker sedan 1994 har jag erfarit att rättsfrågor har en tendens att falla mellan stolarna. Lagstiftaren noterar att ett problem bör

Inlämnad: 2016-02-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:426 av Rolf Åbjörnsson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare

Interpellation 2015/16:424 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:424 Avvisning och utvisning av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet flyktingar som sökt och söker sig till Sverige är rekordstort. Över 160 000 sökte asyl förra året. Prövningen av dessa ärenden innebär att vi redan nu ser långa handläggningstider och stora problem att under väntetiden

Inlämnad: 2016-02-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:424 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvisning och utvisning

Interpellation 2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD)

Interpellation 2015/16:412 Utvisning av kriminella utlänningar av Kent Ekeroth SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag får en stor andel av fängelsedömda utlänningar inte sin dom förenad med utvisning. Avser ministern och regeringen att ta initiativ till att skärpa lagarna för utvisning av kriminella utlänningar för att öka andelen som får utvisning med domen

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvisning av kriminella utlänningar

Interpellation 2015/16:411 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:411 Regeringens hållning vad gäller asylpolitiken av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Socialdemokraterna anser att antalet som söker asyl i Sverige ska minskas, tvärtemot Miljöpartiets uppfattning. Samtidigt menar Socialdemokraterna att fler åtstramningar

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:411 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hållning vad gäller asylpolitiken

Interpellation 2015/16:410 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:410 Medicinska åldersbedömningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna har vid ett flertal gånger påtalat vikten av att Migrationsverket får tillgång till medicinska åldersbedömningar av de som söker asyl som ensamkommande barn då det råder osäkerhet

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:410 av Johan Forssell (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medicinska åldersbedömningar

Interpellation 2015/16:371 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:371 Näthat av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hat och hot på internet är ett växande problem. Främst drabbas offentliga personer och kvinnor av det så kallade näthatet. Brottslighet blir inte mindre allvarlig för att den förekommer på internet. Redan tidigt

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:371 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näthat

Interpellation 2015/16:367 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:367 Nätmobbning av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Mobbning på internet är ett växande problem i takt med att en allt större del av vår vardag är uppkopplad. Många ungdomar lever stora delar av sitt liv på sociala medier. Precis som i andra sociala sammanhang

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:367 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nätmobbning

Interpellation 2015/16:340 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2015/16:340 Våld i nära relationer av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Alliansregeringen tillsatte en nationell samordnare som fick i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga presenterades i juni

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:340 av Ellen Juntti (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Våld i nära relationer
Paginering