Dokument & lagar (1 914 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:519 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:519 Härnöns skjutfält i Västernorrland av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:519 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:518 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:518 Göteborgs skärgårdsskjutfält i Västra Götalands län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:518 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:517 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:517 Söderarms skjutfält i Stockholms län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:517 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:516 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:516 Väddö skjutfält i Stockholms län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:516 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:515 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:515 Skärsvikens skjutfält i Västernorrland av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:515 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:514 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:514 Rotens skjutfält i Stockholms och Uppsala län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort.

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:514 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:512 Nollutsläpp i svensk basindustri av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sveriges basindustri står för en betydande del av den svenska varuexporten. Till detta räknas i allmänhet stålindustrin, gruvindustrin, skogsindustrin och den kemiska industrin. Något som är gemensamt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:249 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2015/16:249 Utsläppskrav för fordon av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt uppgifter i medierna har det framkommit att Sveriges position i förhandlingarna om bilars utsläppskrav inte bara var att höja konformitetsfaktorn och tillåta mer utsläpp, utan även att skjuta ikraftträdandet

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:249 av Rickard Nordin (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläppskrav för fordon

Skriftlig fråga 2015/16:436 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:436 En ambitiös klimatpolitik av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP För att minska de globala utsläppen krävs det internationellt samarbete. Sverige var under alliansregeringens tid pådrivande i arbetet för att minska människans påverkan på klimatet, där EU spelar en viktig roll.

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:436 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:435 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2015/16:435 Utsläppskrav på fordon av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt uppgifter i medierna har det framkommit att Sveriges position i förhandlingarna om bilars utsläppskrav inte bara var att höja konformitetsfaktorn och tillåta mer utsläpp, utan även att skjuta ikraftträdandet

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:435 av Rickard Nordin (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:411 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:411 Vattenverksamhetsutredningen av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 4 april 2012 beslutade alliansregeringen dir. 2012:29 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken, MB, och lagen 1998:812 med särskilda

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:411 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:402 Vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt tidningsuppgifter så tänker Danmark flytta fram införandet av det nya vattendirektivet. Det som är möjligt i Danmark borde också kunna vara möjligt i Sverige. Avser klimat- och miljöministern att ta initiativ till att flytta fram Sveriges införande av vattendirektivet

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Interpellation 2015/16:205 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:205 Regeringens försämring av supermiljöbilspremien av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Omkring en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan och minska utsläppen från

Inlämnad: 2015-11-19 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:205 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens försämring av supermiljöbilspremien

Interpellation 2015/16:204 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:204 Överprövning av åtgärdsprogrammen av Gunilla Nordgren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt EU:s vattendirektiv ska beslut om vattenförvaltningen för åren 20162020 fattas senast den 22 december 2015. För att beslut om åtgärdsprogrammen ska kunna fattas krävs omfattande analyser

Inlämnad: 2015-11-19 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:204 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överprövning av åtgärdsprogrammen

Skriftlig fråga 2015/16:350 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:350 Svenskt stöd för Kiribatis kolstoppsförslag av Jens Holm V till Statsminister Stefan Löfven S Anote Tong, president i republiken Kiribati, har i ett brev till världens stats- och regeringschefer augusti 2015 vädjat om en uppslutning bakom hans och örikets förslag om ett stopp för ny exploatering av kol.

Inlämnad: 2015-11-19 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:350 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:353 av Emilia Töyrä (S)

Fråga 2015/16:353 Förutsättningar för mineralåtervinning av Emilia Töyrä S till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dag innehåller nästan alla produkter vi använder metaller av olika slag eller tillverkas av maskiner gjorda av metaller. Den elektronik vi använder och sedan kasserar tas om hand och metallerna återvinns

Inlämnad: 2015-11-18 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:353 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:328 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:328 Biståndet till Uganda av Boriana Åberg M till Statsrådet Isabella Lövin MP Sveriges bistånd till Uganda under perioden 20142018 uppgår till ungefär 1,35 miljarder kronor. Svenska staten stöttar via Energimyndigheten sedan 2011 ett FN-godkänt klimatprojekt i Uganda. Projektet går ut på att plantera skog

Inlämnad: 2015-11-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:328 av Boriana Åberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:322 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2015/16:322 Framflyttning av beslut om vattendirektivet av Magnus Oscarsson KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt EU:s vattendirektiv ska medlemsländerna senast den 22 december ha fattat sina beslut om vattenförvaltningen för åren 20162021. I de andra medlemsländerna fattas dessa beslut av regeringarna.

Inlämnad: 2015-11-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:322 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:318 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:318 Nya regler för miljöbilspremien av Gunilla Nordgren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I regeringens budgetproposition för 2016 står att läsa att regeringen vill förlänga miljöbilspremien. Det är positivt att regeringen avsätter medel för att fler ska kunna få del av premien. Det sker dock

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:318 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:316 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2015/16:316 Problemet med sjögull i våra vatten av Åsa Coenraads M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Flytbladsväxten sjögull Nymphoides peltata sprider sig i svenska vatten och är ett växande problem i insjöar och vattendrag. Växten har sitt ursprung i Asien och Sydeuropa. Förekomsten i Sverige beror

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:316 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB)