Dokument & lagar (153 träffar)

Interpellation 2015/16:791 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:791 Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade i Dagens Nyheter den 31 augusti vicepresident Joe Bidens uttalande när han besökte Sverige nyligen om att Ryssland ska akta sig för att kränka

Inlämnad: 2016-09-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:791 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap

Interpellation 2015/16:775 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:775 Kommunplaceringar av Fredrik Schulte M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I våras ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson rörande kommuners möjlighet att i största möjligaste mån få ta emot nyanlända som under sin asyltid bott

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:775 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunplaceringar

Interpellation 2015/16:755 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:755 Utfasning av sysselsättningsfasen av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Hösten 2015 meddelande arbetsmarknad- och etableringsministern att sysselsättningsfasen Fas 3 skulle läggas ner och vara helt avvecklad till 31 januari 2018. Enligt siffror som

Inlämnad: 2016-08-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:755 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utfasning av sysselsättningsfasen

Interpellation 2015/16:739 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:739 Beredskapsjobb av Edward Riedl M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S På första maj aviserade statsminister Stefan Löfven att regeringen ämnar genomföra en satsning på 5 000 beredskapsjobb. Enligt statsministern ska arbetslösheten bekämpas genom att enklare sysslor inom

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:739 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapsjobb

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:731 Fas 3 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett arbete, någonting att sysselsätta sig med om dagarna, är ett av de bästa sätten att skapa delaktighet i det samhälle man lever i. För de som av olika orsaker stått utan sysselsättning under en längre

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fas 3

Interpellation 2015/16:701 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:701 Beredskapsjobb och andra jobblöften av Erik Andersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Socialdemokraterna utlovade 32 000 traineetjänster och 20 000 extratjänster i valrörelsen. Trots att vi snart är halvvägs in i mandatperioden finns i dagsläget bara lite drygt

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:701 av Erik Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapsjobb och andra jobblöften

Interpellation 2015/16:698 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:698 Strategi mot säkerhetsrisker av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven gick i partiledardebatten den 14 januari 2015 ut och berättade att han ville se ett samtal kring ett brett säkerhetsperspektiv där vi belyser också andra säkerhetsrisker, exempelvis

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:698 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi mot säkerhetsrisker

Interpellation 2015/16:696 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:696 Regeringens snabbspår av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Nyanlända måste komma in på arbetsmarknaden både snabbare och i betydligt större utsträckning. Det är en av de största samhällsutmaningar vi har i Sverige i dag. I dag finns det

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:696 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens snabbspår

Interpellation 2015/16:693 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:693 Försvårande omständigheter för extratjänster av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Antalet långtidsinskrivna hos Arbetsförmedlingen ökar och antalet långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen är, trots regeringens löfte om att avskaffa densamma,

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:693 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 72 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försvårande omständigheter för extratjänster

Interpellation 2015/16:692 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2015/16:692 Ökande utanförskap av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige får en alltmer tudelad arbetsmarknad där antalet utrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökar och då har ändå inte den stora grupp som kom under 2015 skrivits in. Långtidsinskrivna

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:692 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökande utanförskap

Interpellation 2015/16:652 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:652 Beredskapsjobb av Edward Riedl M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S På första maj aviserade statsminister Stefan Löfven att regeringen ämnar genomföra en satsning på 5 000 beredskapsjobb. Enligt statsministern ska arbetslösheten bekämpas genom att enklare sysslor inom de statliga myndigheterna

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:652 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:599 Översyn av Arbetsförmedlingen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:598 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:598 Översyn av Samhall av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson återkommer ofta till den positiva utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Även om det går bra för många att få jobb just nu i högkonjunktur finns det många som det

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:598 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Samhall

Interpellation 2015/16:592 av Mats Green (M)

Interpellation 2015/16:592 Förbandsverksamheten vid Eksjö garnison av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens anslag för materielinköp, framför allt gällande JAS 39E samt de båda ubåtstyperna A26 och Gotland, har kraftigt överskridits med åtskilliga miljarder på grund av olika fördyringar,

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:592 av Mats Green (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbandsverksamheten vid Eksjö garnison

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:590 Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Svensk arbetsmarknad är väldigt het just nu och det finns goda förutsättningar att kunna hjälpa fler arbetssökande till jobb. I detta läge är arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:588 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:588 Arbetslöshetsmålet av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen bedömer i sin vårbudget att jämviktsarbetslösheten år 2020 kommer att uppgå till 6,6 procent. Konjunkturinstitutet är inte lika optimistiska utan bedömningen är att arbetslösheten i Sverige

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:588 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2015/16:587 av Hanif Bali (M)

Interpellation 2015/16:587 Traineejobb för nyanlända av Hanif Bali M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S För att lösa integrationsproblemet har regeringen och arbetsmarknadsministern nu föreslagit att traineejobben utvidgas till att även omfatta nyanlända som är 25 år eller äldre. Kraven på utbildning för att

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:587 av Hanif Bali (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Traineejobb för nyanlända

Interpellation 2015/16:515 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:515 Jämställdhet bland utrikes födda av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S En av de största jämställdhetsutmaningarna är integrationen av utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor som kommer till Sverige har lägre utbildningsbakgrund än männen, och i dag har inte ens hälften av de

Inlämnad: 2016-03-21 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:515 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:512 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2015/16:512 Arbetsförmedlingens uppdrag av Boriana Åberg M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Enligt en enkät som Svenskt Näringsliv genomfört vid ett flertal tillfällen under de senaste 14 åren minskar antalet företag som använder sig av Arbetsförmedlingen för att rekrytera ny personal. För 14

Inlämnad: 2016-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:512 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens uppdrag

Interpellation 2015/16:511 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:511 Förtroendet för Arbetsförmedlingen av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv når förtroendet för Arbetsförmedlingen nya bottennivåer. Endast 45 procent av de tillfrågade företagen använder Arbetsförmedlingen som

Inlämnad: 2016-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:511 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för Arbetsförmedlingen