Dokument & lagar (39 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:517 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anna Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka statliga vägar som skulle

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:516 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Statsrådet Ardalan Shekarabi lade fram ett förslag på riksdagens bord om förändringar

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:515 Fler jobb av Helena Bouveng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen vill sänka åldern för sjukersättning från 30 till 19 år. Med

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:514 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 tog statsrådet Gabriel Wikström initiativ till en undersökning av svenska

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:513 Fler jobb av Helena Bouveng M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under hösten 2016 beslöt utbildningsministern att definiera om höstlovet till

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:512 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Universitets- och högskolerådet UHR har under 2016 beslutat att skriva ned meritvärdet

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:511 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:511 Fler jobb av Helena Bouveng M till Miljöminister Karolina Skog MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag föreslagit att priset på bärpåsar ska höjas

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:511 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:509 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:509 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgeten för 2017 satsar regeringen 25 miljoner kronor på vattenverksamheter för ekosystem

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:509 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:508 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:508 Fler jobb av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Närings- och innovationsministern har i medierna uttryckt att han

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:508 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:507 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:507 Fler jobb av Helena Bouveng M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skkulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:507 av Helena Bouveng (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:505 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:505 Fler jobb av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017 vill regeringen införa ett så kallat växa-stöd,

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:505 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:504 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:504 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Peter Eriksson MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017 avsätter regeringen 2,7 miljarder för att subventionera

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:504 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:502 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:502 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Åsa Regnér S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas.

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:502 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:501 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:501 Fler jobb av Helena Bouveng M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen har halverat RUT-avdraget till 25 000 kronor per

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:501 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:500 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:500 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och friluftsliv,

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:500 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:498 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:498 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anders Ygeman S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016, men också under 2017, kommer Polismyndighetens omorganisation att fortsätta.

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:498 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:497 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:497 Fler jobb av Helena Bouveng M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Sedan regeringen tillträdde 2014 har den infört gratis entré på

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:497 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2015/16:243 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:243 Alternativkostnad för unga människor i arbete av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S När finansministern intervjuades under Gasellgalan nyligen, uttryckte hon att subventioner som knyts till personer för att göra dem mer attraktiva att anställa som någonting positivt och

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:243 av Helena Bouveng (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:133 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:133 Arbetslöshetsmålet av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S När regeringen talar om investeringar i jobb, jobbagendor och arbetslöshetsmål klingar det väldigt fel, med tanke på att förslagen i regeringens budgetproposition leder till färre jobb. Trots regeringens uttalade

Inlämnad: 2015-11-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:133 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2015/16:83 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:83 Europas lägsta arbetslöshet 2020 av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet inom fem år är en av regeringens skarpaste målsättningar. Men de förslag som regeringen lagt fram, bland annat höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjt tak

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:83 av Helena Bouveng (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Europas lägsta arbetslöshet 2020
Paginering