Dokument & lagar (2 925 träffar)

Interpellation 2014/15:600 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2014/15:600 Utredningen om Bromma flygplats av Anders Åkesson C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Bromma flygplats är en viktig flygplats för hela landet, inte enbart för Stockholm. Flygplatsen trafikeras i dagsläget framför allt av inrikesflygen vilket gör att flygplatsen är av störst betydelse för mindre

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:600 av Anders Åkesson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredningen om Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:577 En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Människor ska kunna flytta till jobb och studier. Dagens bostadsbrist i våra storstäder samt på tillväxt- och studieorter är därför ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:566 av Markus Wiechel (SD)

Interpellation 2014/15:566 En ohållbar bostadssituation av Markus Wiechel SD till Statsrådet Mehmet Kaplan MP En fråga som inte debatteras tillräckligt är frågan om bostadsbristen som främst råder i våra storstäder. Det är en allvarlig situation som inte bara innebär konsekvenser för boendet utan även är relaterat till

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:566 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En ohållbar bostadssituation

Interpellation 2014/15:554 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2014/15:554 Dubbelreglering vid byggnation av cisterner av Ola Johansson C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det har kommit till min kännedom att det i dag råder en olycklig dubbelreglering vid byggnation av cisterner. Bakgrunden till detta är att Boverket infört nya europeiska konstruktionsstandarder, så

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:554 av Ola Johansson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelreglering vid byggnation av cisterner

Interpellation 2014/15:533 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:533 Robustheten i det svenska telenätet av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har tidigare interpellerat statsrådet Kaplan i fråga om robustheten i det svenska telenätet och fick då bland annat följande till svar: I egenskap av tillsynsmyndighet genomför Post- och telestyrelsen

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:533 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Robustheten i det svenska telenätet

Interpellation 2014/15:514 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:514 Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Frågorna om Bromma flygplats vara eller icke vara är många och blir fler ju längre tid som fortlöper innan man får ett besked. En effekt av detta limbo som man

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:514 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad

Interpellation 2014/15:510 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:510 Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är avgörande för landsbygdens utveckling och en förutsättning för företagare och entreprenörer utanför städerna. Mot den bakgrunden gjorde alliansregeringen

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:510 av Erik Ottoson (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden

Interpellation 2014/15:491 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2014/15:491 Avsteg från riktvärden för buller i vissa orter av Ola Johansson C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Utöver det faktum att gällande bullerförordning inte är anpassad till gällande lagstiftning, och därmed förhindrar och fördröjer byggande av tusentals nya lägenheter, renoveringar och förtätning

Inlämnad: 2015-04-08 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:491 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avsteg från riktvärden för buller i vissa orter

Interpellation 2014/15:453 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:453 Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är avgörande för landsbygdens utveckling och en förutsättning för företagare och entreprenörer utanför städerna. Mot den bakgrunden gjorde alliansregeringen

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:453 av Erik Ottoson (M) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2014/15:433 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:433 Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Frågorna kring Bromma flygplats vara eller icke vara är många och blir fler ju längre tid som fortlöper innan man får ett besked. En effekt av denna limbo som

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:433 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:382 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:382 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Byggandet har stadigt ökat de senaste åren. Enligt Boverket har bostadsbyggandet ökat snabbt efter eurokrisen 20112012. Under 2015 kommer enligt prognosen ca 42 500 bostäder att börja byggas. Det är framför

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:382 av Nina Lundström (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:364 av Mats Green (M)

Interpellation 2014/15:364 Regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar av Mats Green M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Statsminister Stefan Löfven Sfinansminister Magdalena Andersson S och biträdande finansminister Per Bolund MP klargjorde via en debattartikel införd i Dagens Nyheter den 3 mars att man önskar slopa

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:364 av Mats Green (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar

Interpellation 2014/15:358 av Lars Tysklind (FP)

Interpellation 2014/15:358 Bostäder på Bromma flygplats av Lars Tysklind FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Som en del i att lösa bostadsfrågan i Stockholmsregionen vill Miljöpartiet stänga Bromma flygplats 2022 och i stället bygga Bromma parkstad, där 50 000 bostäder ska byggas på mindre än 15 år. Frågan är hur realistisk

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:358 av Lars Tysklind (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostäder på Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:352 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:352 Bostadssituationen för utsatta kvinnor av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP 159 kommuner anger bostadsbrist. När utbudet av bostäder inte räcker till är det vissa grupper som får det extra tufft. Det har blivit svårare och svårare att hitta en bostad, men allt tyder även på

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:352 av Nina Lundström (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadssituationen för utsatta kvinnor

Interpellation 2014/15:339 av Mats Green (M)

Interpellation 2014/15:339 Fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken av Mats Green M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Alliansregeringen genomförde inte bara den största och mest genomgripande översynen av det svenska regelverket för boende och byggande i modern tid utan genomförde också i linje med detta de mest

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:339 av Mats Green (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken

Interpellation 2014/15:329 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:329 Robustheten i det svenska telenätet av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under stora delar av dagen måndagen den 23 februari 2015 påverkades mobilnätet och delar av det fasta telenätet av tekniska problem. I nästan fem timmar påverkades trafiken, och väldigt många abonnenter drabbades.

Inlämnad: 2015-02-24 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:329 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Robustheten i det svenska telenätet

Interpellation 2014/15:259 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2014/15:259 Höga andrahandshyror av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I storstadsregionerna och andra kommuner med inflyttning råder sedan flera år bostadsbrist. Som en konsekvens av bostadsbristen bor fler människor inneboende hos andra eller hyr i andra hand. Den förra regeringen gjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:259 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höga andrahandshyror

Interpellation 2014/15:242 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:242 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Nyligen ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Mehmet Kaplan om vilka åtgärder han har vidtagit och avser att vidta för att öka nyproduktionen av bostäder främst i våra storstäder. Frågan är

Inlämnad: 2015-01-30 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:242 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:234 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:234 Nedmontering av ADSL-bredband av Anders Ahlgren C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP ADSL-bredbandet byggdes av Teracom med statliga bredbandspengar. Quadracom tog sedan över bredbandet och har drivit det enligt avtal med kommuner. I fjol köpte Telia upp Quadracom, och kort därefter meddelade

Inlämnad: 2015-01-28 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:234 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedmontering av ADSL-bredband

Interpellation 2014/15:215 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2014/15:215 Byggnation i sjönära läge av Carl-Oskar Bohlin M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP En av de stora komparativa fördelarna med att vara bosatt utanför storstäderna är att man ofta kommer närmare stora naturvärden. I detta ligger en stor potential för den framtida befolkningsutvecklingen

Inlämnad: 2015-01-22 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:215 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggnation i sjönära läge