Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1007 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:1007 av Johan Lönnroth v till näringsministern om svenskflaggad sjöfartsnäring den 11 augusti Sedan början av förra året har 35 svenska fartyg flaggats ut till länder som ger bättre skatte- och andra villkor för sjöfarten jämfört med Sverige. Det finns stor risk att utflaggningen fortsätter i ökat tempo

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:929 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:929 av Johan Lönnroth v till inrikesministern om tvätteriet i Torup den 13 juli På grund av juridiska knivigheter hotas det av landstinget i Halland ägda tvätteriet i Torup, Hylte kommun, av nedläggning. Trots att tvätteriet är modernt, effektivt och klarar sig utmärkt med egna inkomster och kan hålla

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:813 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:813 av Owe Hellberg v till socialministern om bostaden som social rättighet I den bostadspolitiska utredningen föreslog en bred majoritet av utredningens ledamöter en ny portalparagraf med följande lydelse: Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:812 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:812 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stödet till krisårgångarna I frågestunden vecka 22 påstod ministern att Vänsterpartiet i bostadsutskottet gett stöd till ett borgerligt förslag när det gäller hjälp och stöd till de s.k. krisårgångarna, dvs. det byggda från 1989 och framåt. Vänsterpartiets

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:811 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:811 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen föreslår att en delegation inrättas för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Det är bra, men begränsningen i delegationens direktiv, som säger att det är kommunens förmåga att klara

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:532 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:532 av Owe Hellberg v till kommunikationsministern om snabbtåg Gävle-Östersund Snabbtågsanpassningen av sträckan Gävle-Östersund via Norra stambanan finns med i Banverkets förslag till stomnätsplan för åren 1998-2007. Projektet skulle påbörjas efter 2002. Projektet kostar 143 miljoner kronor och har stor

Inlämnad: 1998-03-09 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:483 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:483 av Owe Hellberg v till inrikesministern om köregler för bostadssökande I en tidigare fråga till ministern om det var rimligt att det kommunala bostadsbolaget i Sundbyberg hade som regel för de bostadssökande att de skulle ha en bruttoinkomst som motsvarade fyra gånger hyran för den bostad som söktes,

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:467 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:467 av Maggi Mikaelsson v till kommunikationsministern om förarbevis för snöskoter Sedan hösten 1997 råder näst intill laglöshet när det gäller förarbevis för snöskoter. Det beslut om krav på traktorkörkort för att få köra skoter som riksdagen fattade i december 1996 kan av lagtekniska skäl inte följas

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:433 av Persson, Karl-Erik (v)

Fråga 1997/98:433 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om SJ:s ansvar för sina anställda SJ har under de senaste åren genomfört kraftiga nedskärningar. Detta beror bl.a. på att man har haft svårigheter att uppfylla det av regeringen ställda avkastningskravet på 7 man har tvingats skära i verksamheten.

Inlämnad: 1998-02-11 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:406 av Persson, Karl-Erik (v)

Fråga 1997/98:406 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om studentrabatten på resor Den ekonomiska situationen för studenter är ofta inte den bästa och därför finns på många områden särskilda rabatter för studenter. Ett exempel är den tågrabatt som finns för studerande och som förhandlats fram av studentorganisationer

Inlämnad: 1998-02-05 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:380 av Persson, Karl-Erik (v)

Fråga 1997/98:380 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om finansiering av vägprojekt i Stockholmregionen Våren 1994 beslöt riksdagen att ge lånegarantier för vägbyggen i Stockholmsregionen gällande den första etappen av Dennispaketet. Pengarna skulle inte vara något bidrag utan enbart ett lån som skulle

Inlämnad: 1998-01-29 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:283 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:283 av Owe Hellberg v till arbetsmarknadsministern om försörjningsmöjligheterna för 20-24-åringar Regeringen, och nu även riksdagen, har beslutat att från den 1 januari 1998 kan de kommuner som vill ta över ansvaret för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Efter högst 100 dagars arbetslöshet skall de unga erbjudas

Inlämnad: 1997-12-18 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:153 av Persson, Karl-Erik (v)

Fråga 1997/98:153 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om upprustning av Tranebergsbron Den 15 december stängs Tranebergsbron för tyngre trafik. Bron är i mycket dåligt skick, och detta beslut är en följd av att man skjutit för länge på renovering. En upprustning beräknas kosta ca 500 miljoner kronor,

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:53 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:53 av Owe Hellberg v till kommunikationsministern om Telias nya taxor Den 7 november, så tänker Telia ändra sina teletaxor. Nuvarande närområdessamtal och rikssamtal slås ihop till en gemensam taxa. Det betyder att närområdestaxan i ett enda steg ökar med 150 från 20 öre/minut till 50 öre/minut. De nya

Inlämnad: 1997-10-13 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:32 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:32 av Owe Hellberg v till inrikesministern om Lantmäteriverket I budgetpropositionen uppmärksammar regeringen den mycket omfattande förändringen inom Lantmäteriverket och vill tills vidare avvakta med ett beslut om fortsatt bolagisering av produktionen av landskapsinformation. Sämre är det dock att de

Inlämnad: 1997-09-30 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:19 av Sundgren, Per (v)

Fråga 1997/98:19 av Per Sundgren v till inrikesministern om bostadsmarknaden Bostadssökande med låga inkomster och fel hudfärg sorteras och diskrimineras dagligen på bostadsmarknaden av privata fastighetsägare, men också av allmännyttiga bostadsbolag. Detta vet alla som har kunskap om bostadsmarknaden. Detta har bekräftats

Inlämnad: 1997-09-23 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)