Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:166 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 12 december Interpellation 2005/06:166 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Ulrica Messing s Miljöbilar Det överordnade miljömål som riksdagen fastslagit lyder: Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.Lyckligtvis finns det en bred politisk enighet kring

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:444 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 7 mars Interpellation 2004/05:444 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Ulrica Messing om riktade stöd till stormdrabbade skogsägare Den storm som drabbade södra Sverige den 89 januari saknar motstycke i modern tid. Skogsstyrelsen uppskattar att omkring 80 miljoner kubikmeter träd fällts av stormen. Det motsvarar

Inlämnad: 2005-03-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:220 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 29 november Interpellation 2004/05:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Ulrica Messing om Tåg i Bergslagen Intresseföreningen Bergslaget med flera presenterade för regeringen för några år sen en idé om utökad tågtrafik för att möjliggöra mer av arbetspendling och resor till högskolor och universitet i

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)