Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:218 av Stenmark, Rigmor (c)

den 23 januari Interpellation 2005/06:218 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Regeringens rovdjurspolitik Vi vill se en rovdjurspolitik som är väl förankrad hos hela befolkningen. Trygghet är det viktigaste. Alla människor ska kunna känna sig trygga i och kring sina hem, och i våra

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens rovdjurspolitik

Interpellation 2004/05:493 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 24 mars Interpellation 2004/05:493 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EU:s sockerreform Sockerpriset inom EU upprätthålls genom importtullar. Efter påtryckningar från Världshandelsorganisationen, WTO, har EU-kommissionen föreslagit att sockerpriset i EU sänks med 33 till år

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:492 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 24 mars Interpellation 2004/05:492 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konkurrensen inom veterinärväsendet Allianspartierna, kd, m, fp och c, har under flera år i riksdagen begärt en förändring av organisationen av veterinärväsendet i Sverige. Dagens veterinärväsende fungerar

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:309 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 19 februari Interpellation 2003/04:309 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om uppror i jägarföreningar Rovdjuren är en del av den biologiska mångfalden. Rovdjuren har, liksom alla andra arter, en rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som nyttiga

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uppror i jägarföreningar

Interpellation 2002/03:89 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 december Interpellation 2002/03:89 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om överfisket i Östersjön och det svenska torskstoppet Under lång tid har det varit känt att det förekommer ett omfattande överfiske och svartfiske efter torsk i Östersjön. Såväl Kustbevakningen, Fiskeriverket,

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)