Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:45 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 17 oktober Interpellation 2005/06:45 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Kemikalierna i våra kroppar Världsnaturfonden har tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan genomfört en undersökning av förekomsten av olika kemikalier i blodet hos 13 familjer i 12 olika EU-länder, inklusive Sverige.

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:417 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 23 februari Interpellation 2004/05:417 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad om Östersjöns ekosystem En rad forskare ur Miljövårdsberedningen MVB rapporterar i en skrivelse till regeringen att Östersjöns ekosystem kan ha havererat. En följd av detta skulle bland annat bli att vi tvingas vänja

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:310 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 14 januari Interpellation 2004/05:310 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad om breddad kompetens i vattendelegationerna Riksdagen har beslutat att Sverige ska utgöras av fem vattendistrikt och att varje vattendistrikt ska ledas av en styrelse. I den statliga utredningen Klart som vatten SOU

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:78 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 26 oktober Interpellation 2004/05:78 av Sven Gunnar Persson kd till miljöminister Lena Sommestad om folklig samling kring klimatfrågan Jag vill väcka frågan om hur vi tillsammans, som folkvalda och medborgare kan medverka till en ny och fördjupad medvetenhet om att hoten från klimatförändringarna måste motarbetas

Inlämnad: 2004-10-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:267 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 februari Interpellation 2003/04:267 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Lena Sommestad om strandskyddet Det finns en så kallad budkavle i gång i landet som gäller mycket viktiga frågor för vårt land och främst då för utvecklingen av skogsnäringen. Rubriken på denna budkavle är: Vägval för Sveriges glesbygd,

Inlämnad: 2004-02-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strandskyddet

Interpellation 2003/04:31 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:31 av Sven Gunnar Persson kd till miljöminister Lena Sommestad om den avbrutna skogsmarkskalkningen Ett av de 15 nationella miljömål som fastställts av riksdagen är Bara naturlig försurning. Försurningen av mark och vatten orsakas i dag av utsläpp av svavel- och kväveföreningar

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)