Dokument & lagar (425 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1357 av Nina Lundström (L)

Fråga 2019/20:1357 Trålning av strömming utmed kusten av Nina Lundström L till Statsrådet Jennie Nilsson S Industriella trålare i Östersjön fiskar upp stora mängder strömming. Strömmingen säljs och blir bland annat fiskmjöl och foder. Industritrålarna följer reglerna och kvoterna. Det är tillåtet att tråla fyra sjömil

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1357 av Nina Lundström (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1071 av Lina Nordquist (L)

Fråga 2019/20:1071 Blyfri ammunition av Lina Nordquist L till Statsrådet Jennie Nilsson S Redan låga halter bly skadar nervsystem och syresättning hos människor och andra djur. Sedan många år pågår därför ett arbete med att minska utsläppen av bly i naturen. Inom EU pågår nu ett arbete för att nå ett förbud mot användning

Inlämnad: 2020-03-09 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1071 av Lina Nordquist (L) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:149 av Flyborg, Eva (FP)

den 28 november Fråga 2013/14:149 Kassalagen för torg och marknader av Eva Flyborg FP till finansminister Anders Borg M Den 1 januari 2014 träder den nya kassalagen i kraft. Bland annat kommer då torghandel och marknader att omfattas av den. Ett problem som har uppkommit i samband med den nya lagen är att inget

Inlämnad: 2013-11-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:143 av Flyborg, Eva (FP)

den 25 november Fråga 2013/14:143 Järnväg OsloGöteborgKöpenhamn av Eva Flyborg FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Alliansregeringen storsatsar på den svenska järnvägen. Detta är både glädjande och välbehövligt. Nu satsar även Norges regering på järnväg, bland annat 100 miljoner på att planlägga dubbelspår

Inlämnad: 2013-11-25 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2013/14:90 av Brodén, Anita (FP)

den 31 oktober Fråga 2013/14:90 Nedrustning av DalVästra Värmlands Järnväg DVVJ av Anita Brodén FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M På många håll i landet har man på senare tid utökat persontrafiken på järnväg, vilket lett till ökat kollektivt resande, större möjlighet till arbetspendling och lättare

Inlämnad: 2013-10-31 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2013/14:5 av Haddad, Roger (FP)

den 18 september Fråga 2013/14:5 Planerade neddragningar i tågtrafiken av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Mälardalen har ett stort behov av fungerande tågkommunikationer, exempelvis från Västerås till Stockholm. Dagligen pendlar tusentals invånare till huvudstaden och den viktiga arbetsmarknadsregionen,

Inlämnad: 2013-09-18 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:743 av Winbäck, Christer (FP)

den 5 september Fråga 2012/13:743 Europaväg 20 av Christer Winbäck FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Europaväg 20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk. Den binder samman Mälardalen och Bergslagen med världen via Göteborgs hamn. Varje dag har fler än 3 000 lastbilschaufförer E20 i Västra Götaland

Inlämnad: 2013-09-05 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:508 av Andrén, Gunnar (FP)

den 15 maj Fråga 2012/13:508 Kryssningskajen i Visby hamn av Gunnar Andrén FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Besöksnäringen på Gotland, som årligen omfattar ca 1,6 miljoner besökare, är av central betydelse för Gotlands ekonomi. Antalet Visbybesökare kulminerar under juniaugusti med i genomsnitt 300 000

Inlämnad: 2013-05-15 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:339 av Backman, Hans (FP)

den 26 februari Fråga 2012/13:339 Månadsvisa inkomstuppgifter av Hans Backman FP till näringsminister Annie Lööf C I dag är det svårt, näst intill omöjligt, för småföretagare, frilansare och andra som har oregelbundna inkomster att veta vad de skulle få om de blev sjuka. Ett sätt att komma till rätta med det är

Inlämnad: 2013-02-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:195 av Haddad, Roger (FP)

den 12 december Fråga 2012/13:195 SJ:s tidtabell i Mälardalen av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Så sent som i juni gick SJ ut och pekade ut Mälardalen som en av de mest strategiskt viktiga regionerna att satsa på för att öka kvaliteten och tillgängligheten mellan orterna. Trots regeringens

Inlämnad: 2012-12-12 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:707 av Haddad, Roger (FP)

den 23 juli Fråga 2011/12:707 Ökad trafiksäkerhet Västerås-Enköping av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen har de senaste åren prioriterat satsningar på infrastruktur och vägunderhåll. I Mälardalen finns det flera viktiga sträckor som behöver åtgärdas för att öka trafiksäkerheten

Inlämnad: 2012-07-23 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:656 av Lundström, Nina (FP)

den 13 juni Fråga 2011/12:656 Bilfritt försök på Vätternrundan av Nina Lundström FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Ett dilemma som många cyklister upplever, inte minst på motionslopp, är dålig säkerhet på vägarna genom att trafiken är blandad. Vätternrundan är ett av de största motionsloppen på cykel

Inlämnad: 2012-06-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:612 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 31 maj Fråga 2011/12:612 Botniabanans signalsystem av Maria Lundqvist-Brömster FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Botniabanan har signalsystemet ERTMS, vilket har visat sig vara mer eller mindre ett försöksobjekt. Trafikverket vill nu bromsa utbyggnaden och införandet av signalsystemet ERTMS som standard

Inlämnad: 2012-05-31 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:568 av Backman, Hans (FP)

den 7 maj Fråga 2011/12:568 Fri fondering för företagare upp till 5 miljoner kronor av Hans Backman FP till finansminister Anders Borg M Många verksamheter inom företagandet ger olika intäkter år från år. De goda åren kan följas av mindre goda år. Det innebär höga intäkter vissa år och förlust andra. Att få tillgång

Inlämnad: 2012-05-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:512 av Lundström, Nina (FP)

den 10 april Fråga 2011/12:512 Dubbdäckens betydelse för luftkvalitet kontra trafiksäkerhet av Nina Lundström FP till infrastruktur- och försvarsminister Catharina Elmsäter-Svärd M Intresset för luftpartiklar, exempelvis PM10, har ökat under senare år genom troliga samband mellan partikelhalter och olika negativa

Inlämnad: 2012-04-10 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:509 av Backman, Hans (FP)

den 4 april Fråga 2011/12:509 Översyn av beskattningen av personaloptioner av Hans Backman FP till finansminister Anders Borg M Sverige behöver många nya företag, särskilt innovativa företag som har tillväxtambitioner. För den som ger sig in i en sådan verksamhet är riskerna stora, inte bara för den som startar

Inlämnad: 2012-04-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:412 av Lundström, Nina (FP)

den 23 februari Fråga 2011/12:412 Väg 225 i Stockholms län av Nina Lundström FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Stockholm och Mälardalsregionen växer. År 2030 förväntas befolkningen vara ca 3,5 miljoner. Ca 95 procent av alla importerade varor, från platt-tv till livsmedel, kommer sjövägen. Nynäshamn

Inlämnad: 2012-02-23 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:296 av Brodén, Anita (FP)

den 13 januari Fråga 2011/12:296 Akuta trafiksäkerhetsinsatser på E20 av Anita Brodén FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Under den gångna veckan har flera olyckor ånyo skett på E20. En av olyckorna var mycket svår. Den skedde söder om Vara och skördade fem människoliv, en trebarnsfamilj. Ett antal sträckor

Inlämnad: 2012-01-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:284 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 9 januari Fråga 2011/12:284 Konsekvenser för flyget till Norrland av föråldrat miljötillstånd vid Arlanda av Maria Lundqvist-Brömster FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I bland annat mitt hemlän Västerbotten finns en stark oro för att länets tillgänglighet kraftigt riskerar att försämras inom några

Inlämnad: 2012-01-09 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:140 av Haddad, Roger (FP)

den 17 november Fråga 2011/12:140 Tågproblem i Kungsör av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sedan en tid tillbaka har Mälardalen drabbats av tågförseningar och inställda tåg. Att regeringen avsätter resurser för underhåll är mycket viktigt för vår region och för att förebygga brister i

Inlämnad: 2011-11-17 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)