Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2019/20:81 Nytt regemente till Umeå av Edward Riedl M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente K 4 i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen

Inlämnad: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-11-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nytt regemente till Umeå

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:743 Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter på såväl väg

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges konkurrenskraft

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:742 Vägunderhållets påverkan på nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägunderhållets påverkan på nollvisionen

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:740 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Olagliga körskolor

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:738 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportinfrastrukturen i Norrland

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:660 Vägunderhållet och Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:659 Vägunderhållet och nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för varje

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:654 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:653 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:504 Åtgärder för fler elbilar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med den ambitionen måste utsläppen från transportsektorn krympa. Tack vare kärn- och vattenkraften är den

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för fler elbilar

Interpellation 2015/16:503 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:503 Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Klimatet i norra Sverige gör snöskotern till ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel under stora delar av året. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska förarbeviset inte är

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:503 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:502 Bärgning av bussar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I dag är det inte tillåtet att bärga eller bogsera ett ekipage som är längre än 25,5 meter utan polisens särskilda dispens. Utfärdandet av en sådan dispens kräver dock att polisen finns på plats när bärgningen genomförs. I

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bärgning av bussar

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:501 Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfartsverket ansvarar för statens räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddning. Dessa moderna, nyinköpta helikoptrar utgår från bland annat Umeå, Ronneby och Göteborg. Helikoptrarnas goda förmåga gör

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Interpellation 2015/16:375 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:375 Uppvisande av giltigt körkort av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S På senare tid har ett antal fall där förare som inte har kunnat visa upp ett giltigt körkort förekommit i medierna. Förare som saknat körkort men hävdat att deras utländska körkort är borttappade har blivit friade

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:375 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppvisande av giltigt körkort

Interpellation 2015/16:369 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:369 Drönarnas inverkan på flygsäkerheten av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Användningen av drönare ökar i snabb takt. Med allt fler drönare i luften hotar utvecklingen flygsäkerheten om ett regelverk inte kommer på plats inom kort. Den nya tekniken gör att drönarna flyger allt högre

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:369 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Drönarnas inverkan på flygsäkerheten

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:366 Transporter till och från Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transporter till och från Bromma

Interpellation 2015/16:350 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:350 Kvarkens färjetrafik av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa sparar såväl restid som utsläpp. I stället för att åka 80 mil runt hela Bottenviken för att ta sig till Vasa kan invånarna i Umeå ta färjan ca 10 mil över Kvarken. Färjetrafiken

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:350 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvarkens färjetrafik

Interpellation 2015/16:278 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:278 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:278 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:272 Byggandet av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Bygget av Norrbotniabanan kommer att binda ihop Umeå och Luleå samt skapa förutsättningar för en fungerande gods- och persontågsförbindelse längs norra Norrlands kust. När banan är färdig kommer den att halvera restiden

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggandet av Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:270 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål att som land minska sina

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygets gröna omställning
Paginering